O-tekniske treninger 2020 / 2021

Pga. den spesielle situasjonen dette året, så har vi tilrettelagt for egentreninger gjennom bl.a. månedens løype og o-tekniske økter som kan løpes når det passer den enkelte. Vi har nå samlet alle øktene på denne siden, som vil bli oppdatert fortløpende med nye økter. Det fremgår også hvor lenge de enkelte øktene blir hengende ute. Sort tekst er økter som fortsatt gjelder. Grå tekst er økter som er utgått. Bla nedover for å få oppdaterte o-tekniske treninger.

Økter fra våren 2020 hvor poster er tatt inn, finner dere her: https://oppsal.com/?page_id=7516

NB! Det er viktig at du ikke trener dersom du er forkjøla / ikke frisk! Myndighetenes pålegg til smittevern SKAL overholdes. Dette innebærer bl.a. at postskjermene IKKE skal berøres. Det skal ikke gjennomføres utveksling av erfaringer, veivalg og strekktider som medfører fysisk avstand mellom mennesker mindre enn 1 meter.

Norges orienteringsforbund har egne Koronavettregler tilpasset vår idrett. De finner du her (oppdatert 25. januar 2021).

Der det er benyttet små treningsposter, så har disse også refleks, slik at det kan trenes natt. Fint også om så mange som mulig laster opp spor i Livelox der dette er lagt ut, så lærer vi av hverandre. Gi beskjed til snorreprivat (a) veggan.no dersom dere har spørsmål, poster mangler, dere ønsker å sette ut / ta inn / lage løype e.l.

Oppsal har en laserskriver som står hos Snorre. Ta kontakt via Facebook eller mailadressen over dersom dere har behov for å få skrevet ut noen av øktene.

Merk at mange av løypene går i sperret terreng til O-festivalen 2023. Vi forsøker å markere disse, men det er opp til den enkelte å sette seg inn i reglene for terrengsperringer. Se terrengsperringer hos O-forbundet. Se forøvrig sak om deltakelse for Oppsals løpere i O-festivalen 2023 her.

Månedens løype (Oppdatert 29.1.21)

Januar 2021

Is-o
Kart: Ulsrudvann – Slettfjell – Skullerudåsen
Type økt: Vanlig o-løype
Løyper: Is lang A-B (5,6km) Is kort B-C (4,0km) Land B-C (3,6km)
Livelox
Posttype: Røde og blå refleksstaver
Lagt ut: 27.1.21
Varighet: Inntil videre! Sjekk isforholdene!
Løypelegger og postuthengere: Thor og Vigdis
Beskrivelse: For en sjelden gangs skyld får du mulighet til å løpe på både Ulsrudvann-, Slettfjell- og Skullerudkartet uten å slite deg fullstendig ut. To av løypene krysser isen på Nøklevann. NB! Alle som løper på isen må løpe i par og ha med ispigger! Sjekk isforholdene før du beveger deg ut på isen. Det kan være åpne / svake områder med is, spesielt der bekker renner ut i vannet. Alle løper på eget ansvar! For de som ønsker å holde seg på land, så er det en løype på 3.6 km uten iskryssing.

Desember 2020

Juletreløype
Kart: Puttåsen-Haukåsen
Type økt: Juletreløype A-nivå.
Løyper: Juletre 5,6km og lite juletre 4,1km  (begge A-nivå)
Livelox
Posttype: Små treningsskjermer med refleks. Det er ikke koder/stempling på postene. Det henger skjerm på start / mål.
Lagt ut: 4.12.20
Varighet: Tatt inn 9.1.21.
Løypelegger: Kari-Ann
Postuthengere: Vigdis og Thor
Beskrivelse: Løypa går i et nydelig terreng på Puttåsen/Haukåsen. Løypa har A-nivå og er 5.6 km (18 poster). Kortvarianten er 4.1 km (12 poster).
Adkomst:
1) parkering i krysset Ole Reistadsvei/Lindebergåsen (rett utenfor øvre venstre kartkant). Ca 1 km på sti til start.
2) Parkering på Mariholtet p-plass. Ca 1-1.5 km på sti til start.
3) sykle/løpe til Haukåsen Radar helt sør på kartet. Bruke post 9 som start/mål. 

November 2020

Kart: Spinnern
Type økt: Postplukk A-nivå. Passer bra i kombinasjon med langtur.
Løyper: Lang 6,2 km, Mellom 1 4,0 km og Mellom 2 3,7 km
Livelox
Posttype: Små treningsskjermer med refleks
Lagt ut: 21.11.20.
Varighet: Tatt inn 9.1.21.
Løypelegger: Snorre
Beskrivelse: Postplukkløyper i indrefileten på Spinnern-kartet. Hele eller deler av løypene kan kombineres med rolig langtur. Stort sett strøkent underlag, med lite undervegetasjon og god sikt. Løypa har start på høyde med søndre del av Syd-Elvåga. Det er ca. 2,5km flatt på vei og skiløype fra p-plassen på Sandbakken. Merk at mesteparten av løypene går i sperret terreng til O-festivalen 2023.

Kart: Skullerudåsen
Type økt: A-nivå
Løyper: 5,5km A-nivå medurettferdigogrettferdig gafling
Livelox
Posttype: Refleksstaver
Lagt ut: 9.11.20
Varighet: Refleksstavene er tatt inn.
Løypelegger: Sigve / Ludvig
Beskrivelse: Løypa har start oppe på Skullerudåsen, nord for Smalvann. Ca. 3km å løpe fra Skullerud skole. Mål er ved bommen til Plantasjen på Skullerud. Merk at store deler av løypene går i sperret terreng til O-festivalen 2023.

Andre o-tekniske økter (oppdatert 29.1.21)

Postene er i hovedsak ikke markert i skogen, men på enkelte økter (der de ligger i Livelox) kan appen Usynlig-O benyttes. Kan derfor løpes når som helst. Link er til Oppsals orienterings Facebookgruppe. Merk at flere av løypene går i sperret terreng til O-festivalen 2023. 

29.1.21: Veivalgstrening fra Østmarksetra. Veivalgstrening A-nivå Vanlig løype kort strekk (2,9km) Denne krevende veivalgsøkten er først og fremst for juniorer og seniorer, men også 16-åringene som har løpt A-nivå i ett år kan ha nytte av den. Øvrige anbefales å løpe den vanlige løypen.
Veivalgsøkten går ut på å trene på å lese langstrekk underveis. Løypa består av seks korte løyper á tre korte strekk og et avsluttende langstrekk. Langstrekket skal IKKE løpes, men du skal planlegge veivalget mens du løper de tre kortstrekkene i forkant, slik at du har bestemt deg før du kommer til langstrekket. Det er små treningsposter med refleks på postene, men ikke på startpunkt eller på den avsluttende posten på langstrekket (som altså ikke skal løpes). Ikke se på løypa før du står på start! Det kan være en fordel å se denne videoen for å få en forklaring på økta: https://youtu.be/qxZjp5Py924
12.1.21: Dirigerings-o (linje-o) fra Skullerud skole.  Lang 1 (8km), Lang 2 (8km) og Kort (ca.4,5km). Lang løpes i par med hvert sitt kart. Den som løper bak dirigerer den foran. Mål: Trene på å få flyt i orienteringen, ligge på forskudd, lese kart i fart.
8.12.20: Tirsdagstrening på Skullerudåsen. A-nivå 5,7km med kuttemuligheter. B-nivå 4,0km. C-nivå 3,7km. Refleksene er tatt inn.
1.12.20: Tirsdagstrening fra Haraløkka. Sprintintervaller m/gafling. Løyper fra A-nivå 3,9km til råtass 2,0km. Refleksene er tatt inn.
24.11.20: Tirsdagstrening fra Haraløkka. Tema retningsløping og inn og ut av poster. 4,9 km A-nivå, 4,4 km A-nivå, 3,7 km A-nivå, 3,7 km B-nivå og 2,8 km C-nivå. A-nivå har kurvekart, B-nivå delvis kurvekart med store stier og C-nivå vanlig kart. Det henger refleksstaver på postene. Refleksene er tatt inn.
17.11.20: Tirsdagstrening på Dalsåsen. Ca. 3 km delvis kurvekart, vanlig kart og gafling. A-nivå 3,1km, A-nivå 3,0km, B-nivå 2,7km (var. 1), B-nivå 2,7km (var. 2) og CB-nivå 1,8km. Treningsskjermer er tatt inn.
10.11.20: Tirsdagstrening fra St.Hansåsen. Linje-o og 1 km runder (A-nivå og B-nivå) pluss 3x300m runder. Fin retnings- og intervalltrening fra Vigdis og Thor. Refleksstaver er tatt inn!

8.11.20: Geoform fra Haraløkka. Sløyfe 1: 3,1 km, 2: 2,8 km, 3: 2,8 km. Thor har hengt ut merkebånd på postene. Merkebåndene er tatt inn 22.11.
24.10.20: Labyrint-o fra Sandbakken. A-nivå og B-nivå. Livelox. Ingen skjermer, men postene er på tydelige detaljer.
10.5.20: Skråli-o fra Lutvann. 3,7 km A-nivå og 5,1 km A-nivå. Økten ligger i Livelox og kan løpes med UsynligO. (Løypelegger: Lars K)
30.3.20: Distanseøkt med retningsløping på Ulsrudvannkartet (Løypelegger: Lars K).
16.3.20: N-, C- og B-nivå i Godliaskogen. Usynlig-O kan benyttes for postregistrering (Løypelegger: Kari-Ann).
16.3.20: N-, C- og B-nivå syd for Ulsrudvann. Usynlig-O kan benyttes for postregistrering (Løypelegger: Kari-Ann).
12.3.20: Retningsorientering på Ulsrudvannkartet. Usynlig-O kan benyttes for postregistrering (Løypelegger: Lars K).

Oppsalcupen for ungdom og junior

Oppsalcupen er avsluttet.

Oppsalcup for ungdom og juniorer: alle ni øvelsene ute

Usynlig-O

Se vår side med innføring til Usynlig-O.

Åpne kretsøkter i Akershus og Oslo o-krets (AOOK)

http://www.orientering.no/kretser/akershus-og-oslo/aktivitet/kretstreninger/

Styrketrening

Sirkeltrening (45s arbeid – 15s pause, 2 repetisjoner)
Spilleliste styrketrening

Turorientering – Ola Dilt

Godt egnet for egentrening, f.eks. som rolig langtur i terreng og på sti.
Les mer her.