O-tekniske treninger 2021

Pga. den spesielle situasjonen dette året, så har vi tilrettelagt for egentreninger gjennom bl.a. månedens løype og o-tekniske økter som kan løpes når det passer den enkelte. Vi har nå samlet alle øktene på denne siden, som vil bli oppdatert fortløpende med nye økter. Det fremgår også hvor lenge de enkelte øktene blir hengende ute. Sort tekst er økter som fortsatt gjelder. Grå tekst er økter som er utgått. Bla nedover for å få oppdaterte o-tekniske treninger.

Økter fra 2020 hvor poster er tatt inn, finner dere her: https://oppsal.com/?page_id=7516

NB! Det er viktig at du ikke trener dersom du er forkjøla / ikke frisk! Myndighetenes pålegg til smittevern SKAL overholdes. Dette innebærer bl.a. at postskjermene IKKE skal berøres. Det skal ikke gjennomføres utveksling av erfaringer, veivalg og strekktider som medfører fysisk avstand mellom mennesker mindre enn 1 meter.

Norges orienteringsforbund har egne koronanbefalinger og koronavettregler tilpasset vår idrett. De finner du her.

Der det er benyttet små treningsposter, så har disse også refleks, slik at det kan trenes natt. Fint også om så mange som mulig laster opp spor i Livelox der dette er lagt ut, så lærer vi av hverandre. Gi beskjed til snorreprivat (a) veggan.no dersom dere har spørsmål, poster mangler, dere ønsker å sette ut / ta inn / lage løype e.l.

Oppsal har en laserskriver som står hos Snorre. Ta kontakt via Facebook eller mailadressen over dersom dere har behov for å få skrevet ut noen av øktene.

Ukas / månedens løype (Oppdatert 22.6.21)

Utover våren 2021 vil det komme “Ukas løype”. Les mer om hvordan du finner dem her: https://oppsal.com/?p=7888

Uke 25 – Sommerferiemellom. Ukas løype fra Kjerringhøgda t.o.m. 8.august. Løype på nytt kart, signert Roar P. https://eventor.orientering.no/Events/Show/15195
Uke 24
– Retrospesial. Ukas løype fra Ulsrudvann t.o.m. 15.juli. Løype og kart fra 1964:

https://eventor.orientering.no/Events/Show/15152
Uke 22 – Ukas løype fra Haukåsen t.o.m. 13.juni (løypelegger: Katrine B. V.): https://eventor.orientering.no/Events/Show/15054
Uke 21 – Ukas løype fra Bysetermosen t.o.m. 30.mai (løypelegger: Kristoffer F. P): https://eventor.orientering.no/Events/Show/14982
Uke 19
– Ukas løype fra Hestehullet t.o.m. 20.mai (løypelegger: Arild A): https://eventor.orientering.no/Events/Show/14914
Uke 18 – Ensam i tet. Ukas løype fra Haraløkka t.o.m. 9.mai (løypelegger: Kristoffer F.P): https://eventor.orientering.no/Events/Show/14799
Uke 16 – Ukas løype fra Ødegården t.o.m. 2.mai (løypelegger: Kristoffer F.P): https://eventor.orientering.no/Events/Show/14640
Uke 15
– Postplukk, forenkling og kompass fra Grønmo (løypelegger: Kari-Ann):
https://eventor.orientering.no/Events/Show/14575
Uke 15 – O-intervall Stensrud (løypelegger: Lars K.): https://eventor.orientering.no/Events/Show/14586

Mars 2021

Geoformers-løype
Kart: Skullerudåsen
Type økt: Vanlig o-løype
Løyper: Lang (5,4km), Mellom (3,7km) og Kort (2,6km). Alle løypene har A/B-nivå. Løypene er gratis for Oppsalløpere.
Livelox: Nei
Posttype: Skjermer med refleks. Rosa plastpose med refleks på start. .
Lagt ut: 11.3.21
Varighet: Postene er tatt inn!
Løypelegger: Stig Hultgreen Karlsen / Geoformers
Beskrivelse:  Stig Hultgreen Karlsen har lagt tre løyper på Skullerudåsenkartet for medlemmene av Geoformers (FB-gruppe for o-løpere i geoformers-løpene). Vi deler løypene her.
Adkomst: P-plass Skullerudsletta

Januar 2021

Is-o
Kart: Ulsrudvann – Slettfjell – Skullerudåsen
Type økt: Vanlig o-løype Sjekk isforholdene!
Løyper: Is lang A-B (5,6km) Is kort B-C (4,0km) Land B-C (3,6km)
Livelox
Posttype: Røde og blå refleksstaver
Lagt ut: 27.1.21
Varighet: Postene er tatt inn! 
Løypelegger og postuthengere: Thor og Vigdis
Beskrivelse: For en sjelden gangs skyld får du mulighet til å løpe på både Ulsrudvann-, Slettfjell- og Skullerudkartet uten å slite deg fullstendig ut. To av løypene krysser isen på Nøklevann. NB! Alle som løper på isen må løpe i par og ha med ispigger! Sjekk isforholdene før du beveger deg ut på isen. Det kan være åpne / svake områder med is, spesielt der bekker renner ut i vannet. Alle løper på eget ansvar! For de som ønsker å holde seg på land, så er det en løype på 3.6 km uten iskryssing.

Andre o-tekniske økter (oppdatert 1.6.21)

Postene er i hovedsak ikke markert i skogen, men på enkelte økter (der de ligger i Livelox) kan appen Usynlig-O benyttes. Kan derfor løpes når som helst. Link er til Oppsal orienterings Facebookgruppe.

2021:

1.6: Momentøkt fra Grønmo (kurve-o, supersprint, retnings-o og korridor). A-nivå 6,6km inkl. supersprint, B-nivå 4,3km inkl. supersprint og C-nivå 2,5km. Kuttemuligheter. 2 km på grusvei til start. Små treningsskjermer. Røde og hvite merkebånd på startpunktene. Postene er tatt inn.
11.5: Skråli- og kurvetrening og vanlig o fra toppen av Fjellstadbakken.
A-nivå (kurvekart), A-nivå, B-nivå og C-nivå Skjermene er tatt inn.
11.5: Ultralangdistanse fra Lutvann og Streken fra Dølerud til Rustadsaga. Øvelse 5 og 6 i Oppsalcupen. Store treningsskjermer henger på ultralangdistansen til 6. juni (er tatt inn).
27.4: Korridor-, retnings- og myrøkt fra Fjellstadbakken. 7,0 km A-nivå med kuttemuligheter. Små treningsskjermer henger ute til 2. mai (tatt inn).
13.3: Fellesstart med gafling og sommerfugler.
A-lang (5,9km), B-lang (3,8km) og C (2,1km). Treningsskjermene er tatt inn (16.4.21)
20.3: Intervallrunder fra Grønmo. Anders Nordberg og Nydalen har hengt ut små treningsskjermer med refleks. Henger til og med 28.3. 5 x ca. 1000m
16.3: Moment-o fra Haraløkka. A-nivå, B-nivå og B/C-nivå. Postplukk, vanlig o og korridor. Refleksstavene er tatt inn.
29.1.21: Veivalgstrening fra Østmarksetra. Veivalgstrening A-nivå Vanlig løype kort strekk (2,9km) Refleksene er tatt inn. Denne krevende veivalgsøkten er først og fremst for juniorer og seniorer, men også 16-åringene som har løpt A-nivå i ett år kan ha nytte av den. Øvrige anbefales å løpe den vanlige løypen.
Veivalgsøkten går ut på å trene på å lese langstrekk underveis. Løypa består av seks korte løyper á tre korte strekk og et avsluttende langstrekk. Langstrekket skal IKKE løpes, men du skal planlegge veivalget mens du løper de tre kortstrekkene i forkant, slik at du har bestemt deg før du kommer til langstrekket. Det er små treningsposter med refleks på postene, men ikke på startpunkt eller på den avsluttende posten på langstrekket (som altså ikke skal løpes). Ikke se på løypa før du står på start! Det kan være en fordel å se denne videoen for å få en forklaring på økta: https://youtu.be/qxZjp5Py924
12.1.21: Dirigerings-o (linje-o) fra Skullerud skole.  Lang 1 (8km), Lang 2 (8km) og Kort (ca.4,5km). Lang løpes i par med hvert sitt kart. Den som løper bak dirigerer den foran. Mål: Trene på å få flyt i orienteringen, ligge på forskudd, lese kart i fart.

Oppsalcupen for ungdom og junior

Oppsalcupen 2021 kan du lese mer om her: https://oppsal.com/?page_id=7767

Oppsalcupen 2020 er avsluttet:

Oppsalcup for ungdom og juniorer: alle ni øvelsene ute

Usynlig-O

Se vår side med innføring til Usynlig-O.

Åpne kretsøkter i Akershus og Oslo o-krets (AOOK)

http://www.orientering.no/kretser/akershus-og-oslo/aktivitet/kretstreninger/

Styrketrening

Sirkeltrening (45s arbeid – 15s pause, 2 repetisjoner)
Spilleliste styrketrening

Turorientering – Ola Dilt

Godt egnet for egentrening, f.eks. som rolig langtur i terreng og på sti.
Les mer her.