Råtasser 9-12 år


Råtassenes vårplan 2021:

Treningsplan Oppsal Råtass våren 2021    

Råtassene har trening tirsdager kl 18:00. Oppmøtested varierer, se oversikten under.

Dato Sted
13.04 Haraløkka
20.04 Godlia skole
27.04 Skullerud ungdomsskole
04.05 Badeplassen ved Bråten
11.05 Hestejordet bak Rustadsaga
18.05 Østmarksetra p-plass
25.05 Øverst i Haugerudveien
01.06 Grønmo p-plass
08.06 Bommen ved Trasop
15.06 Avklares senere

 

 

Nybegynnere er velkommen til å møte opp på trening. Ta kontakt med trenerteamet på oppsalkids@gmail.com i forkant av første trening.

Vi har fremdeles koronarestriksjoner vi må forholde oss til, noe som legger begrensninger på hvilke aktiviteter vi kan ha på treningene. Så lenge det er restriksjoner knyttet til avstand mellom barna, vil treningene hovedsakelig bestå av å løpe løyper, og mindre felles treningsaktivitet.

Husk:

  • Dersom du er i isolasjon, karantene, ventekarantene eller har symptomer på luftveisinfeksjoner kan du ikke delta på Råtasstreningene (gjelder både barn og foresatte)
  • Alle må til enhver tid forholde seg til gjeldende smittevernsregler angitt av myndighetene
  • Hold avstand til andre, foreldre anbefales å ha munnbind tilgjengelig for situasjoner der det kan være krevende å overholde 2 meters avstand

 

 

Råtassenes huskeregler:

  • Hold kartet riktig vei (Orienter kartet enten vha ting rundt deg eller vha kompasset)
  • Legg en plan (Planlegg hvilke ledelinjer du skal følge og hvilke sjekkpunkt du skal passere)
  • Tommelgrepet (Flytt tommelen fra sjekkpunkt til sjekkpunkt når du passerer dem)

Råtasstrening er orienteringstrening for barn i alderen 9-12 år, uansett hvilket nivå de er på o-teknisk. Treningene går fra mai til oktober. Målet med treningene er å lære barna:

* treningsglede

* å bli trygge i skogen

* orienteringsferdigheter nok til å kunne gjennomføre orienteringsløp

Treningene er todelt:

1) Løpetrening i form av stafett, hinderløype, stemplingsløype, myrfotball etc. Ca 30 min i starten av hver trening. Dette fordi vi ønsker å gi barna fysisk trening samtidig som det er lettere å bli kjent og bygge sosialt miljø ved slik trening.

2) O-teknisk del: Det er løyper med 3 forskjellige vanskelighetsgrader slik at treninga passer både for nybegynnere og de som har løpt orientering i flere år allerede. Ca 30-40 min.

Vi er avhengig av foreldreinnsats på treningene. For at ikke barna skal få en kjip opplevelse ved å løpe seg vill i skogen er det behov for at foreldre instruerer litt i skogen eller løper bak og «skygger» barna fram til de når et visst nivå og klarer seg på egenhånd.

Dette er en gylden anledning for voksne til å lære seg grunnleggende orientering og være i aktivitet sammen med barna sine.

For å gjennomføre treningene på best mulig måte trenger vi å vite hvor mange som deltar. Derfor trenger vi en forhåndspåmelding til oppsalkids@gmail.com innen 1.mai.

Mer informasjon om det praktiske rundt treningene finner du i heftet Basic info Oppsal Råtass. Heftet Råtasshåndboka er en kort “lærebok” som bl.a inneholder karttegn med forklaring.

Har du spørsmål om råtasstreningene, send epost til oppsalkids@gmail.com.

raatass