Veteran

Høsttreningen 2022 starter tirsdag 23. august. Mer info kommer.

Oppsal har en meget aktiv gruppe veteraner som løper orientering både i Norge og utlandet. Veteranene oppfordres også til å delta på Veteranmesterskapet og stille veteranlag i stafetter der det er mulig.

Det oppfordres også til å være med på fellestreninger, f.eks. tirsdagstreningene gjennom vinterhalvåret med o-teknisk ute og styrke inne og torsdagstreningene med intervaller. Se junior/senior for mer info om opplegget.

Kontaktperson:

Martin Reichenbach, tlf. 472 85 877 (sportslig leder)