Veteran

Høsttreningen 2022 starter tirsdag 23. august. Mer info kommer.

Oppsal har en meget aktiv gruppe veteraner som løper orientering både i Norge og utlandet. Veteranene oppfordres også til å delta på Veteranmesterskapet (klasser fra 35 år og opp til 90) og stille veteranlag i stafetter der det er mulig.

Det oppfordres også til å være med på fellestreninger, f.eks. tirsdagstreningene gjennom vinterhalvåret med o-teknisk ute og styrke inne og torsdagstreningene med intervaller. Se junior/senior for mer info om opplegget.

Alle aktive medlemmer av klubben anbefales å laste ned slack for detaljert informasjon om trening fra uke til uke

Kontaktperson:

Anders Emilsson, tlf. 941 54 939 (sportslig leder)