Medlemskontingent, treningsavgift, egenandeler og dugnad

MEDLEMSKONTIGENT (endret januar 2020):
Alle medlemmer: 400 kr
Familier rabattereres (om mulig) til maks 1200 kr. 
Tidligere «støttemedlemmer» er tatt bort som kategori.

 

TRENINGSAVGIFT (endret januar 2020)
Betales av aktive medlemmer 13 år og eldre som deltar på treninger, klubbløp og/eller individuelle løp der klubben betaler startkontigent.
Denne er på inntil 400 kr

 

EGENANDEL LØPSKONTIGENT (ny januar 2020)
I utgangspunktet dekker klubben alle startkontigenter for løp i Norge der medlemmet har betalt treningsavgift. Forutsetningen er at påmeldingen er i norsk eventor, og innen ordinær påmeldingsfrist. For å begrense påmeldinger uten deltagelse krever vi tilbakebetaling i etterkant når den påmeldte ikke stiller til start og/eller er etteranmeldt. Ved leie av løpsbrikke må også dette dekkes av den enkelte.

Det utarbeides trolig en egenandel på startkontigent. Dette vil komme i tillegg til treningsavgiften og har til hensikt og dekke deler av klubbens utgifter på startkontigenter. For 2020 kan den komme opp mot 1000 kr per medlem.

 

EGENANDELER PÅ TURER SOM KLUBBEN ORGANISERER:
For klubbturer  betales en egenandel for å dekke noen av utgiftene klubben har i forbindelse med turen. Egenandelen fastsettes på bakgrunn av turens faktiske utgifter og klubbens budsjett, og vil derfor variere fra tur til tur. Egenandelen gjøres kjent så tidlig som mulig i planleggingen av hver tur. Her på hjemmesiden skal dere til enhver tid finne den nyeste som er bestemt

Nord Jysk 2020
(åpen for alle, men barn må reise sammen med en kjent voksen siden klubben ikke har med ungdomsledere på turen)
2700 kr for voksne og 1700 kr for barn/ungdom/studenter.
Egenandelen dekker en del av klubbens utgifter til båtreiser, startkontigenter, overnatting og felles måltider.

Tiomila 2020
(for ungdom, junior og senior som vil delta på stafett).
Klubben stiller med ungdomsleder. Andre klubbmedlemmer kan være med på turen dersom det er plass på bussen, dette avklares i etterkant av påmeldingen.Egenandelen dekker deler av klubbens utgifter på reise, opphold og startavgift.
Egenandel: Ungdom/student 800 kr.
Voksne  2000 kr.
Utgifter til precamp dekkes av precamperne i fellesskap.

Jukola  2020
(for junior og senior som ønsker å løpe stafett). Klubben sponser deler av utgiftene for løpere som er tatt ut på laget. Andre som ønsker å være med på turen dekker egen reise og opphold.
Egenandel er 3000 kr (uansett alder).

25-manna 2019
(åpen for alle medlemmer, men plass på bussen kan begrense hvor mange som kan være med uten å løpe stafett) Egenandel dekker deler av reise, opphold og startkontigent for stafett lørdag og løp søndag.
Egenandelen : barn/ungdom/student 500 kr og voksne 1500 kr.

Hovedløp og kretssamlinger for 13-16 åringer 2020
(for medlemmer i alderen 13-16 år. Klubben stiller med ungdomsleder på disse turene)
Egenandelen  er på 1500 kr for hovedløpsleir og 750 kr per samling (kretssamlinger).

Norgescup/NM/O-idol 2019
Det dekkes overnatting og reise (fly/tog) til NM og norgescup forutsatt at sportslig leder/styret koordinerer bestillingen, evt har godkjent reiseopplegget og normal bilreise er mer enn 2 timer. Dersom det er behov for leiebil på stedet dekker klubben dette. Sjåfører som ikke selv deltar kan søke styret om dekning av sine reise- og oppholdsutgifter. 
Egenandel 2019: junior/student 750 kr og senior 1000 kr

 

DUGNAD

Vi arrangerer hvert år Knut Valstads Minneløp og 15-stafetten i mai/juni. I forbindelse med disse løpene er det i utgangspunktet behov for at alle medlemmene bidrar med dugnadsinnsats. Her prøver vi å ta hensyn til den enkeltes ønsker og interesser.

Vi arrangerer også Oslo City Cup, et sprintløp i nærområdet på vårparten. Her er det ikke så stort behov for mannskap, så her løser det seg som regel uten at noen må pålegges å bidra. Dugnader utover dette har vi ikke.
Følg med på nettsidene våre for informasjon. Vi har også en Facebook-gruppe, se http://www.facebook.com/#!/groups/103083213060841/.