Medlemskontingent, treningsavgift, egenandeler og dugnad

På denne siden finner du oversikt over medlemskontingent, treningavgifter og de sist vedtatte egenandelene for turer klubben organiserer. 

Du finner også en kort oversikt over hvilke dugnader Oppsal Orientering har.

MEDLEMSKONTIGENT:
Alle medlemmer: 500 kr (fra sesongen 2024)

TRENINGSAVGIFT:

Betales av aktive medlemmer 13 år og eldre som deltar på treninger og/eller individuelle løp der klubben betaler startkontingent.
13-16 år (alderen du fyller i kalenderåret):  250 kr

17 år og eldre:   500 kr

EGENANDEL LØPSKONTIGENT

Oppsal Orientering dekker startkontingent i individuelle, terminfestede løp i Norge* for alle løpere som har betalt medlemskontingent og treningsavgift. 

Forutsetningen er at løperen er påmeldt i eventor innen påmeldingsfristen. Startkontingenter er en stor utgift for Oppsal Orientering, men klubben ønsker å støtte opp om aktivitet og velger å dekke dette 100 %.

For å begrense påmeldinger uten deltagelse krever vi tilbakebetaling i etterkant når den påmeldte ikke stiller til start og/eller er etteranmeldt. Ved leie av løpsbrikke må også dette dekkes av den enkelte.

Aldersgrensen for redusert egenandel heves til 35 år fra 2023, uansett om det gjelder junior, student, satsende eller bare ung voksen i etableringsfasen.

*) Ferieløp er unntatt – vi er altså tilbake til det som var praksis før koronapandemien.

EGENANDELER:

For klubbturer betales en egenandel for å dekke noen av utgiftene klubben har i forbindelse med turen. Egenandelen fastsettes på bakgrunn av turens faktiske utgifter og klubbens budsjett, og vil derfor variere fra tur til tur. Egenandelen gjøres kjent så tidlig som mulig i planleggingen av hver tur. Her på hjemmesiden skal dere til enhver tid finne den nyeste som er bestemt.

For utgifter ifb med representasjon og åpne samlinger som ikke arrangeres av klubben, ta kontakt med klubbleder eller sportslig utvalg i hvert tilfelle. Som hovedregel dekker klubben ca 40-50%, avhengig av budsjettet.

Nord-Jysk
(åpen for alle, men barn må reise sammen med en kjent voksen siden klubben ikke har med ungdomsledere på turen)
2500 kr for voksne og 1500 kr for barn/ungdom/studenter.
Egenandelen dekker en del av klubbens utgifter til båtreiser, startkontigenter, overnatting og felles måltider.

Tiomila
Tiomila arrangeres i år i Nynäshamn sør for Stockholm, i motsetning til i 2023 da stafetten gikk langt nord i Sverige i 2023. Dermed håper vi å få til den samme breddeturen som vi har hatt tidligere år – i tillegg til at vi selvsagt har store ambisjoner for førstelagene! 
Egenandel: Ungdom/junior/student 1200 kr.
Voksne  2000 kr /Veteran 2500 kr

Utgifter til precamp dekkes av precamperne i fellesskap.

Jukola 
(for junior og senior som ønsker å løpe stafett). Klubben sponser deler av utgiftene for løpere som er tatt ut på laget. Andre som ønsker å være med på turen dekker egen reise og opphold.
Egenandel er 3000 kr (voksne), 2500 kr (ungdom/student)

NM sprint Arrangeres i Bodø Kristi Himmelfart-helgen i mai. 1500 kr

NM-uka Arrangeres i Verdal i september NÆRMERE BESKJED KOMMER

NM jr stafett/O-idol: Foregår på Kongsberg i 2023. Evt egenandel kommer

Vintersamling i Spania (foregår nå) 4000 kr

Åpne juniorsamlinger og representasjon: Klubben dekker 40%-50% av totalkostnaden

Hovedløp/O-landsleir og samlinger for 13-16 åringer
(for medlemmer i alderen 13-16 år. Klubben stiller med ungdomsleder på disse turene)

Hovedløp/O-landsleir (Fredrikstad/Hvaler i august) 1600 kr

Daftö , kretsens vårsamling 800 kr

Camp Stokke kretssamling i midten av juni 600 kr

O-Event, klubbtur til Borås hvor neste års 13-åringer også er invitert 600 kr

25-manna
Arrangeres utenfor Stockholm siste helg i skolens høstferie (andre helg i oktober). Dette er en stafett med mange ulike etapper, og løpere i alle aldre er nødvendig for å ha godkjente lag. Dermed blir dette også en flott, sosial tur for både topp og bredde. Oppsal Orientering har som målsetting å klare å stille fire lag i 2024. Egenandel dekker deler av reise, opphold/hotellovernatting og startkontigent for stafett lørdag og løp søndag. 
Egenandelen : barn/ungdom/student 1000 kr og voksne 2000 kr.

 

DUGNAD

Vi arrangerer hvert år Knut Valstads Minneløp og 15-stafetten i mai/juni. I forbindelse med disse løpene er det i utgangspunktet behov for at alle medlemmene bidrar med dugnadsinnsats. Her prøver vi å ta hensyn til den enkeltes ønsker og interesser.

Vi arrangerer også Oslo City Cup, et sprintløp i nærområdet på vårparten. Her er det ikke så stort behov for mannskap, så her løser det seg som regel uten at noen må pålegges å bidra. Dugnader utover dette har vi ikke.

Følg med på nettsidene våre! Vi har også en facebook-gruppe der all relevant informasjon deles.