Medlemskontingent, treningsavgift, egenandeler og dugnad

På denne siden finner du oversikt over medlemskontingent, treningavgifter og de sist vedtatte egenandelene for turer klubben organiserer. 

Du finner også en kort oversikt over hvilke dugnader Oppsal Orientering har.

MEDLEMSKONTIGENT:
Alle medlemmer: 400 kr

TRENINGSAVGIFT:

Betales av aktive medlemmer 13 år og eldre som deltar på treninger og/eller individuelle løp der klubben betaler startkontingent.
13-16 år (alderen du fyller i kalenderåret):  200 kr

17 år og eldre:   400 kr

EGENANDEL LØPSKONTIGENT
Klubben dekker alle startkontingenter for løp i Norge der medlemmet har betalt treningsavgift. Forutsetningen er at påmeldingen er i norsk eventor, og innen ordinær påmeldingsfrist. For å begrense påmeldinger uten deltagelse krever vi tilbakebetaling i etterkant når den påmeldte ikke stiller til start og/eller er etteranmeldt. Ved leie av løpsbrikke må også dette dekkes av den enkelte.

Aldersgrensen for redusert egenandel heves til 35 år fra 2023, uansett om det gjelder junior, student,satsende eller bare ung voksen i etableringsfasen.

EGENANDELER PÅ TURER SOM KLUBBEN ORGANISERER:

For klubbturer  betales en egenandel for å dekke noen av utgiftene klubben har i forbindelse med turen. Egenandelen fastsettes på bakgrunn av turens faktiske utgifter og klubbens budsjett, og vil derfor variere fra tur til tur. Egenandelen gjøres kjent så tidlig som mulig i planleggingen av hver tur. Her på hjemmesiden skal dere til enhver tid finne den nyeste som er bestemt

Nord-Jysk
(åpen for alle, men barn må reise sammen med en kjent voksen siden klubben ikke har med ungdomsledere på turen)
2500 kr for voksne og 1500 kr for barn/ungdom/studenter.
Egenandelen dekker en del av klubbens utgifter til båtreiser, startkontigenter, overnatting og felles måltider.

Tiomila
Tiomila arrangeres langt nord i Sverige i 2023. I år stiller vi kun lag i dame- og herreklassen og legger dermed ikke opp til den samme breddeturen som tidligere. 
Egenandel: Ungdom/student 1500 kr.
Voksne  2500 kr.
Utgifter til precamp dekkes av precamperne i fellesskap.

Jukola 
(for junior og senior som ønsker å løpe stafett). Klubben sponser deler av utgiftene for løpere som er tatt ut på laget. Andre som ønsker å være med på turen dekker egen reise og opphold.
Egenandel er 3200 kr (voksne), 2500 kr (ungdom/student/satsende)

Hovedløp og kretssamlinger for 13-16 åringer
(for medlemmer i alderen 13-16 år. Klubben stiller med ungdomsleder på disse turene)
Egenandelen  er på 1700 kr for hovedløpsleir og 750 kr per samling (kretssamlinger), de aktuelle i 2023 er pr nå AOOK vårsamling, Daftö og Camp Stokke eller annen sommersamling

Norgescup/NM
Det dekkes overnatting og reise (fly/tog) til NM og norgescup forutsatt at sportslig leder/styret koordinerer bestillingen, evt har godkjent reiseopplegget og normal bilreise er mer enn 2 timer. Dersom det er behov for leiebil på stedet dekker klubben dette. Sjåfører som ikke selv deltar kan søke styret om dekning av sine reise- og oppholdsutgifter. 

Norgescup/NM jr stafett/O-idol: Foregår i Tromsø i 2023. Egenandel kr 1500

25-manna
(åpen for alle medlemmer, men plass på bussen kan begrense hvor mange som kan være med uten å løpe stafett) Egenandel dekker deler av reise, opphold og startkontigent for stafett lørdag og løp søndag.
Egenandelen : barn/ungdom/student 1000 kr og voksne 2000 kr.

Se oversikt over alle egenandeler:

2023 OO Egenandeler turer, arrangemnter og samlinger

DUGNAD

Vi arrangerer hvert år Knut Valstads Minneløp og 15-stafetten i mai/juni. I forbindelse med disse løpene er det i utgangspunktet behov for at alle medlemmene bidrar med dugnadsinnsats. Her prøver vi å ta hensyn til den enkeltes ønsker og interesser.

I 2023 arrangerer vi IKKE KVM/15-stafetten – men derimot Norsk O-festival 23.-25.juni. Dette er Norges største orienteringsarrangement, og det forventes at alle medlemmene stiller på dugnad denne helgen. Ta gjerne med noen ikke-aktive familiemedlemmer også!

Vi arrangerer også Oslo City Cup, et sprintløp i nærområdet på vårparten. Her er det ikke så stort behov for mannskap, så her løser det seg som regel uten at noen må pålegges å bidra. Dugnader utover dette har vi ikke.


Følg med på nettsidene våre! Vi har også en facebook-gruppe der all relevant informasjon deles.