Kart

Kartet under er et oversiktskart over det område som er dekket av kartene våre. Som du kanskje ser er det den nordre delen av Østmarka som ligger i Oslo kommune. Grensen mellom Oslo og Akershus (Lørenskog) følger Elvåga-vassdraget.

Skal du ha kart over et område som ligger nord-øst for vårt område må du ta kontakt med Østmarka Orienteringsklubb.

Er du i interessert i kart sørover er det Bekkelaget Orienteringsklubb du må ta kontakt med.

kart