Ungdom 13-16 år

Høsttreningen 2022 starter tirsdag 23. august. Mer info kommer.

Oppsal Orientering har en aktiv ungdomsgruppe for de mellom 13 og 16 år, med både ferske og mer erfarne løpere. Opplegget passer for alle uansett ferdighet og ambisjonsnivå. Vi har plass til flere ungdom, så dersom du har lyst å prøve bruk av kart for å finne frem i terrenget, håper vi på å treffe deg. Vi ønsker at alle får gode opplevelser på trening og i løp. Lek, allsidighet og variasjon vektlegges, i tillegg til å skape et godt sosialt miljø. Treningene har til hensikt å øve opp o-tekniske ferdigheter, trene kondisjon og skape et godt og trygt sosialt fellesskap.  Orientering er også en fin sommeridrett for de som går på langrenn om vinteren.

Nybegynnere

Alle nybegynnere er velkommen til å bli kjent med idretten vår. Det enkleste er å møte opp på klubbens treningsløp på torsdager. Der er det alltid noen som kan veilede i bruk av kart og kompass. For å delta på treningsløp trenger du bare sko og klær som tåler å bli møkkete. Dersom du etter noen ganger tenker at dette kan være noe for deg, melder du deg inn i klubben og får da anledning til å delta på konkurranser. Det finnes konkurranseklasser for alle nivå og alle aldre.

Treninger

Ungdomsgruppa trener tirsdager og torsdager vår, sommer og høst. (for vintertrening, se lenger ned)

Tirsdagstreningen er gruppevis. Ungdomsgruppa har gjerne o-teknisk trening i sommerhalvåret. Hele klubben har treningsløp på torsdager klokken 18 i den lyse delen av året. Disse løpene har ulike momenter og en kan for hver gang velge mellom lett/vanskelig og kort/lang løype. Disse treningsløpene har ulikt oppmøtested. Informasjon om hvor de er finnes i aktivitetsplanen og påminnelse om sted kommer gjerne på Facebook.

Gjennom høsten og vinteren er det fellestrening ute og inne m/styrke og ballspill tirsdager og intervalltrening på torsdager. Vi har også enkelte felles langturer i Østmarka i helgene når forholdene ligger til rette for det.

Sesongplan 13-16 åringer 2022
Sesongplan høst 2021 – merk at det kan bli endringer bl.a. som følge av koronasituasjonen
Sesongplan vår 2021 (oppdatert 30.3.21)

Klubbturer og samlinger

Det er ulike turer og samlinger gjennom sesongen. Noen av samlingene arrangeres av kretsen, mens andre er klubbturer. På disse turene vil det alltid være med en voksen kontaktperson fra klubben som ungdommene/foreldre forholder seg til.

De siste årene har klubben startet sesongen med en klubbtur til Nord-Jysk-løpene i Danmark (rundt påske) og avsluttet med en klubbtur til 25-manna i Sverige (midten av oktober).

Vi anbefaler kretssamling på våren og juni, samt samlingen i forbindelse med Hovedløpet i august. Her er det mye o-teknisk trening og vi blir godt kjent med ungdom fra andre klubber. Ved deltagelse på disse samlingene betaler ungdommene en liten egenandel som dekker reise, opphold og aktiviteter på samlingene.

Klubben har også som mål å stille minst tre ungdomslag på Tiomila.

Konkurranser

Det er et rikt løpstilbud i løpet av sesongen. Klubben lager en aktivitetsplan der vi setter opp en liste over sesongens løp. Her er Oslo City cup, Trimtex cup, uttak til Unionsmatch og Hovedløpet naturlige elementer. Ønsker en å delta på flere konkurranser finner en dette i terminlista på Eventor. Klubben dekker startkontigent på alle norske løp. Dersom du er påmeldt, men likevel ikke deltar må du selv betale startavgiften. Les mer om dette under fanen Ny på o-løp.

Facebook

Klubben har en egen Facebookgruppe. Her anbefaler vi alle ungdommer og foreldre til å være medlem.

Slack

Fra og med høsten 2022 har Oppsal orientering startet med Slack. Her finner du informasjon om treningstilbudet fra uke til uke. Ta kontakt med hovedtrener for mer info.

Kontaktpersoner for ungdomsgruppa (løpere født 2007-2010):

Hovedtrener:
Kari-Ann Ånensen, tlf 95123504

Kontaktperson sportslig utvalg:

Martin Reichenbach, tlf. 472 85 877 (sportslig leder)

Her er ungdomsgruppas vårpresentasjon fra klubbkvelden i mars 2022:Presentasjon klubbkveld 13-16 år