Kontakt

Leder: Anne Karin Thorstensen
E-post: anne.karin.thorstensen@gmail.com
Tlf: +47 932 65 873

Adresse: Oppsal Orientering v/ Anne Karin Thorstensen, Nøkleveien 30, 0689 OSLO.