Turorientering

Velkommen til Ola Dilt 2023

Turorientering gir mosjon og flotte turer i skog og mark. Du blir kjent i marka utenfor
de vanlige stiene og veiene i marka, og du lærer deg å lese kart og bruke kompass. Du velger
selv startsted, starttid, postrekkefølge og tempo! Du kan dilte alene eller sammen med andre.

Ola Dilt 2023 i regi av Oppsal Orientering: I år arrangerer vi for 57.gang!

Det er 85 poster i årets Ola Dilt. I tillegg har vi gjestekart fra Lillodilten i Lillomarka og fra
Bækkelagets Sportsklubb har vi poster på kartet i området rundt Bysetermosen (sør i
Østmarka- nær Vangen i Enebakk)

Vi har også Minidilten for de som er 15 år og yngre og disse har eget kart og gratis
deltagermerke.

Dessuten har vi prøveposter i 2 områder (ved Ulsrudvann og Ellingsrud.)

I tillegg har vi 10 «grønne poster» ved Ellingsrud. Disse postene er lett tilgjengelig og kanskje
passer de for en «trilletur»?

Fem av postene er også fjernposter, som i år ligger øst i området mellom Elvåga og Losby.
Dette krever et eget turkart over Østmarka som kan kjøpes på bl.a. Rustadsaga eller hos Tor
Valstad  i Ulsrudveien 25.

Husk også de fem historiske postene, samt postene på Ola Dilt-dagene 26.aug-10.sept. Disse
ligger i år på kartet Skullerudåsen.

Merk også at Oppsal Orientering arrangerer «O-festivalen» på Haraløkka 23.6 og på Grønmo
24-25.juni. Dette er norges største o-løp med over 1000 deltagere. Se egen info i Ola Dilt-heftet, på facebook eller eller www.o-festivalen.no 

Møt gjerne opp og delta i Åpen løype!

Åpningsdag
Åpningsdag er 26.mars. Vi selger kartpakker fra Østmarksetra P-plass mellom kl 10-13.
I år kan også en del av kartene skrives ut i A4 – format samt lastes ned på mobiltelefon.
Se appen Turorientering, samt www.turo.no/oppsal   for mer info.

Fra 26 mars kan Ola Dilt konvolutt og ekstra familiehefte kjøpes følgende steder og
betales (helst)  med Vipps
 Stenstad (Johan Castbergs vei 53, Trosterud)
 Skjelbek (Bølerbakken 5B, Bøler)  
 Zachariasen (Folkvangveien 54, Høybråten)  

Tidsrommet postene står ute
1.periode: Vårposter 26.mars-8.oktober (merket med runding på kartene)
2.periode: Høstposter 2.juli-8.oktober (merket med firkant på kartene)
Historiske poster (merket med trekant) og fjernpostene står ute 7.mai-8.oktober
Grønn Tur og Prøveposter sår ute hele perioden fra 26.mars-8 oktober.

Postmarkering og registrering
Postene er markert med plater i rødt og hvitt. På platene står postnummer og postkode, samt
en ny QR-kode. Du kan nå enten scanne QR-koden i Tur-o appen, eller skrive ned postkoden i
heftet og klippe digitalt når du kommer hjem.
Hvis du mener at en av postene ligger feil eller er fjernet, er det fint om vi får beskjed snarest
mulig – kontakt Torgeir Stenstad
( torgste@online.no ) tlf. 909 94 255 eller send e-post til: post@oladilt.no

Ola Dilt på nett
www.turo.no/oppsal
Du kan registrere at du har vært på postene på denne nett-siden. Dette gir en mulighet for en
uhøytidelig konkurranse om hvem som samler flest poeng i Ola Dilt – og man kan fortløpende
se hvordan man ligger an i forhold til andre diltere.
Merk at heftet må fortsatt sendes inn for registrering av poeng til merker og plaketter.
Besøk oss også på Facebook-gruppen (Ola Dilt)

 Avslutningskveld
Avslutningen arrangeres tirsdag 7. november kl. 18.30-20.00 på Oppsal samfunnshus.

Det blir salg av merker og plaketter, samt kaffe/kaker.  Deltagere i Minidilten (15 år og yngre)
som møter opp på avslutningen får også Minidiltmerke (gratis) og diplom.

Poeng, merker og plaketter 
Hvert år kan du på Ola Dilt – avslutningen kjøpe merke på grunnlag av oppnådde poeng.
Merket koster 60 kr. Minidilt-merket er gratis! Alle får diplom, dette er spesialdesignet med
nytt historisk motiv hvert år.
5-10-20-25-30 års statuetter kan du også kjøpe (kr.250-), om du har nok merkepoeng
Har du oppnådd nok merkepoeng til 40 – eller 50 års statuett, får du den gratis!
Du kan ta bronse, sølv eller gullmerke. Oppnådde poeng gir også plakettpoeng som gir rett til
å kjøpe plaketter. Se tabellen under for oppnåelige poeng og merkekrav.

Tabellen nedenfor viser merker du kan oppnå etter hvert som du har samlet deg postpoeng.


For å samle plakettpoeng, må postpoengene for hver sesong registreres i vår database. Derfor
ber vi om at du ved sesongslutt sender inn poengene innen 16. oktober 2023. Husk å krysse av
for bestilling av diplom hvis du ønsker det. Ved flytting bør tidligere adresse også oppgis. Vi
ønsker også at du opplyser om aktuell e-postadresse.
Innsending kan gjøres ved å scanne side 3 i heftet eller registrere tilsvarende informasjon som
sendes til post@oladilt.no.
Heftet (og evt. Minidilt) kan også sendes til Hans Zachariasen, Folkvangveien 54, 1086 Oslo
eller leveres i Ulsrudveien 25 til Tor Valstad.

Arrangør

Oppsal Orientering er arrangør og vi er stolte av å være den største tur-o arrangøren i Oslo.
Ola Dilt har vært holdt hvert år siden 1967. Norges Orienteringsforbund er nær
samarbeidspartner av web-siden turo.no og app’en Turorientering, som begge ble lansert i
2022.

Lykke til med postjakten i Østmarka!

Stolpejakt: Oppsal Orientering tilbyr ikke stolpejakt i år, men sikter mot å ha ny stolpejakt i 2024!

Mvh OlaDilt

 

Lær enda mer av Ola Dilt-turene dine –

Oppsal orientering samarbeider med Livelox

Med webbapplikasjonen Livelox kan du spille inn din rute mens du er på postjakt – og når du er tilbake fra turen kan du laste opp en avspilling av hvordan du tok deg fra post til post!

Dette er gøy og lærerikt for alle som vil forbedre sine ferdigheter med kart og kompass!

Du kan glede deg over smarte veivalg – og oppdage hvor du egentlig var da du ikke fant posten.

For å komme i gang trenger du en GPS-klokke eller en mobiltelefon med appen Livelox Recorder.

Mer informasjon finner du på www.livelox.com