Turorientering – Ola Dilt

Oppsal Orientering arrangerer Ola Dilt – et av Oslos mest populære turorienterings- og folkehelsetilbud!

Turorientering gir mosjon og flotte turer i skog og mark. Du blir kjent i marka utenfor
de vanlige stiene og veiene i marka, og du lærer deg å lese kart og bruke kompass. Du velger
selv startsted, starttid, postrekkefølge og tempo! Du kan dilte alene eller sammen med andre.

Ola Dilt 2024 i regi av Oppsal Orientering – i år arrangerer vi for 58. gang!

Det er satt ut over 100 poster i Østmarka i årets Ola Dilt. I tillegg har vi gjestekart fra Lillodilten i Lillomarka med kartet Barlindåsen og fra Nordre Follo o-klubb har vi poster på kartet i området Grønliåsen i Sørmarka.

Vi har også Minidilten for de som er 15 år og yngre – og disse har eget kart og gratis deltagermerke og diplom. Dessuten har vi prøveposter i 2 områder (ved Ulsrudvann og Ellingsrud), slik at du gratis kan teste ut om du også vil bli en av de mange som bruker turorientering til å oppdage nye steder i marka!

I tillegg har vi 10 «grønne poster» ved Ellingsrudåsen. Disse postene er lett tilgjengelig og kanskje passer de for en «trille-tur»?

Fem av postene er også fjernposter, som i år ligger øst i området mellom Elvåga og Losby. Dette krever et eget turkart over Østmarka som kan kjøpes på bl.a. Rustadsaga, noen av våre salgssteder eller du kan bestille via post@oladilt.no
Husk også de fem historiske postene, der temaet i år er nedlagte skiløyper.
Postene på «Ola Dilt-dagene» 25. aug – 8. sept; ligger i år på kartet Skullerudåsen.

Vi gjeninnfører også «Periodens Post» skriv deg inn i gjesteboka og delta i utlodningen av premier! «Periodens post» er i år post 8 (Lutvann 1. periode) og post 43 (Puttåsen 2. periode)

 Postene er også i år fordelt på 2 perioder:
Vårposter (start 24. mars) og høstposter (start 30.j uni).

Åpningsdag
Åpningsdag er 17. mars. Vi selger kartpakker fra Østmarksetra P-plass fra kl. 10-13. Det er også egne Åpningsposter (kart utdeles ved fremmøte). Kartet vil etter åpningen også være tilgjengelig en periode på Ola Dilt sin Facebook side. Åpningspostene står ute fra 17. mars-7. april.

I år kan også en del av kartene skrives ut i A4 – format, samt lastes ned på mobiltelefon. Se appen Turorientering(Ny), samt turorientering.no/oppsal for mer info.

Tidsrommet postene står ute:
1. periode: Vårposter 24. mars tom 6. oktober (merket med runding)
2. periode: Høstposter 30. juni tom 6. oktober (merket med firkant)
Historiske poster (merket med trekant) og fjernpostene står ute 5. mai tom 6. oktober.
Ola Dilt-dagene» 25. august tom 8. september (merket med to rundinger)
Ved mye snø, kan vårpostene bli satt ut noe senere når for holdene tillater det.

Oversiktskart over årets områder. Gjestekart og fjernposter kommer i tillegg

Postmarkering og registrering
Postene er markert med plater i rødt og hvitt. På platene står postnummer og postkode, samt en QR-kode. Du kan nå enten scanne QR-koden i Tur-o appen, eller skrive ned postkoden i informasjonsbrosjyren og klippe digitalt når du kommer hjem.
NB! Hvis du mener at en av postene ligger feil eller er fjernet, er det fint om vi får beskjed snarest mulig – kontakt Torgeir Stenstad ( torgste@online.no ) tlf. 909 94 255 eller send e-post til: oladilt@hazachar.com

Ola Dilt på nett
Logg inn på turorientering.no/oppsal Du kan registrere at du har vært på postene på denne nettsiden. Dette gir en mulighet for en uhøytidelig konkurranse om hvem som samler flest postpoeng i Ola Dilt – og man kan fortløpende se hvordan man ligger an i forhold til andre diltere.

Merk at registrering av poeng for merker og plaketter fremdeles må sendes inn manuelt.

Gratis tilgang til kart på nett og i app
På kartet Fjernposter finner du Konvoluttkoder som du får tilgang til kartene på nett og i appen Turorientering.

Nybegynnerkurs i orientering
Vi planlegger et nybegynnerkurs fra Haraløkka før sommerferien. Besøk oss på Facebook-gruppen (Ola Dilt) nærmere informasjon vil bli lagt ut der.
Oppsal Orientering arrangerer også lavterskel treningsløp på torsdager mellom påske og skolenes høstferie. Her er alle Ola Dilt’ere velkommen! Har du lyst til å delta på våre treningsløp, så sjekk ut www.oppsal.com

Poeng, merker og plaketter
Hvert år kan du på Ola Dilt-avslutningen kjøpe merke på grunnlag av oppnådde postpoeng. Merket koster 60 kr. Minidilt-merket er gratis! Alle som sender inn og ønsker diplom får dette gratis. Diplomet er spesialdesignet med nytt historisk motiv fra Østmarka hvert år.
5-10-20-25-30 års statuetter kan du også kjøpe (kr.250-), om du har nok plakettpoeng og minst aktuelt antall års deltagelse. Har du oppnådd nok plakettpoeng og antall år til 40 – eller 50 års statuett, får du den gratis!
Du kan ta bronse, sølv eller gullmerke. Oppnådde postpoeng gir også plakettpoeng som gir rett til å kjøpe plaketter

Tabellen nedenfor viser merker du kan oppnå etter hvert som du har samlet seg postpoeng.

Merke Postpoenggrense født 2008 eller tidligere Postpoenggrense født 2009 eller senere (eller eldre enn 70 år) Som gir følgende plakettpoeng
Bronse                              50                                                20                          1
Sølv                            100                                                50                          2
Gull                             200                                              100                          3

Tabellen nedenfor viser krav til Ola Dilt statuetter.  Kravet er minst antall år og minst antall plakettpoeng registrert i vår database.

Statuett Minst antall år Minst antall plakettpoeng  Statuett  Minst antall år Minst antall plakettpoeng
5-år 5 13 30-år 30 72
10-år 10 25 40-år 40 96
20-år 20 48 50-år 50 120
25-år 25 60

For å samle plakettpoeng, må postpoengene for hver sesong registreres i vår database. Derfor ber vi om at du ved sesongslutt sender inn summen av postpoengene innen 14. oktober 2024. Husk å krysse av for bestilling av diplom hvis du ønsker det. Ved flytting bør tidligere adresse også oppgis. Vi ønsker også at du opplyser om aktuell e-postadresse.

Innsending kan gjøres ved å scanne nest siste side av informasjonsbrosjyren eller registrere tilsvarende informasjon som sendes til post@oladilt.no.

Siste side i informasjonsbrosjyren (og evt. Minidilt) kan også sendes til eller leveres på en av følgende adresser:

Hans Zachariasen, Folkvangveien 54, 1086 Oslo

Bølersvingen 7A v/Henry Johansen

Bølerbakken 5 B, 0690 Oslo v/Erling Skjelbek.

Avslutningen
Den populære, tradisjonelle Ola Dilt-avslutningen arrangeres tirsdag 5. november kl. 18.30-20.00 på Oppsal samfunnshus, Vetlandsveien 99 -101.
Det blir salg av merker og plaketter, samt kaffe/kaker. Barn som møter opp på avslutningen og har sendt inn til registrinng, får Minidiltmerke (gratis) og diplom.
NB! Kontanter veksles ikke, Vipps er å foretrekke. Diplom og merker ettersendes ikke, men bestilte diplomer tas vare på i 2 år.

Oppsal Orientering er stolte av å være den største tur-o arrangøren i Oslo.
Ola Dilt har vært holdt hvert år siden 1967. Norges Orienteringsforbund er nær
samarbeidspartner av web-siden turo.no og app’en Turorientering, som begge ble lansert i
2022.

Stolpejakt: Oppsal Orientering sikter mot å ha stolpejakt-tilbud senere i 2024.

Lykke til med postjakten i Østmarka!

 

Lær enda mer av Ola Dilt-turene dine –

Oppsal orientering samarbeider med Livelox

Med webbapplikasjonen Livelox kan du spille inn din rute mens du er på postjakt – og når du er tilbake fra turen kan du laste opp en avspilling av hvordan du tok deg fra post til post!

Dette er gøy og lærerikt for alle som vil forbedre sine ferdigheter med kart og kompass!

Du kan glede deg over smarte veivalg – og oppdage hvor du egentlig var da du ikke fant posten.

For å komme i gang trenger du en GPS-klokke eller en mobiltelefon med appen Livelox Recorder.

Mer informasjon finner du på www.livelox.com