Jukola

Jukola er en finsk stafett for junior og senior som arrangeres i midten av juni. Vi satser på å stille minst et herre lag og et damelag. hvert år Her trenger vi at dere viser interesse så tidlig, slik at vi kan vurdere hvor mange lag vi skal ha, samt bestille flybilletter og hotell. Intern påmelding åpner ofte på vinteren. Egenandel fastsettes når vi vet om mulige reisekostnader, men i størrelsesorden 2000 kroner per person. Meld interesse på Eventor så snart som mulig:

Les mer på arrangørenes sider her:

http://www.jukola.com