Organisasjon

Postadresse: Oppsal Orientering v/ Vigdis Hobøl, Nøklesvingen 96 , 0689 OSLO
Bankkonto: 0532 14 39421
IBAN: NO28 0532 1439 421,  BIC: DNBANOKKXXX
Organisasjonsnr: 989 099 388

 

Styret
Leder Vigdis Hobøl leder@oppsalorientering.no 92492290
Nestleder Martin Reichenbach am.reichenbach@gmail.com
Kasserer Eilert Aamodt kasserer@oppsalorientering.no 95221963
Styremedlem Tina Kalleson
Styremedlem Sigve Vågsnes sigve.vagsnes@gmail.com 97502726
Styremedlem Arild Andersen arildand@gmail.com 41456331
Vara Dagrun Brox Rayamajhi
Vara Helge Grenager Solheim
Kontrollkomité Roger Moestue
  Anette Bjordal Wigaard
Vara Elin Kalleson
Valgkomité Anne Karin Thorstensen
Ludvig Rødnes
Arnhild Krogh

 

Andre tillitsvalgte/oppnevnte 2022

Draktsalg

Sigve Vågsnes

Materialforvalter

Eilert Aamodt

Kartsalg

Magnus Zachariassen mail@magnuszachariasen.com

Bankkonto

Bent Skaug

Løpsledere

Oslo City Cup – Roger Mostue       

KVM/15-stafetten – Anette Wigaard, John Harald Johansen

Sportslig utvalg

Leder – Martin Reichenbach

Medlemmer – Tina Kalleson, Dagrun Brox Rayamajhi, Morten Mosland, Kari-Ann Ånensen, Lars Klyve og Thomas Ruud

Trenere

Rekrutt (råtass) – Dagrun Brox Rayamajhi

Ungdom – Morten Mosland og Kari-Ann Ånensen

Junior – Morten Mosland, Lars Klyve og Snorre Veggan

Voksne/alle – Ludvig Rødnes

Uttakingskomité

Under 17 år: Lars Klyve, Kari-Ann Ånensen og Morten Mosland

Over 17 år: Snorre Veggan, Ludvig Rødnes og Ola Marius Pedersen

Ola Dilt

       Torgeir Stenstad, Hans Zachariassen, m.fl.

Kartkomite

       Magnus Zachariassen, 

Vår organisasjonsplan:

2022 Organisasjonsplan Oppsal orientering.docx