Organisasjon

Postadresse: Oppsal Orientering v/ Anne Karin Thorstensen, Nøkleveien 30 , 0689 OSLO
Bankkonto: 0532 14 39421
IBAN: NO28 0532 1439 421,  BIC: DNBANOKKXXX
Organisasjonsnr: 989 099 388

 

Styret
Leder Anne Karin Thorstensen anne.karin.thorstensen@gmail.com 93265873
Nestleder Vigdis Hobøl v_hoboel@hotmail.com
Kasserer Eilert Aamodt kasserer@oppsalorientering.com 95221963
Styremedlem Ludvig Rødnes ludvig1612@gmail.com
Styremedlem Sigve Vågsnes sigve.vagsnes@gmail.com 97502726
Styremedlem Arild Andersen arildand@gmail.com 41456331
 

 

Andre tillitsvalgte 2018

Draktsalg

Sigve Vågsnes

Materialforvalter

 Eilert Aamodt

Kartsalg

Magnus Zachariassen mail@magnuszachariasen.com

Bankkonto

Bent Skaug

Løpsledere

City Cup – Erik Persson        

KVM/15-stafetten – Roar Pedersen

Treningskomite/Oppmenn

Rekrtutt – Kari- Ann Ånensen

Ungdom –Snorre Veggan og Roar Pedersen

Eldre ungdom og junior – Lars Klyve

      Voksne/alle – Ludvig Rødnes

Uttakingskomité

Under 17 år: Lars Klyve,  Roar Pedersen og Snorre Veggan

Over 17 år: Ludvig Rødnes,  Ola Marius Pedersen og Vigdis Hobøl

Koordinator og oppsett av uttaksløp osv.-  Ludvig Rødnes

Ola Dilt

       Torgeir Stenstad, Hans Zachariassen, m.fl.

Kartkomite

       Magnus Zachariassen, Roar Bjordal

Turkomite:

Nord Jysk- Anne Karin Thorstenen

10-mila: Halvor Hobøl

Jukola: Ola Marius Pedersen, Kristoffer Fiane Pedersen

25-manna: Per-Ivar Nicolaisen

Funksjonsbeskrivelser – Styret i Oppsal orientering 2018

Anne Karin Thorstensen -leder

Ledelse

Styremøter

Premier klubbesterskap

Kontakt mot Oppsal IF

Kontakt mot AOOK

Kontakt mot NOF

Oppmerksomheter

Rapportering til OIK

Rapportering til NIF

Rapportering av MVA

Rapportering til Brønnøysundregistrene og Sportsadmin

Ski-o

Reiseleder Nord Jysk

Kontakt mot løpsleder

Lage Excel-ark for moms rapportering (medio juni)

Planlegge, gjennomføre årsmøte+ sikre riktig dokumentasjon i etterkant

Sigve Vågsnes – nestleder

Leders stedfortreder

Kontakt med kartansvarlig

Kontakt med materialforvalter

Kontakt med draktansvarlig

Ansvar for politiattester

Søknad om midler

Medlemsregister

Utsendelse av medlemskontigent

Utsendelse av faktura for turer.

Roger Mostue -kasserer

Regnskap

Budsjett

Økonomi 15-stafett/ Knut Valstad Minneløp/OCC

Innkreving av etteranmelding og ikke-start

Oppfølging av kart- og draktsalg

Kontakt med Ola Dilt

Kontakt mot Sparebankstiftelsen

Vigdis Hobøl rekrutt/skolekontakt + arkiv

Referater fra styremøter

Dokumentarkiv/årshjul/DropBox for senere år

Kontakt mot råtass/rekrutt

Kontakt mot skoler

Klubbkveld?

Arild Andersen – informasjon

Hjemmesiden

Løpsstatistikk

Informasjonsarbeid

Årsmeldingen

Koordinere klubbtur/sommerløp utenom stafett

Eilert Aamodt ungdomskontakt+ klubbens materiell

Ansvar for lageret på Ryen

Kontakt mot ungdomskomiteen

Koordinere opplegg/påmelding for hovedløp/samlinger

Tiltaksplan

Ludvig Rødnes -sportslig leder

Påmelding stafetter alle nivå

Koordinere treningsløp og fellestreninger

Ansvar for kontakt mot reiseleder til 10-mila, Jukola, 25-manna og NM

Representasjon/mesterskap

Kontakt mot trener/treningskomite

Finne løypeleggere/arrangører til diverse klubbmesterskap

Kontakt med UK

Søknad om innetreninger