Organisasjon

Postadresse: Oppsal Orientering v/ Vigdis Hobøl, Nøklesvingen 96 , 0689 OSLO
Bankkonto: 0532 14 39421
IBAN: NO28 0532 1439 421,  BIC: DNBANOKKXXX
Organisasjonsnr: 989 099 388

 

Styret
Leder Vigdis Hobøl leder@oppsalorientering.no 92492290
Nestleder Martin Reichenbach am.reichenbach@gmail.com
Kasserer Eilert Aamodt kasserer@oppsalorientering.no 95221963
Styremedlem Tina Kalleson
Styremedlem Sigve Vågsnes sigve.vagsnes@gmail.com 97502726
Styremedlem Arild Andersen arildand@gmail.com 41456331
Vara Dagrun Brox Rayamajhi
Vara Helge Grenager Solheim
Kontrollkomité Arnhild Krogh
  Anette Bjordal Wigaard
Valgkomité Anne Karin Thorstensen
Ludvig Rødnes

 

Andre tillitsvalgte/oppnevnte 2021

Draktsalg

Sigve Vågsnes

Materialforvalter

 Eilert Aamodt

Kartsalg

Magnus Zachariassen mail@magnuszachariasen.com

Bankkonto

Bent Skaug

Løpsledere

City Cup – Per-Ivar Nikolaisen       

KVM/15-stafetten – Eilert Aamodt

Treningskomite/Oppmenn

Rekrutt – Dagrun Brox Rayamajhi

Ungdom – Snorre Veggan og Morten Mosland

Eldre ungdom og junior – Lars Klyve og Snorre Veggan

      Voksne/alle – Ludvig Rødnes

Uttakingskomité

Under 17 år: Lars Klyve,  Roar Pedersen og Snorre Veggan

Over 17 år: Ludvig Rødnes,  Ola Marius Pedersen og Vigdis Hobøl

Koordinator og oppsett av uttaksløp osv.-  Ludvig Rødnes

Ola Dilt

       Torgeir Stenstad, Hans Zachariassen, m.fl.

Kartkomite

       Magnus Zachariassen, Roar Bjordal

Turkomite:

Nord Jysk

10-mila: Halvor Hobøl

Jukola: Ola Marius Pedersen, Kristoffer Fiane Pedersen

25-manna: Per-Ivar Nikolaisen