Ny på o-løp

Til alle nye (og gamle) medlemmer i Oppsal Orientering som ønsker å starte i et orienteringsløp

Når skal du begynne å løpe o-løp (konkurranser)?

Når du føler deg klar for det, er det akkurat på tide å begynne å løpe o-løp! Som med mange andre ting, kan det være litt “skummelt” og forvirrende de første gangene. Fortvil ikke, det tar ikke lang tid før du føler deg som en rutinert konkurranseløper! Her får du en liten guide som kan være til hjelp de første gangene.

Alle nivåer

På de fleste o-løp finnes ulike løyper du kan løpe avhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og hvor “sprek” du er. Den første gangen du skal velge en løpsklasse er det lurt å få hjelp av treneren din.

Valg av nivå:
Nivåene deles inn i N, C, B og A. Det er vanlig å begynne å løpe en “N-løype”. Dette er klassen for nybegynnere. En “C-løype” er litt vanskeligere. Etter dette kommer “B-løype”, mens det vanskeligste nivået kalles “A-løype”.

Valg av klasse:
“D” betyr “damer”/jenter og “H” betyr “herrer”/gutter. Er du for eksempel jente, 11 år og nybegynner, vil riktig klasse for deg være D11-12N. Er du gutt, 15 år og nybegynner, vil riktig klasse være H13-16N. Når du blir litt flinkere, kan du begynne å løpe C-løype. For helt ferske o-løpere finnes også en klasse kalt N-Åpen. Her er det lov til å løpe flere sammen eller ha med seg en voksen. For mange er dette den riktige klassen å løpe i fram til en føler seg trygg nok til å løpe alene. Les også om de ulike vanskelighetsgradene her: nye_klasser_og_loypeniva_2020-2021.pdf (orientering.no)

Hvilke konkurranser?

De fleste løpene som blir arrangert i “nærområdet” eller som klubben prioriterer står oppført på treningsplanen. På disse løpene deltar mange av klubbens medlemmer. Du kan også melde deg på løp som ikke står på treningsplanen. En fullstendig oversikt over hvilke o-løp som arrangeres finnes o-forbundet terminliste eventor.orientering.no. Her kan du begrense søket til f eks bare å dekke løp i Akershus og Oslo orienteringskrets.

Det finnes også egne konkurranser for ungdom. Årets høydepunkt for dem mellom 14 og 16 år er Hovedløpet. Dette er et uoffisielt norgesmesterskap der alle kan være med! Hovedløpet arrangeres hvert år en helg mot slutten av sommerferien. Når Hovedløpet er ferdig, fortsetter samlingen med O-landsleiren som er en 3-dagers leir med mye moro, trening og spennende aktiviteter.

Konkurranseformer

De fleste o-løp foregår i skogen, men det er også noen løp i parker eller byområder. Det er også ulike løypelengder på ulike o-løp, vi skiller mellom sprint-, mellom-, langdistanse og ultralangdistanse. I tillegg har vi stafett. Prinsippet er likt for alle løp; det er om å gjøre å ta seg raskest mulig gjennom terrenget ved hjelp av kart og kompass. Det arrangeres også nattløp av ulik art, spesielt på vår- og høstsesongen.

Påmelding til løp

Alle o-løp benytter seg av online påmelding på forhånd. Link og frist for påmelding finnes i invitasjonen til det aktuelle løpet. Denne finner du ved enten å klikke deg videre fra Terminlisten (se lenger opp). I invitasjonen får du i tillegg til påmeldingslink og påmeldingsfrist også vite hvor løpet går, når første start er, klasser, løypelengder, avstand til samlingsplass og start etc.

Når du skal melde deg på et løp klikker du på “Påmelding”. Du må ha brukerkonto i Eventor for å melde deg på. Når du oppretter det, velger du klubb fra en meny, og blir deretter bedt om å skrive inn navn og brikkenummer, samt velge klasse. Dersom du ikke har egen løpsbrikke (EKT-brikke) så har klubben noen brikker å låne ut til nye løpere. Dette må være ordnet før du kan melde deg på løpet.

Dersom du har problemer med å melde deg på løpet kan du ta kontakt med Ola Marius Pedersen, olamarius@hotmail.com eller treningsansvarlig for din aldersgruppe som kan hjelpe deg videre.

Etteranmelding:
Dersom du har glemt å melde deg på til et løp innen påmeldingsfristen, kan du etteranmelde deg. Alle som melder seg på innen den ordinære fristen, får dekket startkontingenten, men dersom du etteranmelder deg til et løp, må du imidlertid betale for løpet selv. Dette gjelder ikke barn opp til og med 12 år da det ikke kreves etteranmeldingsgebyr for disse. Du må også betale for løpet selv dersom du er påmeldt og ikke stiller til start. Påmeldingsavgifter og etteranmeldingsgebyr som den enkelte skal betale selv forskutteres av klubben. Etter sesongen får du beskjed om hvor mye du eventuelt skal betale.

Hva skal du ha med på o-løp?

  • Løpstøy. Mange løper i klubbens løpsdrakt, men annet egnet løpstøy kan selvsagt også brukes. NB: Heldekkende benklær er påbudt (dvs lang bukse eller knebukse og lange strømper/o-legger. Shorts er ikke tillatt!). Årsaken er at bena skal være tildekket for å unngå sårskader. Løpstøy kan kjøpes via klubben. Se klubbens hjemmeside for kontaktperson og utvalg/priser.
  • O-sko eller andre løpesko. O-sko er det beste å løpe med i skogen, men så lenge du løper nybegynnerløyper som går mest på sti er joggesko også godt egnet.
  • Kompass
  • EKT-brikke
  • “Våtklut”. Det er sjelden mulighet for å dusje etter et løp. Ta derfor gjerne med en våt klut eller lignende slik at du får vasket deg litt etter løpet.
  • Varme klær til å ha på etter løpet. Gjerne votter og lue selv på sommeren!
  • Regntøy og gummistøvler hvis værforholdene tilsier det.
  • Mat og drikke. På løp er det stort sett mulig å kjøpe pølser, vafler, kaker og lignende, samt varm og kald drikke.
  • Klappstol, sitteplate eller noe annet å sitte på.

Avreise

Til de fleste løp er du avhengig av å reise med bil. Avtal gjerne med noen andre i klubben om når og hvor du skal kjøre.

Hvordan finne fram til løpet?

I innbydelsen for løpet vil det stå hvor samlingsplass for løpet er, samt hvor det vil være skiltet fra. Herfra vil det være merket til parkering med oransje/hvite o-poster eller skilt.

Parkering og samlingsplass

Parkering er ofte på en åker eller eng. Noen ganger må du betale for parkeringen (ca. 20-50 kr). Fra parkeringsplassen er veien til samlingsplass merket med bånd. Ofte kan det være et stykke å gå (avstand fra parkering til samlingsplass er vanligvis angitt i invitasjonen for løpet). Når du kommer til samlingsplass, ser du etter andre fra klubben og setter deg sammen med dem. Ved regnvær setter klubben opp telt slik at vi slipper å bli våte. Samlingsplass er det stedet der selve arrangementet foregår. Veien til start, toaletter og eventuell dusj er merket fra samlingsplass. På samlingsplass er det muligheter for å kjøpe mat og drikke. Noen ganger, på litt større løp, er det salg av orienteringsutstyr som kompass, o-sko og løpstøy.

Lagspose, nybegynnerkart og PM

De klubbmedlemmene som kommer først til løpet, henter klubbens “lagspose” i informasjonen. I lagsposen ligger det startnummer hvis det skal brukes. I tillegg er det vanligvis gule “backuplapper” til alle som skal løpe (noen ganger deles disse ut på start). En backuplapp festes til EKT-brikken (med den gule siden ut) og er til hjelp dersom brikken slutter å virke under løpet (lappen blir gjennomhullet av “pinner” i stemplingsboksene på postene). Lagsposen inneholder også et PM (latin, forkortelse for “pro memoria” som betyr “noe å huske på”). I PM-et står det viktig informasjon om løpet og for eksempel hvor langt det er til start. PM vil du de siste dagene før løpet også finne på nettet samme sted som du fant løpets invitasjon. Er du under 13 år (t.o.m. 12 års klassen) eller løper i en nybegynnerklasse (“N”), får du kartet ditt i lagsposen på samlingsplass.

Startlister

Noen dager før løpet blir startlister for løpet lagt ut samme sted som invitasjonen til løpet. Starttidene finnes også oppslått på samlingsplass, i tillegg vil en liste med starttider for klubbens løpere vanligvis ligge i lagsposen.

Til start

Av og til er det ulikt startsted for ulike klasser. Sørg for at du følger merkebåndene som fører til din start. Noen ganger kan det også være langt å gå til start. Vær ute i god tid! Det er vanlig å beregne at man skal være på samlingsplass 45-60 minutter før man starter. Alle må huske å ta med kompass og EKT-brikke til start. De som har fått kartet i lagsposen må også huske dette.

Starten

Ved start er det en tavle som viser klokkeslett. Når din starttid kommer opp, går du frem til “båsen” som er merket med den klassen du skal løpe. Da er det vanligvis tre minutter til du skal starte. Når det har gått ett minutt kan du gå inn i neste bås. Brikkenummer kontrolleres. De som ikke har fått kartet i lagsposen på samlingsplass, får kartet i startøyeblikket. Det er alltid arrangører på start som kan hjelpe deg! Løpere i klasse N-Åpen har såkalt fri starttid og kan starte når de selv ønsker. På starten henvender de seg i båsen der det står N-åpen og kan starte så snart navn og brikkenummer er sjekket.

Kartet – med løype og postbeskrivelse

På kartet er hele løypen tegnet inn. Starten er markert med en trekant på kartet. Noen ganger er det merket en kort løype fra startstedet til startpost. På kartet er postene markert med røde ringer. Postene skal tas i riktig rekkefølge og du starter med nummer 1. På kartet er rekkefølgen vist som røde streker mellom postene. Mål er markert med en dobbelt ring.

På kartet er det trykket en postbeskrivelse. Denne beskriver terrengdetaljen posten ligger ved (stor stein, høydepunkt etc.) og hvilket kodenummer den enkelte posten har. Når posten du finner i skogen har samme kodenummer som postbeskrivelsen på kartet, vet du at du har kommet til riktig post!

Postene

På hver post finnes en oransje og hvit postskjerm. Her er også en stemplingsbukk hvor du skal “stemple” med EKT-brikken. Kontroller at det er riktig nummer på posten!

Mål

Det siste stykket fra siste post til mål er vanligvis merket løype (markert med bånd i terrenget). Også i mål må du huske å stemple med EKT-brikken. Selv om du ikke har vært på alle postene må du stemple i mål slik at arrangørene vet at du har kommet inn fra skogen.

Etter du har kommet i mål

Det blir fort kaldt når du slutter å løpe. Skift derfor til tørt tøy så raskt som mulig. Er det dusj på samlingsplass går det an å bruke denne. Resultatlister fra løpet henges vanligvis opp fortløpende på samlingsplass (uten rangering t.o.m. 10 år og i N-Åpen). Etter løpet legges resultatene ut på internett (samme sted som du fant innbydelsen til løpet). I tillegg til å se sluttider kan du da også sammenligne strekktidene (tiden mellom to poster) dine med konkurrentenes. Kan være ganske spennende å studere tidene på hvert strekk og se hvor store bommene faktisk var!

Premieutdeling

Når alle i din klasse har kommet i mål, er det premieutdeling til de som har løpt raskest. I N-åpen kan du som regel hente premien med en gang du har kommet i mål. I de yngste klassene (t.o.m. 12 år) får alle en premie. Noen ganger kan en også i disse klassene hente premiene med en gang. I klassene 13 til16 år får vanligvis en tredjedel av de startende premie.

Lykke til!