Postbukker, flagg, mtr, og treningsbokser

Oppsal Orientering disponerer diverse utstyr:

  • Minitime recordere (MTR)
  • Postflagg (store og små flagg samt refleksrør for natt-orientering)
  • EMIT Postenhet (for EMIT-brikker) montert på bukker
  • EMIT Startklokke
  • EMIT Start Display ESD2
  • Tidtager-PC med installert BrikkeSys
  • Komplett kasse med utstyr til treningsløp (“Treningskassa”)
  • Komplett kasse med utstyr til Råtassene (“Råtass-kassa”)

Våre postkoder ligger vedlagt (oppdatert våren 2019):

Råtasskasse /Råtasskasse v2 høsten 2019.pdf

Treningskasse Treningskasse v2 høsten 2019.pdf

Postenhet på bukker for løp Oppsals postenheter på bukker v2 høsten 2019.pdf