Bli medlem

Send epost med navn, adresse og alder til oppsal.orientering@hotmail.no for å melde deg inn.

Kostnader

Medlemskontigent 400 kr

Treningsavgift opptil 400 kr

I tillegg er det egenandeler på aktivitet der klubben betaler faktura. Info om dette se egenandeler (et annet sted på hjemmesiden)