Bli medlem

Oppsal Orientering benytter medlemsregister fra Norges Idrettsforbund (NIF) slik at de som ønsker å bli medlem kan melde seg inn på følgende link:

Ja, jeg vil melde meg inn i Oppsal Orientering!

Send eventuelt en epost med navn, adresse, epost og alder til

medlem@oppsalorientering.no

for å melde deg inn, hvis du ikke klarer å få meldt deg inn på linken over.
Spørsmål om innmelding, utmelding eller medlemskap kan også rettes til eposten over. Medlemmer som ikke ikke har betalt medlemskontingent på 2 år blir utmeldt ihht. NIFs regler.

Kostnader for medlemskap:

Medlemskontingent: 500,-
Trenings-/aktivitetsavgift
13-16 år 500,-
17 år og eldre 500,-
Trenings-/aktivitetsavgift betales av alle som er med på treninger/leirer/turer og løp hvor klubben dekker startkontingent/deler av deltageravgift. (Det betyr at du har dekket inn avgiften etter fire-fem konkurranser)

I tillegg er det egenandeler på aktivitet der klubben betaler faktura. Info om dette se egenandeler (et annet sted på hjemmesiden)