Bli medlem

Oppsal Orientering benytter medlemsregister fra Norges Idrettsforbund (NIF) slik at de som ønsker å bli medlem kan melde seg inn på følgende link:

Ja, jeg vil melde meg inn i Oppsal Orientering!

 

Send eventuelt en epost med navn, adresse, epost og alder til kasserer@oppsalorientering.no for å melde deg inn, hvis du ikke klarer å få meldt deg inn på linken over.
Spørsmål om innmelding, utmelding eller medlemskap kan også rettes til eposten over. Medlemmer som ikke ikke har betalt medlemskontingent på 2 år blir utmeldt ihht. NIFs regler.

 

Kostnader

Medlemskontingent 400 kr

Treningsavgift opptil 400 kr

I tillegg er det egenandeler på aktivitet der klubben betaler faktura. Info om dette se egenandeler (et annet sted på hjemmesiden)