Løpernes kartarkiv

Kartarkivet er åpent for bruk av alle klubbens medlemmer, her er det fritt frem for å legge ut kart og veivalg fra både treninger og løp.

Kartarkivet finner du her, og send epost til administrator for kartarkivet for å få bruker:

https://oppsal.com/DOMA/users.php

Vi har kopiert Nydalens kjøreregler og info (som vi synes er fine):

  • Kartarkivet er basert på tillit, og skal ikke misbrukes til å skaffe seg kart for treninger og løp man ellers skulle ha betalt for. Dersom rettighetshaver til kart i kartarkivet ikke ønsker å ha sine kart tilgjengelige vil disse bli fjernet.
  • Kartarkivet opptar betydelig serverplass, og brukerne oppfordres til å begrense størrelse på hver enkelt fil som lastes opp. Øvre grense er satt til 2MB pr kart.
  • Vi ønsker at det skal være en lav terskel for å dele kart, veivalg og egne tanker rundt løp og treninger med andre i arkivet. Nedlatende kommentarer og mobbing tolereres ikke.

 

Kom i gang!

For å hjelpe folk i gang, her kommer en kjapp briefing:

Opplasting av kart via QuickRoute:

Arkivet er tett knyttet opp til programvaren QuickRoute.  Det anbefales at man laster ned og installerer dette programmet for å benytte kartarkivet sammen med GPS-klokker o.l.

For å komme igang med tracking i QuickRoute trenger du:

  • en GPX-fil fra økta du vil legge ut (hentes typisk ut fra Garmin Connect)
  • en kartfil med evt. løype, orientering mot nord. (jpg eller gif format fungerer fint)

Man kan enten scanne/ta bilde av sitt eget løpskart, eller ta utgangspunkt i noen andre som allerede har lagt ut økta i sitt arkiv. Ved å gå inn på andres kart kan man laste ned en blank versjon ved å klikke én gang på kartet slik at trackingen forsvinner, og så klikke “Save Image As”. I oversikten nedenfor finnes det linker til andre norske klubber med aktive kartarkiv, det kan være nyttig for å lete opp aktuelle kart. Nydalens Sk vil prøve å fast legge ut kart fra sine treninger på en egen bruker i arkivet, disse kan også brukes som grunnlag.

I QuickRoute må kart og tracking kalibreres mot hverandre, ved bruk av “Adjust Route”-funksjonen. Her velger man ut et par punkter langs GPS-sporet, og trekker dette til riktig plass på kartet. Det bør velges så få punkter som mulig, og punktene bør ligge med god avstand. Informasjon om flere funksjoner i QuickRoute finnes på programmets hjemmeside.

Denne siden dekker helt grunnleggende info for å komme igang med bruk av kartarkivet, videre spørsmål kan rettes til olamarius@hotmail.com. Vi håper flest mulig vil være med å bruke arkivet aktivt fremover, ikke nøl med å spørre om hjelp hvis man lurer på noe.

Lykke til!