O-tekniske treninger 2020

Pga. den spesielle situasjonen dette året, så har vi tilrettelagt for egentreninger gjennom bl.a. månedens løype og o-tekniske økter som kan løpes når det passer den enkelte. Vi har samlet alle øktene på denne siden: https://oppsal.com/?page_id=6196

Økter fra 2020 hvor postene er tatt inn, finner dere nedenfor på denne siden. Kart kan skrives ut og en del kan tas med Usynlig-O.

NB! Det er viktig at du ikke trener dersom du er forkjøla / ikke frisk! Myndighetenes pålegg til smittevern SKAL overholdes. Dette innebærer bl.a. at postskjermene IKKE skal berøres. Det skal ikke gjennomføres utveksling av erfaringer, veivalg og strekktider som medfører fysisk avstand mellom mennesker mindre enn 1 meter.

Norges orienteringsforbund har egne Koronavettregler tilpasset vår idrett. De finner du her (oppdatert 24. juni 2020).

Merk at mange av løypene går i sperret terreng til O-festivalen 2023. Vi forsøker å markere disse, men det er opp til den enkelte å sette seg inn i reglene for terrengsperringer. Se terrengsperringer hos O-forbundet. Se forøvrig sak om deltakelse for Oppsals løpere i O-festivalen 2023 her.

Månedens løype

Desember 2020

Juletreløype
Kart: Puttåsen-Haukåsen
Type økt: Juletreløype A-nivå.
Løyper: Juletre 5,6km og lite juletre 4,1km  (begge A-nivå)
Livelox
Posttype: Små treningsskjermer med refleks. Det er ikke koder/stempling på postene. Det henger skjerm på start / mål.
Lagt ut: 4.12.20
Varighet: Tatt inn 9.1.21.
Løypelegger: Kari-Ann
Postuthengere: Vigdis og Thor
Beskrivelse: Løypa går i et nydelig terreng på Puttåsen/Haukåsen. Løypa har A-nivå og er 5.6 km (18 poster). Kortvarianten er 4.1 km (12 poster).
Adkomst:
1) parkering i krysset Ole Reistadsvei/Lindebergåsen (rett utenfor øvre venstre kartkant). Ca 1 km på sti til start.
2) Parkering på Mariholtet p-plass. Ca 1-1.5 km på sti til start.
3) sykle/løpe til Haukåsen Radar helt sør på kartet. Bruke post 9 som start/mål. 

November 2020

Kart: Spinnern
Type økt: Postplukk A-nivå. Passer bra i kombinasjon med langtur.
Løyper: Lang 6,2 km, Mellom 1 4,0 km og Mellom 2 3,7 km
Livelox
Posttype: Små treningsskjermer med refleks
Lagt ut: 21.11.20.
Varighet: Tatt inn 9.1.21.
Løypelegger: Snorre
Beskrivelse: Postplukkløyper i indrefileten på Spinnern-kartet. Hele eller deler av løypene kan kombineres med rolig langtur. Stort sett strøkent underlag, med lite undervegetasjon og god sikt. Løypa har start på høyde med søndre del av Syd-Elvåga. Det er ca. 2,5km flatt på vei og skiløype fra p-plassen på Sandbakken. Merk at mesteparten av løypene går i sperret terreng til O-festivalen 2023.

Kart: Skullerudåsen
Type økt: A-nivå
Løyper: 5,5km A-nivå medurettferdigogrettferdig gafling
Livelox
Posttype: Refleksstaver
Lagt ut: 9.11.20
Varighet: Refleksstavene er tatt inn.
Løypelegger: Sigve / Ludvig
Beskrivelse: Løypa har start oppe på Skullerudåsen, nord for Smalvann. Ca. 3km å løpe fra Skullerud skole. Mål er ved bommen til Plantasjen på Skullerud. Merk at store deler av løypene går i sperret terreng til O-festivalen 2023.

Mai og juni 2020

Månedens løype (postene er tatt inn)
Kart: Slettfjell

Type økt: Mellomdistanse A- og B-nivå
Løyper: 4,6km A-nivå og 3,0km B-nivå (Merk at kartfilene ble endret 23.5.20 – gjelder plasseringen av post 207)
Livelox
Posttype: Små treningsposter. Det er ikke skjerm på startpost. Ikke bry dere om eventuelle koder på skjermene. NB! Skjermene er tatt inn, men løypa kan fortsatt benyttes via Liveloxlinken på Usynlig-O!
Lagt ut: 22.5.20
Varighet: 7.6.20
Løypelegger: Snorre
Beskrivelse: Løypa har start på veien ved Øgårdsmosan og mål på Høyås. Anbefaler sykkel forbi Kattisa, Ødegården og opp til Høyås. Både terrenget nordover mot Slettfjell og syd for veien benyttes med lettløpte traseer. Det har blitt utført arbeid med å “reparere” Ødegårdsmosan siden kartet ble laget. Grøfter o.l. rundt myra stemmer derfor ikke overalt. En del traktorslep er gjengrodd eller gamle skiløyper. Løypene er også øvelse 6 i Oppsalcupen for ungdom og juniorer. Merk at deler av løypene (syd for veien som går øst-vest på kartet) går i sperret terreng til O-festivalen 2023.

April 2020

Månedens løype (postene er tatt inn)
Kart: Spinnern

Type økt: Langdistanse A-nivå
Løyper: 3,9km, 5,6km, 7,0km og 9,8km og postbeskrivelser
Livelox
Posttype: Små treningsposter. Det er ikke skjerm på startpost. Det er koder på postene, men postene med nr. 200 eller høyere har ikke nummer på skjermen. NB! Skjermene er tatt inn, men løypa kan fortsatt benyttes via Liveloxlinken på Usynlig-O!
Lagt ut: 18.4.20
Varighet t.o.m.: 1.6.20
Løypelegger: Lars K.
Beskrivelse: Løypa starter og slutter ved Sandbakken. Utfordrende løyper i et krevende, men flott o-terreng. Her er det både lange veivalgsstrekk og kortere strekk med finorientering. Merk at løypa går tett inntil sperret terreng til O-festivalen 2023. Grensen er kraftlinjen i nord.

Månedens løype (tatt inn 17.5.20)
Kart: Skullerudåsen

Type økt: Variert løype
Løyper: 6,3km A-nivå (flere kuttemuligheter)
Livelox
Posttype: Små treningsposter (merk at post 15 ligger i området der det var skogbrann 19.4, slik at denne skjermen er borte). NB! Skjermene er tatt inn, men løypa kan fortsatt benyttes via Liveloxlinken på Usynlig-O!
Lagt ut: 4.4.20
Varighet t.o.m.: 16.5.20 (postene tas inn 17.5.20)
Løypelegger: Anselm
Beskrivelse: Løypa starter og slutter mellom Rundvann og Østmarkskapellet. Fin og variert løype som drar gjennom noe av det fineste terrenget på Skullerudåsen. Her blir det både utfor-o, skråli-, postplukk og veivalg. Merk at løypa går i sperret terreng til O-festivalen 2023.

Månedens løype (tatt inn 26.4.20)
Kart: Lutvann

Type økt: Postplukk / nattrening – Cruise på høydene
Løyper: A-nivå 5 km med 34 poster (kuttemuligheter, vanlig kart eller kurvekart, 1:7500 eller 1:5000 og løs postbeskrivelse)
Livelox: Nei
Posttype: Refleksstaver. NB! Refleksstavene er tatt inn!
Lagt ut: 25.3.20
Varighet t.o.m.: 26.4.20
Løypelegger: Roar P.
Beskrivelse: Løypa starter og slutter på toppen av S-svingen i lysløypa fra Trasop mot Hellerudtoppen. Denne løypa er et tilbud til ALLE Oppsalgutter og -jenter i alle aldre (de yngste får med seg noen større som kan gi dem tips og støtte underveis).

Månedens løype (tatt inn 1.5.20)
Kart: Sandbakken

Type økt: Mellomdistanse
Løyper: 4,6 km  (kuttemuligheter, vanlig kart eller kurvekart)
Livelox
Posttype: Små treningsposter. NB! Skjermene er tatt inn, men løypa kan fortsatt benyttes via Liveloxlinken på Usynlig-O!
Lagt ut: 21.3.20
Varighet t.o.m.: 1.5.20 (postene er tatt inn)
Løypelegger: Snorre
Beskrivelse: Parkering på utfartsparkeringen ved Sandbakken. Mål der stien går opp til Blåhaughytta, start rett sør for Sandbakken. Anbefaler flest mulig til å teste kurvekart. Skriv da ut vanlig kart på baksiden, så har dere det tilgjengelig. Det er mulig å kutte løypa flere steder. Terrenget meldes å være nydelig! Se minst mulig på kartet på forhånd!

Mars 2020

Månedens løype (tatt inn 6.4.20)
Kart: Skullerudåsen
Type økt: Skråli- /kurvetrening

Løyper: A-nivå 4,9 km – vanlig kartkurvekart
Livelox
Posttype: Små treningsposter på postene 1-19. NB! Skjermene er tatt inn, men løypa kan fortsatt benyttes via Liveloxlinken på Usynlig-O!
Lagt ut: 13.3.20
Varighet t.o.m.: 5.4.20 (postene ble tatt inn 6.4.20)
Løypelegger: Snorre
Beskrivelse: Det er ca 1 km bratt oppover til start fra Skullerud skole, men det får dere igjen i løypa, som er lettløpt. Oppfordrer flest mulig til å bruke kurvekartet. Kurve-o er en svært viktig del av o-teknikken og behersker man den, så er mye gjort. Velg veivalg som gjør at du kan orientere på kurvebildet. Tydelige kurvedetaljer som store koller er fine å orientere etter. I skrålia er det viktig å ha kontroll på retningen og ikke minst om du skal opp eller ned og hvor mye. Klarer du å få inn i kroppen hvor mye 5 meter opp eller 10 meter ned er, så har du kommet langt. Forsøk å holde stor fart, uten at du mister kontrollen, frem til post 13. Så kan du ta det rolig opp til 14.post og deretter slippe deg løs på utfor-o helt ned til Nøklevann. Rolig nedløping tilbake.

Månedens løype
Kart: Slettfjell
Type økt: Treningsløype
Løyper: A-nivå 6,1 km og B-nivå 3,9 km
Livelox: Løype 1Løype 4
Posttype: Ingen skjermer, men Usynlig-O kan benyttes.
Lagt ut: 15.3.20
Varighet t.o.m.: Ingen skjermer – tas ikke inn.
Løypelegger: Tina
Beskrivelse: Treningsløyper fra Ødegården. Merk at løypene går i sperret terreng til O-festivalen 2023. Husk også å ta med varmt tøy og noe drikke / mat til å ha etter økta. Løypene er lagt ut i Livelox og du kan finne dem via Liveloxlinken i UsynligO. Det er ikke markeringer på postene, men bruker du UsynligO, så får du en fanfare når du kommer til posten.  Fint også om så mange som mulig laster opp spor i Livelox, så lærer vi av hverandre.

Andre o-tekniske økter

Postene er i hovedsak ikke markert i skogen, men på enkelte økter (der de ligger i Livelox) kan appen Usynlig-O benyttes. Kan derfor løpes når som helst. Link er til Oppsals orienterings Facebookgruppe. Merk at flere av løypene går i sperret terreng til O-festivalen 2023. 

8.12.20: Tirsdagstrening på Skullerudåsen. A-nivå 5,7km med kuttemuligheter. B-nivå 4,0km. C-nivå 3,7km. Refleksene er tatt inn.
1.12.20: Tirsdagstrening fra Haraløkka. Sprintintervaller m/gafling. Løyper fra A-nivå 3,9km til råtass 2,0km. Refleksene er tatt inn.
24.11.20: Tirsdagstrening fra Haraløkka. Tema retningsløping og inn og ut av poster. 4,9 km A-nivå, 4,4 km A-nivå, 3,7 km A-nivå, 3,7 km B-nivå og 2,8 km C-nivå. A-nivå har kurvekart, B-nivå delvis kurvekart med store stier og C-nivå vanlig kart. Det henger refleksstaver på postene. Refleksene er tatt inn.
17.11.20: Tirsdagstrening på Dalsåsen. Ca. 3 km delvis kurvekart, vanlig kart og gafling. A-nivå 3,1km, A-nivå 3,0km, B-nivå 2,7km (var. 1), B-nivå 2,7km (var. 2) og CB-nivå 1,8km. Treningsskjermer er tatt inn.
10.11.20: Tirsdagstrening fra St.Hansåsen. Linje-o og 1 km runder (A-nivå og B-nivå) pluss 3x300m runder. Fin retnings- og intervalltrening fra Vigdis og Thor. Refleksstaver er tatt inn!

8.11.20: Geoform fra Haraløkka. Sløyfe 1: 3,1 km, 2: 2,8 km, 3: 2,8 km. Thor har hengt ut merkebånd på postene. Merkebåndene er tatt inn 22.11.
24.10.20: Labyrint-o fra Sandbakken. A-nivå og B-nivå. Ingen skjermer, men postene er på tydelige detaljer.
26.5.20: Skråli-o på Slettfjell syd. A-nivå, B-nivå og C-nivå. Livelox. Skjermene er tatt inn.
19.5.20: Pentagram-o på kurvekart eller vanlig kart med 4 gaflingsvarianter fra Hellerudtoppen. A-nivå og B-nivå. 5 km løype med mange kuttemuligheter og en 3,1 km. Dropboxlink til kart i pdf-format. Skjermene er tatt inn.
17.5.20: Oslo rundt på stive bein. Thor laget de to første etappene til arrangementet som var i helgen. Test deg på ett eller flere av strekkene og se om du matcher tidene til veteranene som løp. Løypene ligger her: Dropboxlink for nedlasting av pdf-filer (merk at det er ulik målestokk – se på filnavnet). Refleksstaver er tatt inn. Livelox 1.etappe. Livelox 2.etappe.
10.5.20: Skråli-o fra Lutvann. 3,7 km A-nivå og 5,1 km A-nivå. Økten ligger i Livelox og kan løpes med UsynligO. (Løypelegger: Lars K)
3.5.20: Utfor- og skråli-o fra lille Haukåsen. 2,7 km A-nivå og 2,2 km B/C-nivå. Det er små treningsskjermer på postene, økten ligger i Livelox og inngår i Oppsalcupen for ungdom og junior. Bruk GPS-klokke og legg inn sporet i etterkant. Poeng etter beste km-tid. (Løypelegger: Snorre). Postene er tatt inn.
13.4.20: “Følg streken” på Skullerudåsen. Del 1 og Del 2 (begge må skrives ut i A4) – alternativt kan hele økten skrives ut herfra. Uoffisiell klubbkonkurranse om hvem som klarer å følge streken best på et 4,2km (!)  langt strekk. De ivrigste kan starte økten med korridor-o på vei til start. Øvelsene kan også tas hver for seg. Bruk GPS-klokke! GPS-spor legges inn i Livelox og GPX-fil sendes til Snorre etter gjennomført økt, så vil vi lage en uoffisiell resultatliste. Her er det ikke nødvendigvis de raskeste som er best 🙂
30.3.20: Distanseøkt med retningsløping på Ulsrudvannkartet (Løypelegger: Lars K).
16.3.20: N-, C- og B-nivå i Godliaskogen. Usynlig-O kan benyttes for postregistrering (Løypelegger: Kari-Ann).
16.3.20: N-, C- og B-nivå syd for Ulsrudvann. Usynlig-O kan benyttes for postregistrering (Løypelegger: Kari-Ann).
12.3.20: Retningsorientering på Ulsrudvannkartet. Usynlig-O kan benyttes for postregistrering (Løypelegger: Lars K).