Årsmøtet: Nytt styre i klubben, mange endringer

Oppsal orientering har fått nytt styre – tre styremedlemmer går ut, tre kommer inn og det blir også rokeringer.

Ludvig Rødnes er ny leder i Oppsal Orientering! Valgkomiteen har gjort et friskt grep og sørget for at Oppsal for første gang på en god stund har en leder som er yngre enn 40 år, faktisk yngre enn 30!
Ludvig er born and bred i Oppsal, har sittet i styret tidligere, og har også hatt ansvaret for satsingen i Mjøs-O under studier i Innlandet.

Han er løypelegger for sprinten på O-festivalen og ikke minst løp han en av nattetappene da Oppsal vant Nighthawk i 2022!

Nye styremedlemmer er også Ingvild Maalen-Johansen og Anders Emilsson, så valgkomiteen ved Per-Ivar Nikolaisen og Silje Syversen har sørget for en real foryngelse i styret.
Øvrige medlemmer i det nye styret er nestleder Martin Reichenbach, Tina Kalleson (som begge satt i styet fra før) og Dagrun Brox Rayamahji som går fra varamedlem til fast medlem.

Vigdis Hobøl trapper ned etter to år som leder, men fortsetter som vara til styret. Vigdis har gjort en strålende jobb med å lose klubben gjennom pandemiperioden på en måte som har gjort at vi har klart å holde aktiviteten oppe.
Arild Andersen går også fra fast styremedlem til vara.

Eilert Aamodt, Helge G. Solheim og Thomas Ruud takker alle for seg i styret i denne omgang. Førstnevnte har vært fast styremedlem siden 2020 og vara enda lenger, og fortjener en spesiell takk for å både ha sørget for å gjøre klubbens økonomi langt mer oversiktlig og for å ha latt Oppsals lager overta store deler av huset i Vilbergveien.

Det var 28 medlemmer tilstede på årsmøtet, som ble forbilledlig ledet av Bent Erik Skaug. I tillegg oppdaterte Lars Klyve om status for O-festivalen, mens Martin Reichenbach og Vegard Jarvis Westergård skisserte kort – og offensivt! – om årets sportslige ambisjoner.