Årets o-sesong sparket i gang, en god del løpsrust fjernet

Med et finurlig opplegg sørget Arild for at over 20 Oppsalløpere fikk sparket rusten av o-teknikken nord og syd for Ulsrudvann søndag formiddag.

Bålet var tent, fjellknausene var fylt opp av publikum (les: småbarnsfamilier) og isen var i ferd med å gå på Ulsrudvann da fellesstarten gikk på Oppsals kickoff søndag. Alle løperne fikk et kart med 14 poster ved start. Løperne valgte selv hvilke poster de ville stemple på. A-lang måtte stemple på 11 poster, A-kort på 8 poster og C/N på 5 poster. Når dette var gjort kunne man løpe tilbake til arena, stemple på kartbyttepost og fortsette med del to av konkurransen – en vanlig orienteringsløype.

Postplukken ga rom for mange ulike strategier. Ved fellesstarten forsvant løperne derfor i ulike retninger, men de aller fleste valgte å løpe rett østover mot Nøklevann for første post. Thomas fikk erfart at det kan være smart å lese PM på forhånd eller i det minste rekke fellesinfoen før start. Han gjorde ingen av delene og trodde derfor han måtte ta alle postene. Det ble noe mer trening, men til gjengjeld en plass lenger bak i feltet.

Raskest: Stein og Thor var raskest i hver sin klasse (foto: Snorre)

Stein Mella kom først til kartbytteposten, med Thor rett bak. Stein løp kortløypa og Thor den lange. Thor hadde i tillegg brukt tid på å flytte en av postene han mente hang feil. Etter løpet viste det seg at posten selvsagt hang riktig og at Thor rett og slett hadde sørget for en ekstra vanskelighet for konkurrentene. Tipset til Thor neste gang er både å sjekke om kartet har postbeskrivelse og så lese postbeskrivelsen. Og så la det være opp til arrangøren å sørge for postplasseringene….

Mot mål holdt Stein avstanden bakover til Thor, som dro gradvis innpå. På de siste strekkene hentet han nesten Stein inn, men det holdt ikke helt. Thor vant langløypa og Stein kortløypa. Jakob S., Tore og Trym sprintet rundt C/N-løypa.

Takk til Arild for et flott klubbopplegg, som absolutt bør gjentas!

I videoen under kan du se løpet komprimert til tre minutter, og høre Thors forklaring på flytte post taktikken!

Foreløpige resultater (før stemplingskontrollen er gjennomført):

Kort:

  1. Stein Mella, 41:25 +0:00
  2. Elin Kalleson 47:08 +5:43
  3. Arne Kongsnes 51:09 +9:44

Lang:

  1. Thor Mella 41:26 +0:00
  2. Thomas Ruud 43:42 +2:16
  3. Jacob Berg Lofthus 46:55 +5:29

Komplette resultater ser dere her: http://brikkesys.no/result.php?id=4496

På denne lista er tida til post 1 tida som ble brukt på postplukken (fram til postkode 78, rundingsposten som de aller fleste fant ved egen hjelp).