Spennende jobbmulighet: kretsen søker prosjektleder

Kretsen oppretter en deltidsstilling som prosjektleder. Her er utlysningsteksten:

Akershus og Oslo orienteringskrets (AOOK) ønsker å utvikle og fornye kveldsorientering i vårt
geografiske nedslagsfelt for å få med flere barnefamilier. Til dette søker vi en prosjektleder som skal
lede arbeidet med utvikling av aktivitet tilrettelagt for barnefamilier, samt fornye markedsføring av
arrangementene.

Arbeidsoppgaver:
– Lede arbeidet med utvikling av et fornyet aktivitetskonsept, tilrettelagt for barnefamilier
uten kurs eller forkunnskaper. Utviklingen vil foregå i samarbeid med arrangørklubbene og
kretsens rekrutterings- og utdanningsråd.
– Utvikling av et gjenkjennbart arrangementskonsept for kveldsorientering (nærløp) som kan
benyttes av klubbene og skape grunnlag for felles markedsføring.
– Finne og bruke metoder for markedsføring av kveldsorientering og aktivitetskonseptet.
– Dokumentere arbeidet og resultatene.

Kvalifikasjoner:
– Personlig egnethet til oppgavene.
– God kjennskap til o-idretten og klubbene i AOOK er en fordel.
– Kjennskap til relevant informasjonsmateriell hos orienteringsforbundet er en fordel.
Prosjektet organiseres som en flertrinnsprosess der kretsen finansierer et pilotprosjekt, mens
resterende trinn er avhengig av ekstern finansiering.

Informasjon om stillingen:
– Arbeidsgiver: Akershus og Oslo orienteringskrets.
– Stillingsbrøk: I utgangspunktet 20 %. Lønn etter avtale.
– Varighet: 6 mnd. Forlengelse er avhengig av ekstern finansiering.
– Tiltredelsesdato: Etter avtale.

Søknadsfrist: 5. desember 2021.
Søknad sendes til akershus.oslo@orientering.no

Kontaktperson:
Einar Tommelstad, nestleder AOOK, tommelstad@gmail.com, 93629160.

Alternativt: Ivar MaalenJohansen, leder AOOK, ivar.maalen@nmbu.no, 95887777.