Langløpet 21: Løypeleggers analyse av langstrekket

Hovedmålet med løypene til Langløpet 2021 var at alle skulle bli godt slitne, men samtidig få en god opplevelse gjennom Østmarka. Da måtte det bli noen reale veivalgstrekk, samt poster i noe av det fineste terrenget vårt. Strekkene skulle ikke gå for mye på tvers og det skulle være mange muligheter til å løpe sti og vei for de som er mer løpssterke enn o-tekniske.

Det var ikke det å finne selve postene som skulle være det viktigste, men veien mellom dem. Jeg forsøkte også å legge opp løypene slik at man skulle se andre underveis. Dermed ble det bl.a. en ekstra runde for langløypa i starten og sommerfuglsløyfer for de to lengste.

Førstestrekk i lang- og kortløypa.
Førstestrekk i mellomløypa.

Allerede på vei til startpost måtte man ta en beslutning om veivalg. Sti rett på eller vei rundt. Som et ekstra moment, så la jeg inn ulike førsteposter, slik at man fort kunne velge feil om man hang på løperen foran. Dere ser noen ulike veivalgsalternativer her.

Alle de tre lengste løypene var bygget opp rundt et nesten tre kilometer langt strekk. Målet med strekket var å skape så mange ulike veivalg som mulig. Det skulle ikke bare være høyre, venstre eller rett på, men ulike traseer og kanskje noen bytter underveis. Samtidig var det et mål at langstrekket skulle kunne brukes av både kort-, mellom- og langløypa og at de ulike veivalgene skulle være noenlunde fine å løpe. Det var nødt til å gå på skrå for å få ulike veivalg. Hadde det blitt lagt på tvers ville det vært for mye opp og ned og på langs ville det vært opplagt å følge hovedstisystemet i for stor grad. Så lange strekk er det sjelden man får, så det er også en god trening i å lære seg gjennomføring av langstrekk.

Avslutningen av strekket ville jeg at skulle være en enkel post i området rundt Svartdalen. Der er skogen fantastisk fin og det egnet seg godt for sommerfuglsløyfer. Da ble plasseringen av utgangsposten den viktigste. Jeg hadde mange ulike alternativer og brukte 3drerun for å vurdere de ulike alternativene. Før jeg går videre kan dere ta en kikk på strekket og gjøre opp dere en mening om hva dere mener vil være raskest for dere!

Klikk på kartet for å få det i større oppløsning.

Ut fra diskusjonene etterpå, så virket det som strekket fungerte etter intensjonen. Det var ikke mange som løp nøyaktig samme veivalg. Ettersom det var stor spredning i nivået til de ulike løperne, så får man ikke noen fasit på hva som er raskest ved å sammenligne hva de ulike har løpt. Men vi får en indikasjon ved å se på de raskeste løperne.

Fra Livelox og strekktidene ser vi at følgende var raskest:

Olav Eide 23.27, løpslengde 3676m
Erik Persson 23.54, løpslengde 3479m
Helene Scheele 24.32, løpslengde 3487m
Bent Erik Skaug 25.14, løpslengde 3766m
Sondre Olaussen 27.46, løpslengde 3920m
Leif Størmer 27.12, løpslengde 3482m

Olav Eide (oransje) og Erik Persson (grønn) valgte noenlunde samme veivalg, mens Helene Scheele (rød) løp veivalget langs vestsiden av Langvann. Helene Scheele ligger nærmest det som er det korteste veivalget, til venstre for streken frem til Langvann og så stien langs Langvann. Kun noen få valgte veivalgene til venstre for streken hele veien.

Under er noen av veivalgene jeg så for meg på forhånd, vist med lengder. Erik og Olav startet på J og løp videre E fra toppen av åsen, mens Helene løp C, med unntak av en del i starten.

I tillegg til lengde spiller stigning og underlag inn, samt selvsagt personlige egenskaper. En som er rask til å løpe på vei vil ha stor fordel av å løpe mye vei, mens en som er o-teknisk sterk kan velge alternativet som Erik valgte, også med avslutningen hvor han sparer meter på å ikke løpe sti, men løpe i terrenget.

På forhånd hadde jeg sett ut veivalgene på venstre side av (øst for) streken som de to raskeste. Det er to av veivalgene som er lengst, men de har minst stigning og best underlag mesteparten av strekket. Veivalg B har ca. 160 meter stigning, i motsetning til f.eks. veivalg J, som Bent Erik tok, som har hele 245 meter. Og forskjellen i lengde er bare litt over 400 meter.

Da jeg la strekket, tok jeg utgangspunkt i løpstid på ca. 4 min/km på vei, 5 min/km på stor sti, 6 min/km på liten sti og 8 min/km i småkupert terreng. I tillegg la jeg til litt tid for stigning. Da kom jeg frem til 21-22 minutter løpstid på veivalg G og B. Veivalg C hadde jeg på ca. 24 minutter (Helene brukte 24,5), mens veivalg J hadde jeg på 23,5min (Bent Erik brukte 25).

Jeg hadde imidlertid ikke tatt høyde for at det går en sti langs ryggen vest for Langvann, der Olav og Erik løp. De tar imidlertid såpass mye stigning at jeg ikke tror det er det raskeste uansett. Det blir også bekreftet av tiden til Helene. 13-åringen er bare ett minutt svakere enn de raskeste seniorene.

Nedenfor er oppsettet for de ulike veivalgene ovenfor. Som nevnt, så finnes det også ulike kombinasjoner. Med andre forutsetninger lagt til grunn, vil rangeringen også kunne bli endret.

Veivalg Est. tid Lengde Stigning
1 G 21,44 3,94 190
2 B 22,21 4,20 160
3 I 22,69 3,51 170
4 D 22,73 3,95 215
5 J 23,30 3,77 245
6 F 23,51 3,40 220
7 H 23,91 3,37 195
8 C 24,12 3,36 175
9 A 24,74 4,61 195
10 E 25,12 3,70 215

Om du ikke har gjort det – legg inn ditt eget GPS-spor og / eller ta en kikk på de som er lagt ut: Livelox Langløpet 2021.

Resultater, kart og annet finner du i Eventor.