Ola Dilt: fint utviklingsmøte med forbundet

Ola Dilt-gjengen og klubbens leder Vigdis Hobøl har hatt idémøte med orienteringsforbundet ved Jørgen Mårtensson for å kunne utvikle turorienteringen vår enda mer. Ola Dilt-general Torgeir Stenstad har sendt denne rapporten:

-Tur-o-konvolutten vår med mange kart over flotte naturområder oppfattes som et veldig godt produkt og salget av den er svært viktig for klubbens økonomi og folkehelsen i Oslo øst. Salget i 2021 har vært meget godt ( ny rekord) og ca 2000 konvolutter er solgt. Samarbeidet med andre klubber (“gjestekart”) , bl.a. Lillomarka har fungert godt og vil fortsette
Forbundet kom også med ideer og innspill som kan utvikle tilbudet videre: 
* enkelt-turer i salg på tur-o på nett er et fint tilbud til brukerne som vil prøve tur-o i hele Norge. Oppsal vil tilby noen slike neste år og selge printbare enkelt-kart med poster i A4-format .
* QR-koder tenkes innført i 2022 og da også i synergi med Stolpejakten som Oppsal Orientering startet opp med i år.
Turorientering kan være viktig for ulike brukere, begynnere som er ukjente med både orientering og bruk av marka, de som vil ha en ny treningsform, rullestolbrukere og andre med bevegelighetsutfordringer og enda flere. Vi må tenke på hvordan vi kan møte disse. “Grønne turer” og øvrige fargekoder for vanskelighetsgrad kan med fordel profileres bedre.
Vi ønsker Torgeir og de andre i Ola Dilt-gruppa lykke til med å gjøre turorienteringen tilgjengelig for enda flere, og regner med at også representantene fra NOF fikk med seg noen gode tips fra en av norsk orienterings største suksesshistorier!