Oppsalcupen 2021: Løypeleggerkonkurransen avgjort

I Oppsalcupens løypeleggerkonkurranse skulle 13-20 åringene legge to mellomdistanseløyper; A-løype (ca. 4 – 4,5 km) og C-løype (ca. 3 km). Etter en grundig prosess har juryen kåret Katrine som vinner.

Tolv bidrag ble sendt inn, totalt 24 løyper. Bidragene ble sendt inn til Morten, som anonymiserte dem og sendte dem videre til Lars og Snorre for evaluering.

Følgende kriterier ble vektlagt:

  • Egnet startsted og vei til start
  • Rett vanskelighetsnivå
  • Rett løypelengde
  • Kvalitet
  • Sikkerhet
  • Riktige postbeskrivelser med IOF-symboler
  • Nøyaktighet og helhetsinntrykk

Hver enkelt løype ble vurdert og gitt poeng etter kriteriene ovenfor. Deretter ble poengene lagt sammen og vinneren ble den med flest poeng totalt. Først etter poengsammenstillingen og rangeringen fikk juryen vite hvem som sto bak de ulike løypeforslagene.

Les mer om løypeleggerkonkurransen her.

Juryen er fornøyd med nivået på de innsendte bidragene. Få av ungdommene har lagt løyper tidligere, men det er tydelig at mange har brukt mye tid på å pønske ut strekk og plassering av poster. Helhetsinntrykket var veldig bra og det var krevende å skille de ulike bidragene.

Høyest poengsum fikk Katrine med 98 poeng av 106 mulige. Både Lars og Snorre hadde Katrine øverst på sin rangeringsliste. Ingeborg var nest best med 95 poeng, mens Anselm endte på tredjeplass med 93 poeng. Her ser du vinnerløypene: Deltaker 8 A-løype og Deltaker 8 C-løype

Juryen sier følgende om Katrines bidrag:

“A-løypa er en krevende løype med rett vanskelighetsnivå. Fin variasjon med retning, skråli, fin og grov kartlesing. Bra med et skikkelig langstrekk. Men skulle gjerne hatt flere strekk med veivalgsalternativer. C-løypa har riktig vanskelighetsnivå. Flere o-tekniske ferdigheter blir satt på prøve. Det er fint med en blanding av retningsløping og ledelinjer på sti og i terrenget. Også god variasjon i bruk av ledelinjer, men skulle gjerne hatt noe mer veivalg. Deltakeren har bra forståelse for bruk av postbeskrivelser og variasjon i disse. Som eneste har deltakeren også benyttet startpost, noe flere med fordel kunne ha gjort for å “skjule” veivalg til førstepost.”

Få veivalg er forøvrig noe som går igjen på mange av bidragene. Det var helt klart utfordrende å finne strekk der man får til to eller aller helst flere veivalg av ulik art. Et annet punkt som går igjen er at løypene har for få poster. Flere har levert gode løyper som kunne egnet seg for langdistanse, men som hadde for få poster til å være en mellomdistanse. En mellomdistanseløype skal også ha variasjon i strekklengde og hvilke o-tekniske ferdigheter som blir satt på prøve.

Men totalt sett er juryen imponert over arbeidet som er lagt ned. I løpet av kort tid vil Lars og Snorre sende individuell tilbakemelding til alle deltakerne. Håper det har vært en lærerik øvelse for alle som deltok. Og gratulerer til Katrine som stakk av med seieren!

Resultatene i løypeleggerkonkurransen ble som følger:

Sammenlagtresultater i Oppsalcupen etter tre øvelser finner dere her.