Skjerpede koronaregler i Oslo-idretten – dette gjør Oppsal

Fra mandag 9.november klokka 24.00 har byrådet skjerpet inn reglene for fritidsaktiviteter i Oslo – dermed også idrett. Det er stopp i all konkurranseidrett, men trening for barn og unge skal kunne fortsette som før. Voksne får derimot en del begrensninger.

Oslo Idrettskrets oppdaterer sitt regelverk så snart kommunens forskrifter er på plass. Dette skal skje i løpet av 9. november. Kretsens regelverk kommer her: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/nyhet/2020/covid-19-ingen-endring-for-osloidretten/

Norges Orienteringsforbund har også oppdatert sin veileder, og oppfordrer til lokal og/eller individuell aktivitet framover: http://orientering.no/nyheter/koronasituasjonen-pr-9-november/

Hvilke konsekvenser får dette for aktiviteten i Oppsal Orientering?

Det blir ekstra viktig at alle husker å melde seg på treningene i eventor – fristen er dagen før. Dette blir absolutt, og det må vi bare venne oss til. Det er svært viktig for at trenerne skal kunne planlegge øktene og dele opp i grupper for å ivareta smittevernet best mulig, og selvsagt også for å kunne sikre at det er nok kart.

Mandager: Mandagstreningene (nattorientering) for junior og senior skulle startet 9.november, men kan ikke starte som planlagt ettersom organisert trening ikke er tillatt for utøvere over 19 år. Løypene/øktene vil bli lagt ut slik at den enkelte kan gjennomføre øktene på egenhånd.

Tirsdager:

Ungdom/junior (dvs født 2001-2008): Disse to gruppene kan trene som “normalt” utendørs, i alle fall med de restriksjonene som har vært brukt tidligere i høst. Trenerne har hatt god kontroll på smittevern og løperne har vist bra disiplin. Innetreningen fortsetter også, med de samme restriksjonene som tidligere i høst.

Senior/gråtass/veteran (dvs født 2000 og tidligere): Har ikke anledning til å delta på den organiserte delen av treninga. Men det er mulig å kontakte trenerne for å få kartet for det o-tekniske opplegget. Vi minner også om at det er behov for hjelpetrenere til å skygge ungdommene på den o-tekniske treninga, og dette er et godt alternativ til å trene selv!

Råtass (2009 og yngre): Har ikke faste treninger i denne delen av sesongen.

Torsdag/intervall:

Det samme gjelder her. Ungdom og junior kan trene intervall sammen, med de restriksjonene vi allerede har hatt, men løpere født før 2001 kan ikke delta på intervallene.

Hvordan få trent:

Det vil bli flere “ukens løype”/”ukens økt” så lenge det er bart i terrenget. Denne siden blir sentral, her finner du klubbens o-tekniske treninger, pluss link til kretsens økter: https://oppsal.com/?page_id=6196

Usynlig-O er et bra hjelpemiddel, da kan du i praksis løpe alle gamle løyper og få et lystig signal fra telefonen når du er på posten. Du finner en grundig innføring i usynlig-o her: https://oppsal.com/?p=6134