13-16Junior og seniorRåtasseneTrening

Endringer i trenerkabalen før 2021-sesongen

Klubbens trenerforum har hatt oppsummeringsmøte, og det er klart at det vil bli noen endringer i trenerkabalen i klubben før neste sesong. Det er viktig å understreke at dette er endringer som kommer etter ønsker fra de aktuelle trenerne selv. Styret mener at klubben og treningsressursene har gjort en ekstremt god jobb, og det legges merke til og kommenteres langt utenfor egen krets at klubben har både topp og bredde og sterk vekst.

Et bevis på dette er at Snorre er invitert til NOFs kompetansehelg for å holde foredrag om filosofien bak ungdomsarbeidet i Oppsal.

Dette er status etter 2020-sesongen for de ulike treningsgruppene i klubben:

Råtass(9-12 år): Selv med rekruttering nesten utelukkende ved hjelp av jungeltelegrafen hat gruppa hatt rundt 25 barn på trening. Kari-Ann Ånensen har hatt hovedansvaret for råtassgruppa de siste seks sesongene, men ønsker å gi fra seg ansvaret kommende sesong. Dagrun Brox Rajamahji overtar det organisatoriske ansvaret for gruppa. Vidar Gjelstad og Ola Marius Pedersen er inne som trenere, men råtassgruppa er også avhengig av at foreldre stiller som hjelpere. Råtassgruppa har også hatt god hjelp av å ha med Elin Kalleson som veileder for ferske foreldre, slik at de blir i stand til å følge sine barn i skogen.

Ungdom(13-16 år): Ungdom og junior hatt nærmere 35 utøvere denne sesongen. Snorre Veggan har hatt hovedansvaret, og fått mye hjelp av Roar Pedersen og Morten Mosland. Det ble laget o-tekniske opplegg gjennom hele koronaperioden. På grunn av gruppestørrelsen, men også på grunn av farta en del av ungdommene/juniorene begynner å få, er det etterhvert vanskelig å gi hele gruppen oppfølging på individuelt nivå i skogen, og gi tilbakemeldinger etter skygging. Det er ønskelig å få med flere seniorer til å skygge ungdom og junior.

Snorre ønsker å tre ut av hovedtrenerjobben for ungdommene. Morten fortsetter med å lage o-tekniske opplegg for å sikre kontinuiteten. Kari-Ann kommer inn som en ny ressurs for ungdommene. Også her er det behov for at flere kan bidra, ikke minst for å hjelpe til med omstillingen fra 11-12 til 13-14 og B-nivå.

Junior(17-20 år): Lars Klyve har hatt fokus på individuell hjelp til treningsplaner, analyse og riktig treningsmengde. Lars kommer til å konsentrere seg mest om det som skjer i skogen, og mindre på vintertrening og innendørstrening. Roar og Snorre kommer fortsatt til å bidra med o-tekniske opplegg. Vigdis Hobøl og Thor Mella kommer også til å bidra med o-tekniske opplegg for junior og ungdom.

Senior (21-35): Ludvig Rødnes – har kjørt en del o-tekniske økter på mandager (A-nivå) – disse kan også passe for junior.

Oppsummert:

  • Dagrun overtar hovedansvaret for råtass. Vi vurderer også å få til noen vinteropplegg for råtassene, men da ikke hver eneste uke.
  • Morten er kontinuitetsbærer i ungdomsgruppa. Sammen med Lars tar han et overordnet ansvar for å lage en treningsplan som også passer junior.
  • Lars fortsetter som hovedtrener for junior.
  • Vintertrening: I utgangspunktet har vi tilgang på gymsalen på Skullerud skole på tirsdager, men her må vi ta korona/smittevernsforbehold. Nærmere informasjon kommer.
  • Intervalltrening: Intervalltreningene på torsdager videreføres. Martin Reichenbach tar ansvaret for disse. Disse er åpne for absolutt alle, og gir deg garantert forbedret form og løpeteknikk!

Sesongplan for 2021 kommer så fort som mulig etter at terminlisten (mht NM/norgescup) er klar. Roar har vært bookingsjef for juniorene denne sesongen, og satt sammen reiseopplegg som har vært veldig bra.

Det vurderes også å la “månedens løype”, som har fungert godt i koronaperioden, erstatte de tradisjonelle torsdagstreningsløpene.

Ikke minst er det viktig at medlemmene kommer med innspill på dette – hva ønsker de forskjellige gruppene? Kontakt styret v Vigdis om du har innspill!