Oversikt over løyper og tilbud for egentrening våren 2020

Vi har en helt spesiell situasjon hvor konkurransesesongen er utsatt på ubestemt tid, samtidig som det er restriksjoner på organisert trening.

Så lenge dette pågår vil trenerne i klubben lage økter som kan gjennomføre på egenhånd.

Både klubbens økter og tilbud fra andre klubber i kretsen finner dere under aktiv-fanen eller her: https://oppsal.com//?page_id=6196

Norges Orienteringsforbund har i likhet med andre særforbund utarbeidet egne koronavett-regler. Dette er punktet om egentrening:

Egenorganisert trening

  • O-tekniske økter kan legges ut på nett for individuell nedlasting og utskrift.
  • Ved utøvelse av aktiviteten SKAL myndighetenes pålegg til smittevern overholdes.
  • Treninger kan gjennomføres med inntil 5 personer med innbyrdes avstand på 2 meter.
  • Det skal ikke utplasseres stemplingsenheter, og utøverne skal ikke berøre postskjermene.
  • Det gjennomføres heller ingen utveksling av erfaringer, veivalg og strekktider som medfører fysisk avstand mellom mennesker mindre enn 2 meter.
  • Reise til og fra trening må også utføres iht råd fra helsemyndighetene.

All publisering av aktiviteten skal inneholde informasjon om viktigheten av å overholde myndighetenes pålegg om smittevern, og den enkeltes plikt til å unngå smittespredning!

NOFs koronavett-regler i sin helhet:

Koronavettregler NOF pr. 2. april 2020