Nei til konkurranseavgift, andre tiltak vurderes

Det ble en lang kveld på årsmøtet mandag. Ikke overraskende var det mye debatt om forslaget om konkurranseavgift.
Nytt styre ble valgt, og består av
Anne Karin Thorstensen (leder), Vigdis Hobøl (nestleder), Eilert Aamodt, Sigve Vågsnes, Ludvig Rødnes, Arild Andersen, Dagrun Brox Rayamajhi og Helge Grenager Solheim.
De to sistnevnte er nye styremedlemmer, mens Roger Moestue går over til Kontrollutvalget.
Styret fikk altså ikke Årsmøtets tilslutning til forslaget om konkurranseavgift, men fullmakt til å vurdere andre tiltak innenfor gitte rammer.
Styret skriver følgende etter årsmøtet:
“På grunn av formidabelt arbeid fra mange ildsjeler i klubben er Oppsal Orientering i stor vekst! Det er veldig gledelig, men økende underskudd de siste årene bekymrer styret. Styret fikk på årsmøtet ikke gjennomslag for konkurranseavgiften slik den ble lagt fram, men isteden gjennomslag for å vurdere ulike tiltak for å øke inntektene. Dette kan være å innføre treningsavgift, egenandel på startkontingent i tillegg til andre inntektsbringende tiltak.
Styret vil arbeide for å finne gode modeller for avgifter og egenandeler med grunnlag i signalene fra årsmøtet som vi har oppsummert i følgende punkter:
– Kostnadene for barn og unges deltakelse må holdes nede.
– Modellen må ikke skaper barrièrer for at nye o-løpere vil prøve seg
– Medlemmer som løper få o-løp i året må oppleve at ordningen er logisk og rimelig.
– Unge i etableringsfasen er en gruppe som bør hensyntas i utformingen av kostnadsfordelingen
– Ingen grupper må oppleve at de bærer en uforholdsmessig stor andel av kostnadsøkningen
Vi går til arbeid. Ta gjerne kontakt med oss om dere har spørsmål og forslag!
Styret”
Les ellers om rammene for kontingenter, treningsavgift og egenandeler her: https://oppsal.com//?page_id=117