Oppsal i 2019: Fantastisk år for turorienteringen

Selv etter 53 år går turorienteringen i Østmarka som ei kule: Ola Dilt slo de fleste rekorder i 2019. 1240 solgte deltagerposer er all time high. En fin vår og gode forhold i skogen gjorde at det ble bra salg allerede fra åpningsdagen ved Østmarkssetra.

Det er ingen tvil om at Ola Dilt er klubbens aller største sponsor, og dugnadsinnsatsen som gjøres av gjengen bak turorienteringstilbudet kan knapt overvurderes. I tillegg betyr Ola Dilt at trolig flere tusen Oslo-beboere får et uovertruffent trim- og aktivitetstilbud i bynær skog.

Vi sakser fra Torgeir Stenstads tekst om årets Ola Dilt i årsmeldingen:

Det totale antall regulære poster i Ola Dilt var i år 85 m/fjernposter. Årets 5 fjernposter var i Losby-marka.

De historiske postene var i år byttet ut med «villmarksposter» på Durud-kartet, noe som er tenkt også i 2020.

Vi har i år hatt samarbeid med Lillomarka OL/Lillodilten, slik at det ble 20 ekstra ”gjeste-poster” på kartet »Breisjøen». Tilsvarende fikk Lillomarka tilgang til våre poster på Lutvann-kartet.

Dette var populært blant alle deltagere og vil fortsette i 2020, også da med Lillomarka OL som samarbeidspartner. I tillegg, vil vi også ha et samarbeid med Kolbotn&Skimt neste år, slik at vi da får 2 gjestekart.

(…)

Foruten alle post-utsettere og salgskontakter, har arbeidsgruppen bestått av Espen Bergh, Morten Åserud, Roger Moestue, Hans Zachariasen (registrering og data). Leder for gruppa har vært Torgeir Stenstad. Diplomtegner er Stein Høglund og diplomskriver Ann Gregersen.”

265 diltere klarte gullmerket i år. Det var ingen nye 50-årsstatuetter, men det ble hentet to 30- og to 40-årsstatuetter.