Årsmøtet 2020: To ekstra gjester til nasjonalparksamtale

Årsmøtet 27.januar utvides med en temakveld om idrett, friluftsliv og verneinteresser, aktualisert nå som deler av Østmarka er foreslått til nasjonalpark.

Steinar Saghaug, styreleder i friluftsrådenes landsforbund og Martin Veastad, leder av kart og miljørådet i AOOK vil innlede.

Steinar Saghaug (foto: facebooksiden “Friluftsambassadør Steinar Saghaug”)

Steinar skal innlede om hva som er tanken bak og ønskene for Østmarka nasjonalpark med utgangspunkt i friluftslivets interesser. Han er også kjent fra Østmarkas venner, og har ved flere anledninger tatt bilder og skrevet fine ord om Oppsals aktivitet til en stor følgerskare, senest under klubbmesterskapet på Lutvann i sommer.

Martin skal innlede om orienteringsaktivitet og naturverdier, hvordan kretsen arbeider for orienteringens interesser og hvordan klubbene kan få til et best mulig samarbeid med vernemyndighetene.

Martin Veastad (foto: Oslo og omegn friluftsråd)

Dette betyr at tidsskjemaet blir noe endret fra tidligere annonsert.

1830-1930: temakveld

1930-2100: årsmøte