Faktura for DNS og løp i Sverige i 2018 og 19 er rundt hjørnet

I disse dager sendes en ny faktura fra Oppsal Orientering til en del av medlemmene. Styret v/ Eilert forklarer her hva fakturaen gjelder, slik at ingen blir overrasket:
“Det er hyggelig med stor aktivitet i klubben og at mange deltar på løp. Men dette medfører også at en del melder seg på løp, men som av forskjellige årsaker ikke starter. Dette medfører store kostnader for klubben. Klubben får også faktura for mange som deltar på svenske løp siden disse også kommer fra svensk Eventor. Dette blir nå fakturert videre til hver enkelt for 2018 og 2019.
Hva som dekkes av klubben er beskrevet på klubbens hjemmesider under følgende link, men gjengis også her:
I utgangspunktet dekker klubben alle startkontigenter for løp i Norge. Forutsetningen er påmeldingen er i norsk Eventor og innen ordinær påmeldingsfrist. For å begrense påmeldinger uten deltagelse krever vi tilbakebetaling i etterkant når den påmeldte ikke stiller til start og/eller er etteranmeldt.  
 
Styret tror utsendelse av faktura vil ha en positiv effekt slik at medlemmene i 2020 blir flinkere til å melde seg på løp de faktisk deltar i og innen ordinær tidsfrist. Alternativt kan en også melde seg av  et løp innen den ordinære tidsfristen for å unngå startkontingent.”