Oppsal i 2019: Over 2000 starter – hvem hadde flest?

En ungdom, en junior og en veteran var Oppsal-løperne som hadde flest starter i terminfestede løp i Norge forrige sesong.

Som i fjor lader vi opp til årsmøtet med utdrag fra årsmeldingen. Et biprodukt av å registrere antall startende og antall totale starter i terminfestede løp i Norge er at vi også får se hvilke Oppsal-løpere som hadde aller høyest aktivitet på løpsfronten i 2019.

Og her er altså de som har aller flest starter – tredje flest: Sofie Solheim Undeberget med 41!

Sofie løp i Østerdalen i juli, nesten minusgrader.

Nest flest, Roar Bjordal med 43!

Roar, riktignok i et ikke-terminfestet løp, superfinalen på Sandbakken.

Og med aller flest starter i år, hele 50: Tina Kalleson!

Tina i årets klubbmesterskap.

Alle tre var forøvrig på start i årets aller siste løp, Nyttårsløpet i Moss –https://oppsal.com//?p=5773 – så dette er løpere som har tynt sesongen maksimalt.

31 løpere hadde tjue starter eller mer i årets sesong. Og det er altså kun individuelle løp i Norge, det har vært Oppsal-løpere i sving i blant annet Sverige, Danmark, Tsjekkia, Latvia, Portugal, Frankrike og Italia, for å nevne noe. I tillegg har jo f.eks Anselm Reichenbach vært med det tyske landslaget til bl.a EYOC i Hviterussland. I “motsatt ende” var det 42 løpere som nøyde seg med en start i 2019.

Antallet starter har økt jevnt og trutt de siste sesongene. I 2019 var det 201 løpere, 125 menn og 76 kvinner, som deltok i ett løp eller mer. I fjor var tallene 188 startende fordelt på 114 menn og 74 kvinner.

I fjor stilte de 188 løperne i tilsammen 1986 løp, i år ble det over to tusen starter – 2004 for å være nøyaktig! Her er alle løperne som hadde mer enn tjue starter i fjor:

31 Oppsal-løpere hadde tjue starter eller mer i løp i Norge i 2019.

Vi ser at særlig familiene Kalleson/Nilsen, Solheim/Undeberget og Hvenekilde har bidratt sterkt til totalen i år, og da vet vi også at Ingrid S.U dro på utveksling til Tyskland halvveis i sesongen!

Det er også flott å se at omtrent nøyaktig halvparten av startene kom fra løpere under 20. Råtassene (under 12) sto for 328 starter, ungdom/junior hadde 662, mens senior/veteran altså leverte 1014. Ungdom/junior var eneste gruppe hvor det var flere starter fra D- enn det var fra H-løpere.

(Stafettetapper og løp utenlands er altså ikke med i denne oversikten. Det er heller ikke klubbmesterskapene.)