Tusen takk for innsatsen i helgen!

Løpslederne vil gjerne få lov til å takke alle i klubben som bidro i helgen med å få arrangert Råtasskonkurransen, 15-Stafetten og Knut Valstads Minneløp. Dette er tre flotte arrangementer med lange tradisjoner som veldig mange klubber på Østlandet setter pris på å være med på.

Vi fikk en flott lørdag med 61 lag påmeldt i Råtasskonkuransen og 30 lag i 15-Stafetten. På søndag fikk vi 689 påmeldte løpere i Knut Valstads Minneløp og i tillegg bledet strålende vær på en flott arena. Det er med andre ord et stort maskineri vi må dra i gang for å kunne arrangere dette på en tilfredsstillende måte, noe vi også klarte i år. For klubben er dette en av de viktigste inntektskildene ved siden av Ola-Dilt, så dugnadsånden og oppslutningen blant både aktive og mindre aktive medlemmer til små og store oppgaver settes stor pris på. Vi håper dere alle hadde en god opplevelse, mange hyggelige samtaler, fikk noen nye bekjentskaper i o-miljøet og at dette ga mersmak!

O-hilsen fra løpslederne Morten og Eilert