Oppdatert bemanningsliste for 15-stafetten og KVM – gi tilbakemelding!

Her er oppdatert bemanningsliste til helgens løp, basert på de tilbakemeldingene som er gitt. Det er derimot ikke alle som har gitt tilbakemelding på den første bemanningsmailen om de kommer/ikke. Kan være at medlemsregisteret ikke er helt oppdatert…

Fint om alle derfor kan ta en sjekk om de står på bemanningslisten og bekrefte / avkrefte slik at vi ikke blir overrasket lørdag morgen… Om du ikke står på listen er det også lov til å melde seg!

Vi trenger også prøveløpere, spesielt til lørdagen (søndag kun få ledige plasser). Bemanningslisten er oppdatert med “ledige” løyper.

Det er fremdeles behov for en nattevakt lørdag til søndag.

Gi beskjed til morten.mosland@gmail.com om du kan eller ikke.

Morten

NB! Bla gjennom med pilene nederst for å se alle sidene (klikk på første siden om ikke pilene vises)!

20190505_15-Stafetten_KVM_2019_Bemanningsliste_v.2_sendt