Årsmøte 28. januar, 2019

Velkommen til årsmøte mandag 28. januar 2019 kl. 18.30 – 1930 i det store møtelokalet i Oppsal Arena (Trasophallen).

Alle medlemmer av Oppsal Orientering som er 15 år eller eldre har stemmerett og er valgbare, kfr. lov for Oppsal Orientering §5.

Dagsorden:
1 Åpning. Godkjenning av stemmeberettigede
2 Godkjenning av innkalling og saksliste
3 Valg av dirigent og referent. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
4 Referat og årsberetning
5 Regnskap for 2018
6 Innkomne forslag
7 Fastsettelse av kontingent for 2019
8 Budsjett for 2019
9 Valg

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være skriftlige og styret i hende innen 15. januar 2019.

Det blir enkel servering.
Velkommen.

Styret