Klubben

Tullik Valstad 1924-2018

Tullik Valstad døde 18. mai 2018, 94 år gammel. Gjennom et helt liv var hun på forbilledlig vis en drivkraft for Oppsal Orientering og for orienteringsidretten.

Stein Høglund har skrevet dette minneordet, bildene kommer fra hans og Henry Johansens arkiv:

Tullik deltok i stiftelsen av Oppsal Idrettsforening sommeren 1940. Hun fortalte selv at da idrettsgutta på Oppsal vinteren 1940 fant ut at distriktet burde ha en egen idrettsklubb, ble hun, 15 år gammel, sendt som representant for jentene for å kreve jentenes rett til å være medlem i klubben. Det var jo vanlig på denne tida at idrettsklubbene var rene gutteklubber. På grunn av krigsutbruddet ble stiftelsen av klubben noe utsatt, men da stiftelsen var en realitet sommeren 1940, var klubben åpen for kvinner og menn.

Krigen gjorde idrettsarbeidet vanskelig, og mange var dessuten aktive i Mil.org. fra 1943 og utover. Men allerede i 1946 ble det arrangert faste treningsløp fra Ulsrudvann og gitt nybegynnerinstruksjon til voksne. Tullik løp sine første orienteringsløp i sesongen 1946, og var da den første kvinnen som drev individuell konkurranseidrett for Oppsal idrettsforening.

Tullik mottar norgesmesterpokalen i 1957.

Tullik ble norgesmester i orientering for damer senior i 1957, men opplevde orienteringsidretten som så engasjerende at det ikke var nok å skjøtte egen idrettskarriere. Gledene måtte deles med andre. Hun så at idretten i seg selv, og de forbildene eliteløperne kunne være, ville være et godt tilbud til ungdom. Tullik arbeidet derfor både lokalt med rekruttering og instruksjonsarbeid, og på forbundsnivå for å få opprettet egne aldersklasser for gutter og jenter. Hun mente at så fort barn kunne lese, kunne de lære å forstå et kart.

Organiseringen av virksomheten i orienteringsgruppa var enkel og effektiv disse første årene. Det meste sprang ut fra hjemmet til Tullik og Knut i Ulsrudveien 25. Fra 1955 fikk klubben fram en sterk gjeng med gutteløpere med utgangspunkt i Tor og hans klassekamerater på Østensjø skole.

Balansetrening i 1960.

På midten av 60-tallet kom det på ny fart i rekrutteringen. Tullik var i denne tiden både leder av orienteringsgruppa i Oppsal og drivkraften bak rekrutteringsarbeidet. Treningsløpene ved Ulsrudvann der Tullik var fast løypelegger, postutsetter, instruktør og tidtager, ble kjernen i et utstrakt rekrutteringsarbeid. Også Mariholtleiren for de yngste som ble arrangert i skoleferien, var en suksess, , og i løpet av få år kom resultatene: Oppsal ble en av landets beste orienteringsklubber.

Tullik (bak) som ungdomstrener på 60-tallet.

Tullik formidlet gjennom innsatsen i disse viktige årene en levende interesse for og kjærlighet til orienteringsidretten til en hel generasjon av o-løpere i Oppsal, en generasjon som i dag fortsatt utgjør en del av kjernen av orienteringsgruppas medlemmer – og løper de ikke fortsatt for Oppsal Orientering, så løper de o-løp et annet sted ellers i landet.

Men ikke bare den aktive orienteringsidretten stod i fokus for Tullik. Tullik var opptatt av breddeidrett i ordets rette mening, og orienteringsidretten er nettopp det – i det den favner fra elite til turgåer, fra barn til besteforeldre. Hun og resten av ledelsen i orienteringsgruppa forstod at en levende klubb må baseres på deltakende foreldre. Rekrutteringsarbeidet var derfor i stor grad rettet mot familien, og klubbmiljøet stod i fokus.

I mange år var hun en pådriver for Ola Dilt som startet i 1967 som landets den gang andre turorienteringsarrangement. Gjennom sin innsats for Ola Dilt har hun gitt utallige mosjonister eller ”diltere” en rikere fritid gjennom den naturopplevelsen turorientering gir. Ola Dilt har levd opp til sin målsetting bringe idretten ut til de tusen. Ola Dilt er i dag en av topp tre i landet med hensyn til deltagerantall, og Tullik skal ha mye av æren for at Ola Dilt fortsatt lever i beste velgående.

I Oppsal-blått i 1974.

Tullik var også ansvarlig for presisjonsorientering i flere år på 90-tallet, og bidro gjennom dette arbeidet til å introdusere orienteringsidretten for nye utøvergrupper.

Tullik var leder av Oppsal orienteringsgruppe fra 1955 til 1969, og styremedlem i flere år etter dette.

Hun var ansvarlig for o-kontoret på Ulsrud fra 1972 til 1982.

Hun var løperkontakt for påmelding i flere år på 70-tallet og i perioden 1990-94.

Tullik var medlem av NOFs kvinneutvalg i perioden 1947 til 1950, og var der Oppsals første representant i et landsomfattende idrettsorgan.

Tullik var styremedlem og nestleder i NOF i perioden 1957 til 1961 og medlem av kartkomitéen og uttakingskomitéen. Hun var også ansvarlig for NOFs treningssamlinger i samme periode.

Tullik lærte en hel generasjon Oppsal-løpere å orientere.

Det er med stor takknemlighet vi minnes Tullik og hennes virke for orienteringsidretten og klubben vår.

Tullik i 2010.

Tullik og Knut fikk bred omtale i boka som kom ut til idrettsforeningens 100-årsjubileum i 2012, her er faksimile fra sidene 114-117: