Årsmelding 2017 for Oppsal Orientering

Kom godt forberedt til årsmøtet – her er hele årsmeldingen for 2017, det er fint lesestoff i helgen!Årsmøtet foregår mandag 29.januar klokka 1900 på Oppsal Arena – alle oppfordres til å møte…

 

Årsmelding 2017  (PDF-link nederst i saken)

 

 • MEDLEMMER

 Medlemstall basert på aldersfordeling som i idrettsregistreringen til NIF/kulturdept.

Kategori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
D 0-5 4 5 5 5 2 1 1 1 0 1 1
D 6-12 7 9 15 9 9 12 11 13 21 29 27
D 13-19 14 15 17 12 13 8 10 8 11 12 10
D 20-25 6 10 9 11 11 8 10 11 6 0         3
D 26- 63 55 62 52 49 53 49 55 56 49 64
Damer totalt 94 94 108 89 84 82 81 88 94 91 105
H 0-5 3 1 1 2 2 0 1 1 1 2 2
H 6-12 11 14 16 11 10 7 17 21 27 31 26
H 13-19 13 14 13 12 15 17 20 20 20 20 20
H 20-25 15 13 12 13 10 5 4 3 5 3 6
H 26- 87 90 95 75 74 86 91 97 89 89 94
Herrer totalt 129 132 137 113 110 115 132 142 142 145 148
Totalt 223 226 245 202 194 197 213 230 236 236 253

Vi har i 2016 gått over til å bruke idrettsforbundets løsning for medlemsregistrering – KlubbAdmin.

 

2.0     TILLITSVALGTE

2.1     O- leder:                               Anne Karin Thorstensen

2.2.    Nestleder:                              Sigve Vågsnes

2.3     Styremedlem 1 (kasserer):     Roger Mostue

2.4     Styremedlem 2 (sportslig):     Ludvig Rødnes

2.5     Styremedlem 3 (informasjon): Arild Andersen

2.6     Varamedlem 1:                      Vigdis Hobøl

2.7     Varamedlem 2:                      Per-Ivar Nikolaisen

2.8     Revisorer:                              Eilert Aamodt,  Ove Kristoffersen

2.9     Valgkomite:                           Bent Erik Skaug, Anette Wigaard, Arnhild Krogh

2.10    Representant o-kretsting:       Arnhild Krogh, Sigve Vågsnes

 

3.0     OPPNEVNTE

3.1     Kontaktperson D/H 13-16:      Roar Pedersen/Snorre Veggan

3.2     Kontaktperson D/H<13:          Kari-Ann Ånensen

3.3     Kontaktperson junior:             Anette Bjordal Wigaard

3.4     Trener ungdom/junior:           Lars Klyve (fra høst 2017)

3.5     U.K.:                                     Ola Marius Pedersen, Vigdis Hobøl, Ludvig Rødnes

3.6     Løpsledere:                            Erik Persson (OCC) og Roar Pedersen (15-stafetten og KVM)

3.7     Ola Dilt:                                 Torgeir Stenstad

3.8     Kartansvarlig:                        Magnus Zachariasen, Roar Bjordal

3.9     Materialforvalter:                    Mila Zaharinova

3.10    Draktansvarlig:                      Sigve Vågsnes

3.11    Regnskapsfører:                     Bent Skaug

 

4.0     MØTER

4.1     Styremøter              4 stk

4.2     Årsmøte                  2 stk

4.3     Klubbmøter              0 stk

4.4     Temakvelder            2 stk

(avslutning Råtasstrening, Tio 2018)

5.0     IDRETTSAKTIVITETER

5.1     Arrangementer

5.1.1 Oslo City Cup 25. april
  Løpsleder/løypelegger Erik Persson
  Løypelegger Lavran Thorstensen
  Antall deltakere 468 startende
     
5.1.2 15-Stafetten 20. mai
  Løpsleder Roar Pedersen
  Løypelegger Ola Marius Pedersen
  Antall deltakere 41 lag
  Direkteløyper 64 startende

 

5.1.3 Råtasskonkurransen 20. mai
  Løpsleder Roar Pedersen
  Løypelegger Kari-Ann Ånensen
  Antall deltakere 62 lag
     
5.1.4 Knut Valstads Minneløp 21. mai
  Løpsleder Roar Pedersen
  Løypelegger Eilert Aamodt og Morten Mosland
  Antall deltakere 724 startende
     
5.1.5 Klubbmesterskap Sprint 22. juni
  Løpsleder/løypelegger Ane Sofie Krogh og Kristoffer Fiane Pedersen
  Antall deltagere 60 startende

 

5.1.6 Klubbmesterskap Normal 7. september
  Løpsleder/løypelegger Thor Mella
  Antall deltakere 46 deltagere
 
5.1.7 Klubbmesterskap Natt 17. oktober
  Løpsleder/løypelegger Arild Andersen
  Antall deltakere 58 deltagere
     

5.1.8      Klubbmesterskap postplukk 31. august

Løpsleder/løypelegger          Lavran Thorstensen

Antall deltagere                   37 deltagere

5.1.9      Klubbmesterskap Lang

                           Løpsleder/løypelegger     Harald Aasheim

Antall deltagere               28 deltagere

 

 5.2     Rekruttering og ungdomsarbeid

Rekruttarbeid

Råtass-trening er o-gruppas tilbud for barn i alderen 9-12 år. 2017-sesongen startet vi med Oslo City Cup. 32 Råtasser deltok på ett eller flere løp i OCC. Totalt hadde Råtassene hele 117 starter i OCC, dvs 23-24 deltakere på hvert løp. Noen løp alle løpene, mens andre bare deltok på ett.

Råtassene var selvsagt sterkt representert på Råtasskonkurransen på Oppsals egen 15-stafett. Hele 28 råtasser fordelt på 7 lag var fra Oppsal. I juni deltok 15 stk på kretsens O-troll-samling.

Vi har hatt ukentlige treninger på tirsdager. Det er ca 40 Råtasser og oppmøtet er ca 25 stk på hver trening. I tillegg er det mange foreldre som møter opp på hver trening og er trenernes uunnværlige hjelpere. Første del av treningene består av leker, stafetter etc slik at barna skal bli bedre kjent og få fysisk trening. Siste del av treningene er orientering hvor vi gjerne har flere små runder med forskjellig vanskelighetsgrad.

I september hadde Råtassene treningssamling på Blåhaug med 24 barn og 7 trenere. Det var stor overvekt av jenter i år. Lørdagen fikk de fleste barna prøve seg på litt vanskeligere løyper enn de pleier under god veiledning av de mange instruktørene som var med. På ettermiddagen var det multisport-lagkonkurranse med lag sammensatt på tvers av alder og kjønn. Det var mye tid til lek mellom øktene og det var herlig å se mange nye vennskap bli til. En veldig positiv og flott gjeng å ha med på samling! Kari-Ann snurret i gang et artig film/foto-show på lørdagskvelden med innslag både fra tidligere treninger og fra samlinga. Søndagen trente vi nok en økt på kart før vi dro hjem.

Råtasstreningene ble avsluttet med klubbmesterskap nattorientering. 28 Råtasser deltok i nattløpet ved Ulsrudvann en mørk og regnfull høstkveld. Vel i mål var det tid for pølsegrilling og kakespising rundt bålet.

Råtassene hadde også i år felles-tur med pizza-bowling til Blodslitet i oktober og hele 27 Råtasser deltok. Litt uvisst om det er fellesstarten eller pizza-bowlingen som trekker mest. Etter at barna hadde løpt utfordrende og gøye løyper dro vi og spiste pizza og bowlet. En finfin avslutning på sesongen!

Hilsen trenerteamet 2017:

Kari-Ann Ånensen, Arild Andersen, Vigdis Hobøl, Morten Mosland, Vidar Gjelstad m.fl.

 

Ungdomsarbeid

Ungdomsgruppa har fått en god økning i antall aktive i 2017, da mange 12-åringer rykket opp fra Råtassgruppa. De aller fleste har deltatt på mange løp. Ungdomsgruppa har bestått av 16 aktive løpere (7 jenter og 9 gutter). Juniorgruppa har bestått av 6-7 løpere.

Mange startet løpssesongen tidlig i mars med Danmarksamling og NordJysk 2 dages.

I Hovedløpet og O-landsleiren på Beitostølen deltok vi med 5 løpere (der Ane Sofie Krogh ble premiert begge dagene, mens Anselm Reichenbach, Tina Kalleson og Amélie Aamodt ble premiert på langdistansen). Roar Pedersen var med som leder.

Ane Sofie Krogh ble også tatt ut til å delta i O-idol og ble der nummer fire blant landets beste 16-åringer! I tillegg ble hun nummer 10 sammenlagt i O-ringen, verdens største o-konkurranse.

Det har gjennom sesongen vært svært god deltagelse i Trimtex-cup, med mange flotte prestasjoner og resultater. I H13-14 ble Anselm Reichenbach nummer to sammenlagt, mens Ane Sofie Krogh ble nummer tre sammenlagt i D15-16. Oppsalløperne sto også for flere gode prestasjoner i ulike kretsmesterskap, med seieren til Anselm Reichenbach i KM-sprint som det resultatmessig beste.

Til Unionsmatchen i Halland (Sverige) ble fem Oppsalløpere (inkl. én reserve) tatt ut.

I slutten av mars hadde kretsen vårsamling for ungdom (13-16) i Østfold hvor 13 Oppsalungdommer deltok. På kretsens sommersamling i juni på Beitostølen deltok 11 ungdommer fra Oppsal. Vi ble også invitert med på treningssamling hos Måren i Drøbak og deltok der med flere løpere.

Vi stilte to unge ungdomslag på Tiomila og endte på 114. og 142.plass av mer enn 300 lag. På vårt eget arrangement, 15-stafetten, stilte vi også i år med et rent ungdomslag. Laget fullførte på en meget respektabel 22. plass av 41 startende lag. Oppsal stilte også to lag i NightHawk-stafetten på Eggemoen.

I NM-juniorstafett deltok vi med ett fullt guttelag, i tillegg til ett lag med én løper.

I høst har flere i ungdomsgruppa deltatt i Harry Lagert nattcup. På denne måten fikk de forlenget o-sesongen betydelig og gjennomført gode o-tekniske økter etter «sesongslutt».

I ungdomsgruppa står gode opplevelser, mestring og læring i fokus. Tirsdagstreningene gjennom vinteren har bidratt positivt til et godt klubbmiljø blant de unge, og her møtes ungdommene på tvers av konkurranseklasser. Vi har også hatt flere temakvelder i kombinasjon med trening og kveldsmat. Dette har vært svært populært. O-forbundets nivåstige har ligget til grunn for valg av temaer for de o-tekniske øktene for ungdommene. I vinter ble det vektlagt treninger for å gjøre overgangen fra C til B og B til A så liten som mulig. En relativt snøfattig vinter gjorde at mange av ungdommene fikk trent mye på kart med lykt gjennom vinteren, noe de hadde mye igjen for ved sesongstart.

Roar Pedersen og Snorre Veggan har vært hovedansvarlige for ungdomsgruppa, mens Ludvig Rødnes har hatt ansvar for juniorene. Det har blitt sendt ut ukentlige e-poster til ungdom/foreldre gjennom sesongen for å minne om hva som skjer og hvilke arrangementer vi anbefaler deltagelse i.

Gjennom hele o-sesongen har Roar Pedersen, Eilert Aamodt og Snorre Veggan laget o-teknisk opplegg for ungdommene og Martin Reichenbach har bidratt med flere løpstekniske økter. Roar Bjordal har også deltatt aktivt med å sette ut poster til mange av treningene.

 

 • Treningsløp og O-tekniske treninger

I 2017 har vi fortsatt som tidligere med ett treningsløp pr. uke i perioden april til oktober med tilbud for alle aldersgrupper. I tillegg har vi hatt O-tekniske treninger på tirsdager fra mai til oktober som har vært avholdt samtidig med Råtasstreningene. Dette var vært et tilbud for løpere fra 13 år og oppover.

Det er arrangert 15 treningsløp på torsdager i sesongen. I tillegg har vi hatt klubbmesterskap sprint, normal og natt. Klubbmesterskap lang ble arrangert fra Sandbakken med flotte løyper signert Harald Aasheim. Treningsløpene har gått på de ulike kartene med hovedtyngden på terreng mellom Haugerud og Skullerud. Det har vært varierende oppmøte på treningsløpene.

Det er arrangert 13 O-tekniske treninger på tirsdager. Fokus har vært å trene på ulike O-tekniske momenter som kurve-O, retning, kompass og forenkling. Oppmøte på treningene har vært jevnt bra med 10 – 15 løpere på hver trening. Hovedtyngden har vært løpere fra 13-20 år.

 • Fellestrening

Det har vært fellestreninger på tirsdager og torsdager i perioden januar til mars. Tirsdager har vi hatt løpetur ute fulgt av innetrening med styrke og ballspill på Skullerud skole. På torsdager har vi hatt intervalltreninger fra Haraløkka.

Fra oktober til desember har vi hatt rolig løptetur i skogen, og styrketrening og ballspill inne etterpå fra Oppsal skole på onsdager. På tirsdager har det vært intervalltreninger fra Haraløkka. Oppmøtet har vært veldig bra på tirsdag og onsdagstreningene, det har på det meste vært 33 stk på intervalltreningene. På lørdager har vi hatt langtur på sti for både ungdom og jr/senior. Her har oppmøtet vært varierende. Ludvig Rødnes har vært ansvarlig for treningene.

5.5      Ola Dilt. Turorientering i 51 år i Østmarka

 “Minidilten”, innført som et gratis tur-o opplegg for de yngste i 2001, fortsatte med suksess  også i år har således vært et populært tilbud i mer enn 15 år.

Responsen på dette rekrutteringsopplegget er fremdeles meget positiv og mange personer har deltatt, enten fra skoler, barnehager, speidergrupper o.l. Tilbudet bestod av poster på kartet over ”Ulsrudvann”, som stod ute hele perioden (mars-oktober). Et eget deltagermerke utdeles gratis for “Minidilten”; dette fåes på avslutningsdagen.

Det totale antall regulære poster i Ola Dilt var i år 85 m/fjernposter. Årets fjernposter var i området Øst for Elvåga i et flott terreng.

Vi har i år hatt samarbeid med Lillomarka OL/Lillodilten, slik at det ble 30 ekstra ”gjeste-poster” på kartet »Linderudkollen». Tilsvarende fikk Lillomarka tilgang til våre poster på Lutvann-kartet.

Vi hadde også samarbeid med Kolbotn-Skimt, da vi disponerte 12 poster på Hvitebjørnåsen ved Ingjerdstrand og de fikk disponere postene på Spinnern.

Dette var populært blant alle deltagere og vil fortsette i 2017, men da kun med Lillomarka OL som samarbeidspartner.

Vi hadde Åpningsdag 2.april med egne åpningsposter ved Ulsrudvann. Det var et godt oppmøte og salg av hele 230 deltagerposer!! Og Ola Dilt bidro også med bål og pølser til grilling, samt kaffe og saft.

Vi gjentok videre med suksessen” Ola Dilt-dagene”, 5 poster stod ute 19-21.mai og det var ekstra poeng å sanke for dilterne på kartet «Ulsrudvann» .

Tur-o på nett”, et web-basert program i samarbeid med NOF, fortsatte også med stor suksess. Her kan man ”klippe på nett”, føre oversikt mht poengene og ”blogge” fra turene med bilder og tekst. Spesielt det sistnevnte har vært meget populært! Ca 500 brukere benyttet anledningen til å registrere seg på nettet som et supplement til stemplingsboka; det ble foretatt mange innlegg i bloggen, med flotte bilder fra Østmarka!

Også i år kunne man også sende inn poengene via e-post, dvs. det var ikke nødvendig å sende inn heftet.

5 stk. ”historiske poster” fortsatte også, der en egen info i heftet fortalte om stedene, bl.a. «Gullsmedgrana» (høyest i Oslo kommune ) og Korpås-Olsens hytte i Skullerudåsen.

«Periodens post» fortsatte, der en postkasse med gjestebok ble lagt ut på en post i hver av de tre periodene og med premier som ble trukket ut blant de som registrerte seg i gjesteboken.

Konvolutten ble solgt for kr. 400,- og ekstraheftet ble solgt for kr. 50,-. Salg av poser (konvolutter) i 2017 viste noe oppgang fra året før; totalt ble det solgt 1219 deltagerposer («all time high»!!)og 220 familiehefter. Brosjyren med prøveposter på Puttåsen og Ulsrudvann ble trykket i alt ca. 8 000 eksemplarer. Disse brosjyrene legges ut ved blant annet P-plass ved Østmarksetra og Nuggerud i helgene om våren.

1800 hefter og 7 x 1400 kart ble trykket (Benjamin Sats & Trykk); kartene ble trykket direkte fra O-CAD, noe som forenkler arbeidet.

SALG

Vi hadde 10 utsalgssteder (inkl. bestilling på nett). Åpningsdagen var søndag 2.april ved Østmarksetra.

ÅR 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Poser 901 815 955 1017 1059 985 1043 926 1092 999 1087 1111 1075
Ekstra 497 470 453 392 370 355 387 323 398 318 255 285 277
Sum 1389 1285 1408 1409 1429 1340 1430 1249 1490 1317 1342 1396 1352

 

ÅR 2012 2013 2014 2015 2016 2017              
Poser 1166 974 1092 1131 1170 1219              
Ekstra 266 211 207 190 167 220              
Sum 1432 1185 1299 1321 1337 1439              

 

MERKER OG STATUETTER

Av 1439 (1337) diltere sendte 425 (444) inn sitt deltakerhefte til registrering,

Lista viser hvor mange som har oppnådd krav til de forskjellige merker og statuetter.

Merke/år 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Gullmerke 360 319 364 317 313 371 322 338 365
Sølvmerke 149 130 123 140 124 113 89 86 85
Bronsemerke 79 67 66 75 58 50 52 43 41
Kun diplom 16 20 16 22 12 14 11 14 8
  5-års plakett 23 42 20 25 28 25 28 23 21
10-års statuett 16 16 13 10 8 13 15 17 21
20-års statuett 10 8 2 2 2 5 4 7 7
25-års statuett 6 5 3 2 2 9 5 6
30-års statuett 4 5 4 1 1 2 2 4 2
40-års statuett             5 2 2

 

Merke/år 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gullmerke 358 349 332 327 315 330 312 337 319
Sølvmerke 84 94 93 83 64 82 79 67 61
Bronsemerke 38 32 31 18 36 24 33 30 22
Kun diplom 6 7 7 3 14 4 5 13 23
  5-års plakett 34 26 23 21 19 17 19 18 15
10-års statuett 16 12 16 15 19 15 11 19 16
20-års statuett 5 10 10 6 6 11 7 8 7
25-års statuett 2 5 4 6 3 3 8 6 5
30-års statuett 2 7 4 7 2 4 4 3
40-års statuett 0 1 3 3 1 4 0 1 2
50-års statuett               1 1

Avslutningsdag ble avholdt på Oppsal samfunnshus torsdag 9.november med godt oppmøte. Det var salg av merker, kaffe og kaker som vanlig, samt salg av marka-bøker ved Even Saugstad.

Pris for merkene var kr. 40- og plakettene kr. 250-. Minidiltmerket utdeles gratis.

AVGIFT TIL NOF

Tur-o avgift til NOF er på 15%, noe som utgjør drøye kr. 74.000,- for vår klubb.

KART

Kartene “Puttåsen”, “Haukåsen”, “Lutvann”, “Slettfjell”, “Skullerudåsen” og “Spinnern” benyttes til Ola Dilt-postene. I tillegg benyttes utsnitt av “Ulsrudvann” og “Puttåsen” til prøvepostene i brosjyren og Oppsals “Turkart over Østmarka” til fjernpostene. ”Ulsrudvann” benyttes til Minidilten. Gjestepostene var på kartet «Linderudkollen» i Lillomarka og «Hvitebjørn» ved Ingjerdstrand.

Motiv på årets diplom var Heftye-villaen på Sarabråten.

MEDHJELPERE

Foruten alle post-utsettere og salgskontakter, har arbeidsgruppen bestått av Espen Bergh, Morten Åserud, Roger Mostue, Hans Zachariasen (registrering og data) og Tullik Valstad. Leder for gruppa har vært Torgeir Stenstad. Diplomtegner er Stein Høglund og diplomskriver Ann Gregersen.

ANNET

 Vi ble som 1 av 3 klubber Nominert til Årets Tur-orienteringsklubb av NOF, men gikk ikke av med seieren. Dog har vi har en populær tilhengerskare og får mange lov-ord av dilterne og det er hyggelig!

Lutvann 4.januar 2018 Torgeir Stenstad, Leder tur-o

 

 • ANDRE AKTIVITETER

Årsberetning – Utarbeidet av styret og oppnevnte.

 

 • REPRESENTASJON, UTNEVNELSER, UTMERKELSER
 • Tillitsvalgte i kretsen

Rekrutterings- og Utdanningsrådet (leder):        Bent Erik Skaug

Teknisk råd:                                                    Petter Fure

Trenings- og Uttakingsrådet:                             Eilert Aamodt

7.2     Teknisk delegert

09.05 KM sprint                                                Bent Erik Skaug

26.08 Huldersprinten / KM langdistanse AOOK    Petter Fure

27.08 KM stafett AOOK/ØOK                             Petter Fure

 

IOF Event Advisor:                                            Petter Fure

 

7.3     Unionmatchen

D16                8. plass                 Ane Sofie Krogh

16. plass Amelie Aamodt

 1. plass Tina Kalleson

D14                reserve                 Katrine Bjordal Veggan

H14               27. plass                  Anselm Reichenbach

 

7.4     O-idol

D16              4. plass                  Ane Sofie Krogh

 

 • DELTAKELSE I ÅPNE INDIVIDUELLE LØP I NORGE
 • Orientering
Aldersgruppe Løpere

2010

Løpere

2011

Løpere 2012 Løpere 2013 Løpere 2014 Løpere 2015 Løpere 2016 Løpere

2017

D 6-12 6 4 11 4 6 21 23 28
D 13-19 7 5 9 10 8 7 8 9
D 20-25 2 2 4 4 2 3 0 0
D 26- 24 23 21 21 17 27 29 24
Sum damer 39 34 45 39 33 57 60 61
H 6-12 11 7 14 9 11 24 27 22
H 13-19 9 13 12 15 15 13 14 17
H 20-25 5 3 2 4 2 1 1 3
H 26- 34 39 45 45 43 57 50 60
Sum herrer 59 62 73 73 71 95 92 102
Sum 98 96 118 112 104 152 142 163

 

Aldersgruppe Starter 2010 Starter 2011* Starter 2012* Starter 2013* Starter 2014* Starter 2015* Starter

2016*

Starter 2017*
D 6-12 28 10 33 15 31 74 177 198
D 13-19 63 31 69 95 71 121 142 137
D 20-25 4 13 8 17 6 11 0 0
D 26- 161 103 117 104 127 188 181 173
Sum damer 256 157 227 231 235 394 500 508
H 6-12 68 47 56 63 78 161 211 158
H 13-19 112 84 170 196 185 210 239 222
H 20-25 17 13 2 27 2 1 8 39
H 26- 239 175 289 365 388 422 451 453
Sum herrer 436 319 517 642 653 794 909 870
Sum 692 476 744 873 888 1188 1409 1378

*Løp i utlandet og interne klubbmesterskap er ikke inkludert.

Antallet starter har gått litt ned i forhold til fjoråret, men det er også mulig at tellingen har vært en smule strengere. Tar vi med starter i klubbmesterskapene er det over 1600 starter i 2017:

Deltagerstatistikk klubbmesterskapene 2017:
Aldersgruppe Sprint Normal Postplukk Natt Langløpet Totalt Starter 2017 Inkl klubbm
D6-12 13 7 6 13 2 41 198 239
D13-19 5 4 4 5 5 23 137 160
D20-25 0
D26- 11 2 4 3 6 26 173 199
Sum damer 29 13 14 21 13 90 508 598
H6-12 13 7 4 14 2 40 158 198
H13-19 8 7 6 9 5 35 222 257
H20-25 2 1 2 1 6 39 45
H26- 15 18 10 14 8 65 453 518
Sum herrer 38 33 22 38 15 146 870 1016
Sum klubben 67 46 36 59 28 236 1378 1614
 • Skiorientering
Aldersgruppe Løpere 2009-2010 Løpere 2010-2011 Løpere 2011-2012 Løpere 2012-2013 Løpere 2013-2014 Løpere 2014-2015 Løpere

2015-

2016

Løpere 2016-2017
D 6-12 0 0 0 0 0 0 0 0
D 13-19 3 1 0 1 0 0 1 1
D 20-25 0 0 0 0 0 0 0 0
D 26- 1 0 0 0 0 0 0 1
Sum damer 4 1 0 1 0 0 1 2
H 6-12 0 0 0 0 0 0 0 0
H 13-19 4 2 0 4 2 2 1 2
H 20-25 0 0 0 0 0 0 0 0
H 26- 3 1 1 0 0 0 2 3
Sum herrer 7 3 1 4 2 2 3 5
Sum 11 4 1 5 2 2 4 7

 

Aldersgruppe Starter 2009-2010 Starter 2010-2011 Starter 2011-2012 Starter 2012-2013 Starter 2013-2014 Starter 2014-2015 Starter

2015-2016

Starter 2016-2017
D 6-12 0 0 0 0 0 0 0 0
D 13-19 15 2 0 2 0 0 2 4
D 20-25 0 0 0 0 0 0 0 0
D 26- 1 0 0 0 0 0 0 2
Sum damer 16 2 0 2 0 0 2       6
H 6-12 0 0 0 0 0 0 0 0
H 13-19 18 5 0 11 2 4 2 10
H 20-25 0 0 0 0 0 0 0 0
H 26- 8 2 2 0 0 0 2 3
Sum herrer 26 7 2 11 2 4 4 13
Sum 42 9 2 13 2 4   19

 

 • Pre-o

 

Aldersgruppe Løpere 2011 Løpere 2012 Løpere 2013 Løpere

2014

Løpere

2015

Løpere 2016 Løpere

2017

H26- 0 0 1 0 0 0 0

 

Aldersgruppe Starter 2011 Starter 2012 Starter 2013 Starter

2014

Starter

2015

Starter 2016 Starter

2017

H26- 0 0 2 2 0 0 0

 

 • DELTAKELSE OG PLASSERING I STAFETTER

 Det har vært et blandet stafett-år for Oppsal, med noen nedturer i form av disk på endel store stafetter (Tiomila, 25-manna), men også noen oppturer og da helst i Østfold-terreng, blant annet vant Sondre Olaussen og Jakob A. Gjedebo Vårstafetten i H11-12, mens førstelaget i NM med Kristoffer Fiane Pedersen, Sigve Vågsnes og Olav Johannes Deelstra sørget for premieplass! I NM stilte Oppsal med fire herrelag og klubben kan skryte av å ha Norges femte beste fjerdelag, så bredden er god.

Stafett Klasse 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Vårstafetten

D11-12

avlyst 4 11
D13-16 avlyst

6

D17 avlyst
D-åpen avlyst
H11-12 avlyst

DNF

6

1

H13-16 avlyst

12

5 34

klassen annulert

H17 avlyst
H-åpen avlyst 19
Tiomila Ungdom

158, 237

96, 152 127, dsq 96 62 157

114, 142

Damer

246

105 166 278 147 229

168

Herrer

238

dsq, dsq 166, dsq dsq 154 118

dsq, dsq

Kvistkvaset D17

dsq

D160
H13-16

dsq

H17

3

2 lag 16,22,23 4,10 2,dsq,dsq 1,2,5

2, 4, dnf

H130 14

8, 12

H170
DH11-16 19 14,23,25 11 18 10, dnf

5, 12

O-Festivalen D13-16 36 Ikke arrangert
D-Åpen 20
H13-16 30
25-manna 113, dsq 112, 310 88, dsq 38, 288, 304 96, dsq 109, dsq

dsq x 3

Jukola

456

112, 452 188, 482, dsq 157 159, dsq 98, dsq

216

Venla

167

138, 289 136, 327 303 160, 525 458
Tyrinatta H15

2

Krokskogstafetten Herrer

6

Pinseløpets ungdomsstafett H13-16

8

13 5
15-stafetten 29 22 dsq dsq dsq dnf

22

NightHawk Women

18

23 23

16

Boys 7

24, dsq

Men 32, dsq, dsq 24, 38, dsq 31, dsq dsq

31

Midtnorsk H17 21

27

H35 7
NM junior H17-20 32

35

NM D17
H17

28, 48, 60, 64

KM Oslo og Akershus D11-12

4

D13-16

12

H11-12

3

H13-16

9

H17

15,16, 23

 

10.0   DELTAKELSE I MESTERSKAP OG HOVEDLØP

Tall i fet skrift er premieplass.

10.1    NM senior

Mellomdistanse, kvalifisering

Kvinner, heat 1        13.     Vigdis Hobøl

Menn, heat 1           25.     Jan Andreas Edstrøm

Heat 3:                    17.     Olav Johannes Deelstra

 1.     Sigve Vågsnes

 

Mellomdistanse, B-finale

Menn:                     10.     Olav Johannes Deelstra

 1.     Jan Andreas Edstrøm

 

Ingen deltagere i sprint, langdistanse, natt eller ultralang

 • NM junior

Langdistanse

H19-20                         26.     Ole Martin Edstrøm

Mellomdistanse

H19-20                         19.     Are Wigaard

 1.     Ludvig Rødnes
 2.     Ole Martin Edstrøm

H17-18                         46.     Lavran Thorstensen

Sprint, kvalifisering

H19-20, heat 2              14.     Ludvig Rødnes

 1.     Ole Martin Edstrøm

H17-18, heat 2              13.     Lavran Thorstensen

Ingen deltagere i ultralang og natt.

  

 • Hovedløp

Sprint

D16                  18.     Ane Sofie Krogh

D15                  21.     Amelie Aamodt

35.Tina Kalleson

43.Ingrid Solheim Undeberget

H14                  32.     Anselm Reichenbach

 

Langdistanse

D16                  5.     Ane Sofie Krogh

D15                              14.     Tina Kalleson

18.Amelie Aamodt

27    Sofie Solheim Undeberget

H14                              23.     Anselm Reichenbach

 

 • Veteranmesterskap, noen resultater

Sprint

H70                  16.  Roar Bjordal

Langdistanse

D60                  6.    Siri Flatekval

H70                  1.    Kjell Winther

 1. Roar Bjordal

H65                  9.    Petter Næss

Mellomdistanse

H70                  1.     Kjell Winther

 

10.6    Kretsmesterskap, noen resultater

Natt

D15-16             1          Ane Sofie Krogh

Sprint

D15-16             2          Amelie Aamodt

D17                  5          Vigdis Hobøl

D40                  3          Elin Kalleson

H13-14             1          Anselm Reichenbach

13        Lars Sigurd Baugstø Rødnes

H40                  9          Eilert Aamodt

 

Langdistanse

D15-16             5          Amelie Aamodt

D40                  1          Kari-Ann Ånensen

H13-14             10        Anselm Reichenbach

11        Marius Aamodt

H45                  3          Bent Erik Skaug

H50                  10        Carl Erik Wasberg

H65                  2          Petter Næss

 

Mellomdistanse

D40                  2          Kari-Ann Ånensen

D45                  3          Arnhild Krogh

H13-14             5          Lars Sigurd Baugstø Rødnes

H21                  7          Olav Johannes Deelstra

H50                  6          Carl Erik Wasberg

H70                  1          Roar Bjordal

 

10.7   Trimtex Cup

D13-14         9        Kathrine Bjordal Veggan

33      Ingrid Lurås

 

D15-16         3        Ane Sofie Krogh

7        Amelie Aamodt

12      Tina Kalleson

26      Ingrid Solheim Undeberget

 

H13-14         2        Anselm Reichenbach

12      Lars Sigurs Baugstø Rødnes

23      Marius Aamodt

25      Jonas Krogh

31      Eskil Kolshus

39      Ask Olaussen

42      Birk Thorstensen

56      Sturla Rognskog Mella

 

10.8    Klubbmestere

Sprint                    

Damer           Vigdis Hobøl

Herrer           Sigve Vågsnes

Normaldistanse

D13-14             Katrine Bjordal Veggan

D15-16             Ane Sofie Krogh

D40                  Arnhild Krogh

H13-14             Anselm Reichenbach

H17-20             Ludvig Rødnes

H21                  Sigve Vågsnes

H40                  Bent Erik Skaug

H50                  Carl Erik Wasberg

H60                  Tore Ringerike

Natt                       

D13-14             Katrine Bjordal Veggan

D15-16             Ane Sofie Krogh

D17                  Vigdis Hobøl

D40                  Arnhild Krogh

H13-14             Lars Sigurd Baugstø Rødnes

H17                  Olav Johannes Deelstra

H40                  Morten Mosland

H60                  Ketil Åstebøl

Ultralang

15 km               Sigve Vågsnes

10 km               Ane Sofie Krogh og Anselm Reichenbach

5 km               Arnhild Krogh og Lars Sigurd Baugstø Rødnes

 

10.9    Norgescup 

 H17-18         50      Lavran Thorstensen

H19-20         40      Ole Martin Edstrøm

49      Ludvig Rødnes

51      Are Wigaard

 

10.10 Norgescup skiorientering

Ingen fikk poeng dette året

 

 1. KARTARBEID

11.1     Utført kartarbeid

Ulsrudvann ble ferdig til KVM og 15-staf. Kartet er synfart av Kristen Trekrem. Kartet er synfart med laserkurver med det nye høydesystemet NN2000 istedenfor den gamle OLH.

Skullerudåsen (nord/vest) er synfart ferdig og blir rentegnet i løpet av vinteren slik at KVM og 15-staf kan holdes fra Skullerudstua i 2018. Kartet synfares av Kristen Trekrem

Godliaparken er ferdig og er synfart av Håvard Lucasen. Kartet ble utgitt med støtte fra Sparebankstiftelsen. Området er utvidet en god del mot syd så blant annet Oppsal skole kommer på kartet.

Bjørvika/Middelalderparken (Sprint) er søkt om til kretsen, men det kom i 2016 inn innsigelser. Innsigelsene ble ikke tatt til følge og synfaring av området har startet. Kartet er planlagt ferdig i løpet av 2018.

Manglerud (Sprint) er ønsket oppdatert. Kartet er i dag ikke i sprintnormen.

Kart Revisjon Nytt kart
Ulsrudvann   Ferdig
Godliaparken (Sprint)   Ferdig
Skullerudåsen Nord   Synfaring fullført
Skullerudåsen Syd   Klart til synfaring
Manglerud (Sprint)   Planarbeid startet
Bjørvika (Sprint)   Synfaring startet
Middelalderparken (Sprint)   Klart til synfaring

 

11.2     Områdestatus

Orienteringskart Utgitt Revidert Nyutgivelse Kommentar
Ulsrudvann 2017     Laserkurver (NN2000)
Lutvann 2016     Laserkurver (NN2000)
Haukåsen 2015     Laserkurver (OLH)
Puttåsen 2015     Laserkurver (OLH)
Slettfjell 2013     Delvis laserkurver
Spinnern 2009      
Skullerudåsen (Nord) 2008 2014 (2018)  
Skullerudåsen (Sør) 2008   (2019-2020)  
Durud-Rausjø 1997     ikke digitalt
Østensjøvannet 1989     ikke digitalt
Ski-o-kart Østmarka 1987     ikke digitalt
     
Sprintkart Utgitt Revidert Nyutgivelse Kommentar
Godliaparken 2017     Inkluderer Oppsal skole
Ellingsrud 2015 (2018)    
Skullerud 2012      
Haraløkka 2009      
«Skøyenåsen» 20xx     Stor variasjon i kvalitet
Manglerud 1995   (2019-2020) ikke digitalt

 

11.4     Salg av kart

Ca 500 kart er solgt digitalt til andre klubber og bedriftsidrettslag. I tillegg kommer Bækkelaget som gis kart gratis mot at vi kan bruke deres kart.

Det er en avtale med offentlige skoler om at de kan skrive ut kart gratis, mot at de deler ut Ola Dilt brosjyrer og informasjon om nybegynnerkurs fra klubben på oppfordring.

 • Offentlig støtte

 Det er mottatt støtte fra Sparebankstiftelsen for blant annet oppdatering av Godliaparken. Hovedsakelig fordi dette kartet benyttes av mange skoler

 

 • DRAKTBEHOLDNING

Sprinttrøyer

Dato 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018
Herre small     0 0 0
Herre medium     4 4 4
Herre large     4 4 4
Dame small     2 2 2
Dame medium     2 2 2
Dame large     0 0 0
SUM     12 12 12

 

Trøyer

Dato 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018
130     3 3 3 3
140     0 4 4 4
150     3 3 4 5
X-Small 2 0 9 12 8 6
Small 18 7 14 13 10 11
Medium 8 3 7 15 14 10
Large 12 5 4 15 7 5
X-Large 8 7 7 8 7 5
SUM 48 22 47 79 57 49
 • Det er delt ut 50 råtasstrøyer i størrelse 140 – 160 i 2016

 Overtrekksjakker

Dato 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018
140       4 4 1
150       5 0 0
X-Small 0 0 0 6 1 3
Small 8 4 1 8 1 6
Medium 8 2 3 9 3 3
Large 1 0 1 7 1 0
X-Large 10 9 11 9 8 5
SUM 27 15 16 48 18 18

 

Lange bukser

Dato 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018
140     2 2 2 1
150       4 0 0
X-Small 0 0 0 6 5 1
Small 8 5 11 11 8 5
Medium 8 4 3 8 6 5
Large 1 0 0 5 0 2
X-Large 10 10 11 10 9 6
SUM 27 19 27 46 30 30

 

https://oppsal.com//wp-content/uploads/2018/01/Årsmøte_2018_Årsmelding2017_endelig.pdf