NM-uka 2026: Søknad sendt til NOF – avgjøres trolig raskt

Oppsal Orientering og Driv IL har sendt søknad til Norges Orienteringsforbund om å arrangere NM-uka 2026.

Flertallet på årsmøtet ga styret fullmakt til å utrede muligheten for å arrangere NM-uka 2026. Forslaget fra Lars Klyve, på vegne av gruppa som har gjort det innledende arbeidet, hadde følgende ordlyd:

“Det utarbeides først en gjennomføringsplan med risikovurdering. Styret gis fullmakt til å takke ja til NOFs forespørsel om å arrangere NM-uka 2026 dersom de finner det fornuftig i forhold til gjennomføringsevne, økonomi og risiko. Dersom det blir et positivt resultat av vurderingen, meddeles NOF at Oppsal Orientering ønsker å arrangere NM-uka i september 2026 i samarbeid med IL Driv. Arrangementet vil foregå dels på Oppsals kart, dels på områder hvor IL Driv har kart i Enebakk kommune.”

Det var en lang og god debatt på årsmøtet, der mindretallets bekymring i stor grad knyttet seg til  om det var for kort tid siden forrige store arrangementsløft med den risikoen for slitasje på nøkkelpersoner som det innebærer, og om man ikke nå bør samle kreftene på å fokusere på best mulig daglig klubbdrift, rekruttering og å få flest mulig egne løpere ut i o-løypa.

Flertallet ønsket at vurderingene skulle fortsette, og la vekt på at det burde være mulig å finne nøkkelpersoner for arrangementet som ikke har kritiske oppgaver i klubbdriften og at et NM på hjemmebane vil være en stor gulrot for klubbens satsende seniorer, juniorer og nåværende ungdomsløpere.

Styret har mottatt risikovurderingen fra initiativtagerne, og kommet til at hovedkomiteen/de som har de viktigste og mest tidkrevende oppgavene i 2024 og 2025 knyttet til et evt NM-arrangement ikke har nøkkelfunksjoner i den øvrige klubbdriften, og har derfor sendt søknad til NOF.

Hovedkomiteen består av følgende:

Leder: Lars Klyve

Teknisk løpsleder: Morten Mosland

Sportslig koordinering: Sigve Vågsnes

Arena og infrastruktur: Arne Olaussen

Informasjon og markedsføring: Gudmund Høglund

Parkering/transport/lokal forankring: Nils Petter Wiik (Driv IL)

Løpsterrenget vil være sørover fra Bysetermåsan mot Enebakk. Oppsal har kartet Durud-Rausjø i dette området, og Driv har flere nyere kart sør for vårt kart. Arenaen vil være i Enebakk kommune.