Årsmøtet: flertall for å gå videre med NM-planer

Årsmøtet mandag ønsket at styret skulle fortsette å utrede muligheten for at Oppsal skal arrangere NM-uka 2026. Forslaget fra Lars Klyve, på vegne av gruppa som har gjort det innledende arbeidet, hadde følgende ordlyd:

“Det utarbeides først en gjennomføringsplan med risikovurdering. Styret gis fullmakt til å takke ja til NOFs forespørsel om å arrangere NM-uka 2026 dersom de finner det fornuftig i forhold til gjennomføringsevne, økonomi og risiko. Dersom det blir et positivt resultat av vurderingen, meddeles NOF at Oppsal Orientering ønsker å arrangere NM-uka i september 2026 i samarbeid med IL Driv. Arrangementet vil foregå dels på Oppsals kart, dels på områder hvor IL Driv har kart i Enebakk kommune.”

Forslaget ble vedtatt med 24 mot to stemmer, i tillegg til at to av de frammøtte stemte blankt. Dette var etter en lang og god debatt. Bekymringen gikk i stor grad på om det var for kort tid siden forrige store arrangementsløft med den risikoen for slitasje på nøkkelpersoner som det innebærer, og om man ikke nå bør samle kreftene på å fokusere på best mulig daglig klubbdrift, rekruttering og å få flest mulig egne løpere ut i o-løypa. Flertallet ønsket at vurderingene skulle fortsette, og la vekt på at det burde være mulig å finne nøkkelpersoner for arrangementet som ikke har kritiske oppgaver i klubbdriften og at et NM på hjemmebane vil være en stor gulrot for klubbens satsende seniorer, juniorer og nåværende ungdomsløpere.

Årsmøtet viste også at Oppsal Orientering har hatt et bra år både økonomisk og sportslig. Kontrollkomitéen fant likevel grunn til å advare mot at det kan bli for stor slitasje på enkeltmedlemmer, og understreket behovet for å bygge enda sterkere rutiner i klubbdriften for å gjøre organisasjonen mindre avhengig av hvem som til enhver tid sitter i ulike roller og verv.

Neste års budsjett ble vedtatt uten merknader.

Ludvig Rødnes fortsetter som leder, og får med seg følgende styre: Martin Reichenbach (nestleder), Ingvild Maalen-Johansen, Dagrun Brox Rayamajhi, Anette Wigaard (ny), Lars Ballangrud (ny) og varamedlemmene Marie Hammer Iversen (ny) og Arild Andersen. Anders Emilsson, Tina Kalleson og Vigdis Hobøl går ut av styret. Vi takker alle tre for innsatsen!

Her er årsmøteprotokollen:

Protokoll (2)