Årsmøtet blir 30.januar – god jul, og husk intervallen på lørdag

Vi minner om lørdagens intervalltrening og kaller samtidig inn til årsmøte i Oppsal Orientering. Her er årets julehilsen fra styret:

Kjære Oppsal-medlemmer

Styret i Oppsal ønsker alle medlemmer en riktig god jul og et godt
nytt o-år! Håper hver og en får en fredfull jul og et opplevelsesrikt
år hvor vi også skal møtes alle sammen til en heidundrende o-festival på
Haraløkka og Grønmo 23.-25. juni!

Vi benytter også sjansen til å kalle inn til årsmøte.

Det avholdes mandag 30. januar 2023 kl 1900 på Oppsal arena

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være skriftlig og styret i
hende innen mandag 16. januar.

Fullstendig saksliste, årsmelding, revidert regnskap , forslag og innkomne saker
legges ut senest en uke før årsmøtet.

Alle medlemmer av Oppsal Orientering som er 15 år eller eldre har
stemmerett og er valgbare, kfr. lov for Oppsal Orientering §5.

Dagsorden for årsmøtet er etter lovene:
* Godkjenne de stemmeberettigede
* Velge dirigent(er)
* Velge protokollfører(e)
* Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
* Godkjenne innkallingen
* Godkjenne saklisten
* Godkjenne forretningsorden
* Behandle idrettslagets årsberetning
* Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og
revisors beretning
* Behandle forslag og saker.
* Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å
fastsette treningsavgifter.
* Vedta idrettslagets budsjett.
* Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
* Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og minst 2 varamedlemmer.
b) Kontrollutvalg med  2 medlemmer og 1 varamedlem.
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd
idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å
oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Styret