Klubben

Sponsorarrangement med verdensmester på plass

I forrige uke arrangerte Oppsal “orienteringsdag” for våre sponsorer i Daimyo og deres kolleger i firmaet Hawk. Vegard hadde laget en sprintløype i Frognerparken, slik at det var få muligheter til å løpe seg vill, det ble lånt ut kompass og brikker og sørget for tidtaking. I tillegg var ingen ringere enn verdensmester Kasper Fosser invitert, han har vår sponsor Second Space som personlig sponsor. Fosser blåste gjennom den 2,3 km lange løypa på rett over ni minutter, så han sparte seg ikke, men et par av deltagerne kunne slå seg på brystet med at de slo Fosser på et strekk eller to.

Etter løpingen i Frognerparken dro alle til Daimyos lokaler, hvor det var servering, litt info om orienteringsidretten og ikke minst en interessant spørsmål/svar-seanse med Kasper Fosser hvor han fortalte om sin trening, forberedelser, tanker om utdanning parallellt med satsing og en god del annet. Mats Troeng i livelox (hvor Daimyo er blant eierne) hadde utstyrt løperne med GPS, slik at alle veivalg ble vist på storskjerm.

En liten gjeng fra Oppsal bidro med postutsetting/innhenting, tidtaking og kort instruksjon for de som hadde behov for det. Det var relativt stort spenn i orienteringskunnskapene blant deltagerne, fra fortsatt aktive via tidligere løpere til helt ferske, men det virket som om deltagerne syntes dette var gøy, og det er mulig vi skal lage en liten skogsløype neste gang!