Utviklingskveld for Ola Dilt og stolpejakt – alle er velkommen

Turorientering og stolpejakt har fått ekstra vind i seilene under pandemien, og NOF har flere prosjekter og planer for utvikling av disse to mosjonstilbudene. Alle klubbens medlemmer med interesse for Oppsals mosjonstilbud inviteres til:

Utviklingskveld Ola Dilt og Stolpejakt

25. august kl 18 ved badeplassen på Ulsrudvann
(Oppsal arena ved regn)

Oppsal orientering får besøk av Jørgen Mårtensson og Ninni Jonsson fra
orienteringsforbundet. NOF vil orientere om deres arbeid med
mosjonsorientering og presentere ideer til  utvikling av
tur-orientering og stolpejakt.

Ola Dilt er et av Norges eldste, største og beste
turorienteringstilbud. Fra 2021 tilbyr Oppsal orientering også
stolpejakt.  Klubbens medlemmer som er interessert i å være med å
diskutere framtida for klubbens mosjonstilbud inviteres til å delta!

Hilsen Vigdis