Årsmøtet 8.mars blir på teams – påmelding på mail innen 4.mars

Årsmøtet i Oppsal Orientering blir av smittevernhensyn gjennomført elektronisk, via NIFs teams-løsning for idrettslag, mandag 8.mars fra kl 1900. For å få lenke til å delta og å få tilgang på sakspapirene må du melde deg på til styret@oppsalorientering.com – gjerne så fort som mulig og innen 4.mars! Sakspapirene vil bli sendt ut 1.mars til de som da er påmeldt, og fortløpende til de som melder seg på senere.

Alle medlemmer som er 15 år eller eldre (dvs født 2006 eller tidligere) i løpet av kalenderåret har stemme- og talerett på årsmøtet.

Viser ellers til denne saken med fastsettelse av møtedato. Fristen for forslag som ønskes behandlet på årsmøtet er litt utvidet – forslag må være styret i hende innen 24.februar!

Forslagene sendes til leder, anne.karin.thorstensen@gmail.com

I tillegg til de tradisjonelle årsmøtesakene med innkomne forslag, årsmelding, regnskap, budsjett og valg vil vi også gå gjennom et forslag til årsplan for klubben i 2021.

Her bør det være interessante ting for alle. Det har vært et vanskelig 2020 for deler av aktiviteten vår, og det kan bli komplisert å gjennomføre endel klubbaktiviteter langt inn i 2021, spesielt for noen aldersgrupper.

Styret vil gjerne høre hva medlemmene tenker om sesongen, både mht konkurranser, turorientering, trening, samlinger og annet. Ikke minst ønsker vi innspill, ideer og gode diskusjoner, og vi håper så mange som mulig tar seg tid til å delta!