Nå kommer medlemskontingentene – info fra styret

Det sendes ut medlemskontingent til alle medlemmer i Oppsal Orientering i disse dager. På årsmøtet i januar 2020 ble denne redusert fra kr 600 til kr 400 siden Norges Idrettsforbund krever at det skal være en lik sats for alle medlemmer i en klubb. Årsmøtet åpnet for å introdusere en treningsavgift for aktive medlemmer, men styret har besluttet at denne ikke iverksettes i år siden det har vært mindre aktivitet og færre arrangerte treninger pga. korona.

Klubben benytter Norges Idrettsforbunds medlemsregister og ber derfor om at kontingenten betales så snart som mulig i henhold til tilsendt faktura. Det er mulig å betale med kredittkort, VIPPS og bankoverføring, men betal til oppgitt konto.

Kontingent sendes ut til alle som er registrert i medlemsregisteret. Hvis man ikke ønsker å være medlem lenger, så send en epost til eilert.aamodt@gmail.com, så korrigerer vi dette.

Vi forsøker også å sende ut samlet faktura til familier, men med mange familiekonstellasjoner og navnevalg er det ikke så enkelt å holde medlemsregisteret oppdatert på dette området. Om det skulle være mangler eller feil ifm. familiære relasjoner, så ber vi også om at dere sender en epost til adressen angitt ovenfor.

Hilsen styret i Oppsal Orientering