Ola Marius var best på streken

Førstemann som løp streken var også den som klarte å holde seg nærmest linja mesteparten av tiden. Ingen kan beskylde han for å følge i sporene til de foran.

Da er resultatene fra “Hvem er best på streken” konkurransen klare. Jeg har registrert at rundt 40 løpere har forsøkt seg fra FOD-gården til Nøklevann, Ikke alle har løpt med GPS eller valgt å laste opp, men resultatlisten har med 33 løpere på det 4,2 km lange strekket. Dere kan se de fleste GPS-sporene i Livelox.

Programmet 2DRerun ble benyttet i analysen. Det ble valgt en korridor på 25 meters bredde og evaluert ut fra det. Tid er ikke benyttet i evalueringen. Resultatlisten viser kun hvor stor prosentandel av strekklengden som løperen har holdt seg innenfor denne korridoren. Utsnittet nedenfor viser utforbakken mot veien fra Grønmo. Tynn strek er de som har holdt seg innenfor godkjent område. Tykk strek de som løper utenfor.

Kort oppsummert kan det virke som om det er vanskeligst å holde retningen i utforbakkene. Det ble tapt mye i bakken ned mot veien fra Grønmo og ned mot veien mot Fjellstadbakken. Også ned mot Nøklevann var det flere som forsvant vekk fra streken.

Den som var best i å følge streken var Ola Marius. Han klarte å følge streken på 98% av strekket, men ble tett fulgt av Ane Hustvedt som scoret knallsterke 97%. Deretter var det et lite sprang ned til Sigve Vågsnes og Ingeborg Roll Mosland som delte tredjeplassen med 92%. Ola Marius var fornøyd etter innlevering av “Streken”, men trodde det var mulig å slå han.

Jeg synes jeg hadde mikrosvinger hele veien, selv om jeg stort sett klarte å holde meg i nærheten av streken.

Mikrosvingene var imidlertid ikke nok til at noen klarte å matche o-teknikken hans. Kun 80 meter av strekket på 4,2 km var han utenfor evalueringskorridoren.

Det kan nevnes at dersom 50 meter bredde på korridoren hadde vært valgt i evalueringen, så hadde mer enn 2/3 av løperne vært innenfor 90% av strekklengden. Altså kun 400 meter av 4,2 km hvor man var utenfor korridoren. Det er et veldig bra resultat! Strekket var også lagt opp slik at det for B og C-løpere var mulig å følge sti mesteparten av veien, noe som selvsagt påvirker resultatet. Imponerende at så mange yngre også testet langstrekket. Det blir lenge til dere får et like langt strekk igjen.

Den fullstendige resultatlisten ser dere her:

Results Corridor Evaluation
Name Length score
Ola Marius Pedersen 98 %
Ane Hustvedt 97 %
Ingeborg Roll Mosland 92 %
Sigve Vågsnes 92 %
Anselm Reichenbach 91 %
Sondre Olaussen 90 %
Henning Reichenbach 88 %
Ane Sofie Krogh 87 %
Erik Persson 86 %
Are Wigaard 85 %
Synne Utseth Bøhlerengen 84 %
Andreas Stenstad 84 %
Snorre Veggan 84 %
Tina Kalleson 83 %
Bent Erik Skaug 81 %
Ask Olaussen 78 %
Ingrid Johansen-Barli 77 %
Katrine B. Veggan 77 %
Synne Syversen Gihle 76 %
Iben Johansen-Barli 76 %
Marius E. Aamodt 71 %
Helge Grenager Solheim 64 %
Tale Nordby Hvenekilde 54 %
Synne Nordby Hvenekilde 42 %
Eskil Kolshus 42 %
Truls Hestengen 27 %
Lars Ballangrud 24 %
Vigdis Hobøl 23 %
Sigurd Hobøl 21 %
Endre Wigaard 18 %
Espen Wigaard 17 %
Mari Kalleson Løpt uten GPS
Åse Lurås Løpt uten GPS

Tid er som nevnt ikke vurdert, men det er verdt å nevne at Sigve Vågsnes var raskest på det 4,2 km lange strekket med drøyt 28 minutter, noe som gir en km-tid på ca. 7 min/km. Tidene variert fra 28 minutter til over to timer.

Med bruk av ulike GPS-klokker og mobiltelefoner for å registrere GPS-spor, vil det være avvik og unøyaktighet. Bl.a. kan Garminklokker stilles inn på enten å registrere data hvert sekund eller en smartregistrering. Den siste vil da registrere når det blir endringer på retning, hastighet eller puls. Det er også av betydning at klokkene er skikkelig kalibrert før man starter – bl.a. at man gir den tid ved å stå stille til den selv sier fra at den er klar. Starter man klokken mens man løper, så blir nøyaktigheten deretter. Plassering av GPS-klokken på kroppen har også betydning. Skal man få det helt nøyaktig må alle løpe med samme GPS-klokke og plassering. Derfor har vi sett helt bort fra GPS-unøyaktighet:-)

Gi beskjed om det er noen jeg ikke har registrert eller andre feil i listen.