KartKlubben

Lær å lage kart – kurstilbud til interesserte løpere

Lær å lage kart!
Yngre og eldre kartinteresserte inviteres til å lære å tegne kart.
Klubben tilbyr
– teoretisk og praktisk info ved Magnus
– deltakelse kartkurs i regi av NOF. Forbundet kjører fire nettkurs gjennom våren, det første allerede 18. og 19.april: http://orientering.no/nyheter/nettkurs-synfaring-og-tegning-av-skolegardskart/
– opplæring og støtte til å utarbeide et skolekart
– yngre karttegnere under 25 år vil motta en påskjønnelse ved gjennomført prosjekt
– Aldersgrense: 15 år. Deltakere over 17 år vil bli prioritert. To kan samarbeide om en skole.
– Prosjektet må gjennomføres i løpet av 2020
Meld inn navn, ønsket skole (om du har noen) og om du ønsker å ha en samarbeidspartner.
  
Meld din interesse innen 26. april. 
Prosjektet er en del av o-forbundet sitt skoleprosjekt, hvor Oppsal Orientering er tildelt midler.
Kartene vil gjøres tilgjengelig her, og skolene vil motta tilbud om opplæring og utstyr:
Spørsmål kan rettes til Vigdis, Arild eller Magnus