Korona – dette skjer i Oppsal Orientering, oppdatert

Helsemyndighetene har lagt ned forbud mot organisert idrettsaktivitet med øyeblikkelig virkning, og i første omgang til og med 26.mars klokka 23.59. Mange forbund har innstilt aktiviteten forbi denne datoen også, breddefotball skal for eksempel ikke spilles ut april.

Dette får også konsekvenser for aktiviteten i Oppsal Orientering.

Trening:

Orientering er i en heldig situasjon med tanke på at vi har arenaen vår i skogen, slik at det er mulig å få til gode treningsøkter på egenhånd. Vi understreker på det aller sterkeste at ingen nå må trene om de ikke føler seg 100 % friske.

 • All fellestrening avlyses, både tirsdager og torsdager
 • Det o-tekniske opplegget for tirsdagstreningene blir lagt ut på nett / klubbens facebook-side, slik at de enkelte utøverne kan gjennomføre øktene på egen hånd.
 • Alle oppfordres til å laste ned og bruke appen Usynlig-O. Her kan man lage seg uendelig med økter. Om du ikke vet hvordan det fungerer, ta kontakt med en av trenerne.
 • Flere Ukas løype er på vei, følg med på facebooksiden.

Oppdatert 4.4.20: Les mer om o-treninger våren 2020

Ola Dilt:

 • Turorientering er et av få idretts- og mosjonstilbud som er tilgjengelig for befolkningen uten altfor store restriksjoner nå i korona-tider. Les alt om Oppsals tilbud Ola Dilt på vår tur-o-side her: https://oppsal.com//?page_id=78

Løp og samlinger:

Oppdatert 13.april – myndighetene har foreløpig forbudt idrettsarrangementer til og med 15.april. Dermed må vi utsette 15-stafetten og Knut Valstads minneløp. Styret ser på ulike muligheter for senere datoer, men her vil det bli mange vårløp som må få en plass når/hvis restriksjonene lettes på utover sommeren.

Oppsal har flere arrangementer i vårsemesteret. Her er status:

 • Kretssamlingen for ungdom i Strömstad helgen 27.-29.mars er avlyst i samråd med AOOK (se egen sak: https://oppsal.com//?p=6120 )
 • Oppsal skulle arrangert første løp i Oslo City Cup på Manglerud tirsdag 31.mars. Dette arrangementet VIL IKKE gå av stabelen på planlagt dato.
 • Oppsal skulle arrangert KM natt torsdag 16.april.  I samarbeid med kretsen har vi valgt å utsette arrangementet. Ny dato er foreløpig ikke satt, men det avhenger litt av om Tiomila vil bli arrangert.
 • Vi har mange lag påmeldt til Tiomila 1.-3.mai – og denne reisen blir det ikke noe av i vår. SOFT og Tiomilastyrelsen har foreløpig utsatt jubileumsutgaven av Tiomila, og holder foreløpig åpent for å arrangere senere på året.
 • 15-stafetten / Knut Valstads Minneløp er terminfestet 6. og 7. juni. Foreløpig uavklart om det blir flytting eller avlysning.
 • Jukola-stafetten i juni er avlyst.

Nasjonalt/internasjonalt:

 • Oppdatert 13.4: Alle konkurranser t.o.m 15.juni er avlyst. Camp Stokke 12.-14.juli vil ikke kunne bli arrangert. Vurderinger for videre utover sommeren, spesielt O-festivalen, Hovedløpet og O-landsleiren er ventet 1.mai.
 • Forbundstinget 21.-22.mars er utsatt. Bergen Sprint Camp samme helg er avlyst. NOF har en del info på sin hjemmeside: http://orientering.no/nyheter/orienteringsforbundet-stiller-seg-bak-vedtaket-om-a-avlyse-all-aktivitet/
 • Noen arrangementer som er terminfestet etter 26.mars er også allerede kansellert eller utsatt. I tillegg til allerede nevnte Oslo City Cup gjelder det blant annet Nattsvermeren og Blåveissprinten i Fredrikstad, Vestfold 2-dagers i Larvik/Sandefjord og KOK 2-dagers i Kristiansand. Det samme gjelder de to store Østfold-helgene Lørdagskjappen/Smaaleneneløpet og Halden O-Meeting. Sistnevnte skulle også hatt norgescup.
 • Det er heller ingen vits i å vurdere svenske løp, selv om det der fortsatt (pr 13.3) åpnet for løp med under 300 deltagere, er det ikke tillatt med deltagere fra andre kretser enn arrangørkretsen.
 • Verdenscup og WRE er avlyst ut mai: https://orienteering.sport/cancellation-of-all-iof-events-until-may-31st/
 • For de som er spesielt interessert, bl.a med tanke på internasjonale mesterskap og ikke minst treningsleirene i forkant i spesielt Danmark (senior) og Tyrkia (junior) ligger det informasjon fra IOF her:  https://orienteering.sport/coronavirus-covid-19-update-from-the-iof/

Det er viktig at alle følger råd og pålegg fra helsemyndigheter. Smitterisikoen ved å gjennomføre egne økter i skogen er ikke stor, men igjen: IKKE tren hvis du ikke føler deg 100 prosent frisk!