Klubbkveld om nasjonalpark: fine foredrag

I forkant av årsmøtet var det to interessante foredrag rundt den foreslåtte nasjonalparken i Østmarka. Friluftsambassadør og tidligere leder i Østmarkas venner Steinar Saghaug og o-kretsens Martin Veastad presenterte ulike perspektiver rundt verneinteresser, friluftsliv og orientering.

Saghaug viste en bildeserie og holdt et engasjert foredrag på vegne av Østmarka, og understreket også at han mener at orientering er en aktivitet som det burde være uproblematisk å drive i nasjonalparkområdet. Det foreslåtte området for nasjonalpark påvirker foreløpig bare Durud-Rausjø av Oppsals kart.

Veastad hadde også et positivt budskap, men viste også til enkelte eksempler fra andre steder i landet, f.eks Røros, hvor samarbeidet mellom orienteringslag og forvaltning ikke går knirkefritt. Ofte tolkes lovverket altfor strengt.

Det var også representanter fra naboklubbene Østmarka og Nordre Follo (tidl Kolbotn & Skimt) tilstede.

Her er en rapport til forbundsstyret som Veastads foredrag bygde på: Statusrapport til forbundsstyret Norsk Orientering

Saghaug fortalte også om møtet på sin fb-profil: