KlubbenTrening

Terrengsperring for O-festivalen 2022 – viktig informasjon til alle

Oppsal er som dere vet tildelt O-festivalen 2022. Det betyr at noe av vårt terreng vil bli sperret for trening og konkurranser. Sperringen vil gjelde alle som skal delta som utøvere eller ha en trener/lederrolle under O-festivalen.

I søknaden har vi fått åpning for at barn, ungdom og juniorer fra Oppsal får delta på mellomdistanse og langdistanse, men løpere som ønsker det må forholde seg til terrengsperring. Etter diskusjoner blant trenere og i styret er det landet på at klubbens løpere som er juniorer i 2022 (født 2002-2005) IKKE deltar i konkurransene i O-festivalen, de vil ha mye større nytte av å trene i dette terrenget de neste tre årene. Trenere/styret ønsker også at klubbens ungdomsløpere i 2022 dropper O-festivalen, slik at de kan trene i terrenget. Dette gjelder løpere som er født i 2006-2009. Både ungdommer og juniorer trengs også i arrangørstaben.

Dette terrenget er sperret for langdistanse og mellomdistanse:

Sperret terreng for lang- og mellomdistanse.

I tillegg er Haraløkka sperret for sprinten.

Dette er forbundets hovedprinsipper for sperring av terreng til NM, uttakingsløp, Norgescup og O-Festivalen

Retningslinjer for terrengsperring er gitt av forbundsstyret.

Deltakere i eliteklasser:
Skogskonkurranser:

Aktuelt løpsterreng skal sperres for all orienteringstrening fra søknadstidspunkt.
Det er tillatt å ferdes på veier hele året og hoved skiløyper i vintersesongen, uten kart i sperre tiden.

Sprintkonkurranser: (ny spesifisering)
Aktuelt løpsterreng skal sperres for all orienteringstrening fra søknadstidspunkt.
Det er kun tillatt å kjøre/sykle/gå gjennom området på hovedveier uten kart (definisjon på hovedveier skal gis for hvert arrangement).

Utøvere som bor eller går på skole i område må søke dispensasjon for å delta

Utover overstående gjelder følgende:
– Løpere som har trent jevnlig med kart eller vært løypeleggere i terrenget nærmere arrangementsdato enn de 2 årene før arrangements år, får ikke delta.
– Løpere som har drevet ordinær synfaring eller rentegning av kartet de siste 5 årene før arrangementsdato, får ikke delta.

Deltakere i Ungdoms- (13-16 år) og Veteranklasser (35 +) 
Terrenget sperres for all orienteringstrening og ferdsel med kart siste sesong før arrangementsåret.

Det er tillatt å ferdes på veier og hovedskiløyper hele året uten kart i sperretiden.

Deltakere i yngre klasser og N-klasser
Det er ingen restriksjoner i for deltakelse i disse klassene.