Stafett-spissinga har startet

Kretsen har satt i gang stafett-treninger, og onsdag var det full trøkk på Bygdøy (13-16) og Ingierstrand (17+).

Mange Oppsal-løpere deltok, og antagelig blir det noen flere økter før tiomila. Alle anbefales å bruke disse øktene utover, følg med på kretsens nettsider og facebook.

Noen bilder av ungdommene i aksjon på Bygdøy:

Sondre.
Jakob.
Ingrid og Sofie.
Mari.
Ingeborg, og en Nydalen-løper.
Ask.
Ane