Vi går for o-festivalen

Årsmøtet vedtok enstemmig at klubben skal jobbe for å få arrangere O-festivalen i 2022. En forutsetning er at arbeidet med festivalen ikke skal gå ut over barne- og ungdomsarbeidet i Oppsal.

Ordlyden i forslaget var slik:

Det utarbeides søknad om at Oppsal orientering ønsker å arrangere O-Festivalen i 2022 med Haraløkka (sprint) og Grønmo (mellom- og langdistanse) som arena. Det utarbeides først en gjennomføringsplan med risikovurdering. Styret gis fullmakt til å sende inn søknad dersom de finner det fornuftig i forhold til gjennomføringsevne, økonomi og risiko.

Dette ble vedtatt av årsmøtet, men altså med et tillegg om at styret spesielt skulle vurdere om arbeidet med festivalen vil gå ut over den daglige aktiviteten, og da spesielt råtass- og ungdomsarbeidet i klubben.

Forslagsstiller Lars Klyve orienterte om arbeidet som er gjort så langt, blant annet befaringer med NOF på aktuell arena. Det er ingen tvil om at et slikt arrangement vil bli et stort løft for klubben, årets arrangør Fossum hadde over 150 frivillige i sving. Samtidig er det et arrangement som, hvis det gjennomføres på en bra måte, vil kunne gi klubben betydelige inntekter.

I april avgjør NOF hvem som får arrangere O-festivalen 2022. Det skal være flere interesserte klubber hjemmehørende på det sentrale østlandsområdet, så vi har frist til mars med å lage en så sterk søknad som mulig!

Oppsal arrangerte også O-festivalen i 1998. Da var Skullerud arena.

Arrangører av kommende O-festivaler:

2019: Larvik OK

2020: Kongsberg OL

2021: Brandval&Kongsvinger OK i samarbeid med Nydalen (arrangeres på Kongsvinger)