Klart for årsmøte – still opp!

Velkommen til årsmøte mandag 28. januar 2019 kl. 18.30 – 1930 i det store møtelokalet i Oppsal Arena (Trasophallen).

Alle medlemmer av Oppsal Orientering som er 15 år eller eldre har stemmerett og er valgbare, kfr. lov for Oppsal Orientering §5.

Dagsorden:
1 Åpning. Godkjenning av stemmeberettigede
2 Godkjenning av innkalling og saksliste
3 Valg av dirigent og referent. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
4 Referat og årsberetning
5 Regnskap for 2018
6 Innkomne forslag om å søke O- Festivalen 2022

Det utarbeides søknad om at Oppsal orientering ønsker å arrangere O-Festivalen i 2022 med Haraløkka (sprint) og Grønmo (mellom- og langdistanse) som arena. Det utarbeides først en gjennomføringsplan med risikovurdering. Styret gis fullmakt til å sende inn søknad dersom de finner det fornuftig i forhold til gjennomføringsevne, økonomi og risiko.

Det gis nærmere redegjørelse for forslaget .

7 Fastsettelse av kontingent for 2019.
8 Budsjett for 2019
9 Valg

Det blir enkel servering, det blir premieutdeling for klubbmesterskapene rett i etterkant av årsmøtet og ikke minst en spennende diskusjonsrunde rundt satsningsområder og prioriteringer de kommende årene!
Velkommen!

Hele årsmeldingen ligger her: https://oppsal.com//?page_id=210

Dessuten kan du oppdatere deg på Oppsal i 2018 her:

Stafetter: https://oppsal.com//?p=3215

Ungdom: https://oppsal.com//?p=3219

Råtasser: https://oppsal.com//?p=3208

Ola Dilt: https://oppsal.com//?p=3204

Løpsdeltagelse: https://oppsal.com//?p=3194