Oppsal i 2018: Populær Ola Dilt

Fram mot årsmøtet presenterer vi deler av årsmeldingen i lett komprimert form, slik at flest mulig både får et inntrykk av klubbens aktivitet og får lyst til å treffe fine folk på årsmøtet! Først ut: turorientering!

Ola Dilt er både klubbens viktigste inntektskilde OG klubbens viktigste folkehelsetiltak. 2018 var 52. året ildsjelene sørget for at svært mange kom seg ut på tur i Østmarka. I år var riktignok vinteren både langvarig og gjenstridig og sommervarmen såpass lammende at det i endel perioder var langtfra ideelle forhold for turorientering.

Her er et utdrag fra Ola Dilt-gjengens årsrapport, skrevet av Torgeir Stenstad:

“Det var et spesielt år, der postene i 1.periode måtte settes ut med truger pga. mye snø i mars og senere kom en varm sommer opp mot 30 grader. Således ikke ideelle forhold for en skogstur, noe som har medført at salget har vært noe mindre enn i 2017.

“Minidilten”, innført som et gratis tur-o opplegg for de yngste i 2001, fortsatte med suksess også i år har således vært et populært tilbud i mer enn 15 år.

Responsen på dette rekrutteringsopplegget er fremdeles meget positiv og mange personer har deltatt, enten fra skoler, barnehager, speidergrupper o.l. Tilbudet bestod av poster på kartet over ”Ulsrudvann”, som stod ute hele perioden (mars-oktober). Et eget deltagermerke utdeles gratis for “Minidilten”; dette fås på avslutningsdagen.

Det totale antall regulære poster i Ola Dilt var i år 85 m/fjernposter. Årets 5 fjernposter var i området ved Vangen-Skjelbreia. Vi har i år hatt samarbeid med Lillomarka OL/Lillodilten, slik at det ble 20 ekstra ”gjeste-poster” på kartet »Breisjøen». Tilsvarende fikk Lillomarka tilgang til våre poster på Lutvann-kartet. Dette var populært blant alle deltagere og vil fortsette i 2019, også da med Lillomarka OL som samarbeidspartner.

Vi hadde Åpningsdag 18.mars med egne åpningsposter ved Ulsrudvann. Det var et godt oppmøte og til tross for mye snø, ble det salg av ca. 200 deltagerposer! Og Ola Dilt bidro med bål og pølser til grilling, samt kaffe og saft. Vi gjentok videre med suksessen” Ola Dilt-dagene”, 5 poster stod ute 2-3 juni og det var ekstra poeng å sanke for dilterne på Skullerudåsen. Mange diltere besøkte samlingsplassen ved Skullerudstua, da KVM/15-stafetten også ble arrangert denne helga.

Tur-o på nett”, et web-basert program i samarbeid med NOF, fortsatte også med stor suksess. Her kan man ”klippe på nett”, føre oversikt mht. poengene og ”blogge” fra turene med bilder og tekst. Spesielt det sistnevnte har vært meget populært! 435 brukere benyttet anledningen til å registrere seg på nettet som et supplement til stemplingsboka; det ble foretatt mange innlegg i bloggen, med flotte bilder fra Østmarka! Også i år kunne man også sende inn poengene via e-post, dvs. det var ikke nødvendig å sende inn heftet.

5 stk. ”historiske poster” fortsatte også, der en egen info i heftet fortalte om stedene; tema i år var hoppbakker bl.a. Bjartbakken og Hellerudbakken, som begge nå er nedlagt. 

Motiv på årets diplom var Bjartbakken.

Salg av poser (konvolutter) i 2018 viste noe nedgang fra året før; totalt ble det solgt 1107 deltagerposer og 147 familiehefter. 

263 innsendere klarte kravet til gullmerke. Det var dessuten 17 som kvalifiserte for femårsplakett, 12 fikk 10-årstatuett, sju fikk 20-årsstatuett, fem fikk 25-årsstatuett, tre fikk 30-årsstatuett og en fikk 50-årsstatuett.

Avslutningsdag ble avholdt på Oppsal samfunnshus torsdag 15.november med godt oppmøte. Det var Østmarka-quiz, salg av merker, kaffe og kaker, samt salg av marka-bøker ved Even Saugstad og nytt Turkart over Østmarka v/Tor Valstad.

Foruten alle post-utsettere og salgskontakter, har arbeidsgruppen bestått av Espen Bergh, Morten Åserud, Roger Moestue, Hans Zachariasen (registrering og data) og Tullik Valstad. Leder for gruppa har vært Torgeir Stenstad. Diplomtegner er Stein Høglund og diplomskriver Ann Gregersen.

Tullik Valstad gikk bort 18.mai 2018. Vi ønsker å takke henne for alt hun har gjort for Ola Dilt og turorienteringen i Oppsal gjennom mange år.

Lutvann 10.januar 2019 Torgeir Stenstad, Leder tur-o”